ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ נגד איקיוטק דיגיטל וויז'ןבע"מ :

לפני כבוד ה שופט שכיב סרחאן

מבקשת

ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבה
איקיוטק דיגיטל וויז'ןבע"מ

החלטה

רקע

1. המשיבה הגישה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד המבקשת. המבקשת הגישה בקשה לחייב את המשיבה בהפקדת עירבון להבטחת הוצאותיה במקרה של דחיית הבקשה. ביום 11.4.18 הוריתי על דחיית הבקשה להפקדת עירבון (להלן: "ההחלטה ראשונה") .

2. המבקשת הגישה ערעור על ההחלטה לדחות את בקשתהּ (ע"ר 55486-04-18, להלן: "הערעור").
הערעור נדון לפני כבוד השופטת ח. קיציס, אשר נתנה תוקף של פס"ד להסכמת הצדדים לפיה:

נוכח הקביעה בגזר הדין הפלילי כי החברה הפסיקה את פעילותה עוד בשנת 2016, כך כפי שהוצג על ידי המשיבה בהליך הפלילי, יוחזר הדיון לכבוד הרשם על מנת שתידון שאלת היכולת הכלכלית של המשיבה וזאת ביחד עם יתר הטענות הנדרשות לדיון בשאלת הפקדת הערובה.

3. בעקבות פסק הדין הנ"ל, התבקשו הצדדים להודיע האם עומדים הם על קיום דיון או מסתפקים בהגשת סיכומים בכתב. הצדדים הודיעו כי הם מסתפקים בהגשת סיכומים וכך היה. במקביל נמשך בירור הבקשה לפני כבוד השופט ח. קינר. משהוגשו הסיכומים כאמור בשלה העת להכריע בשאלת כושר הפירעון של המשיבה.

תמצית טענות הצדדים
4. המבקשת טוענת כי המשיבה אינה פעילה ואינה סולבנטית. המבקשת מצביעה על שורה של אינדיקציות לכך, כגון הצהרה של המשיבה בפני בית משפט, בהליך פלילי שנוהל נגדה, כי היא נסגרה ואינה פעילה.

המבקשת מוסיפה כי המשיבה נמנעה מלהגיש כל מסמך המלמד על מצבה הכלכלי, כי יועץ המס של המשיבה העיד כי התביעה הוגשה מטעמו ולא מטעם המשיבה וכי ב"כ המשיבה טען במהלך הדיון בערעור כי הוא אינו יודע האם החברה פעילה ואף אינו מסוגל ליצור קשר עם גורמי החברה בשל תקלה במכשיר הטלפון שלו.

לשיטת המבקשת, העובדה שהמשיבה לא מצאה להגיש מסמכים ונמנעה מלהשיב לשאלה האם היא פעילה, פועלת לרעתה ומחייבת את המסקנה בדבר היותה חדלת פירעון הלכה למעשה. התנהלות זו מצטרפת לקביעת בית המשפט באשר לסיכוייה הנמוכים של התביעה ומשליכה על קביעתו באשר להתנהלות המשיבה במסגרת ההליך דנן. התוצאה המתבקשת לשיטתה היא התקיימות כל מבחני המשנה האינטגרטיביים (סיכויי ההליך, מצב כלכלי, התנהגות) ומכאן שיש לקבל את הבקשה ולחייב את המשיבה בהפקדת עירבון.

5. המשיבה טוענת כי דין הבקשה להידחות. לטענתה, המבקשת לא הוסיפה כל ראיות חדשות על אלה שהיו בפני בית המשפט עד עתה. נטל ההוכחה הבלעדי מוטל על המבקשת אשר לא הצליחה להוכיח כי המשיבה חסרת יכולת כלכלית. חיוב משיבה בבקשה לאישור תביעה כייצוגית צריך להישמר למקרים חריגים ונדירים ביותר.

המשיבה מדגישה כי גם בהנחה שהיא איננה פעילה, אין בכך כדי להצדיק חיובה בהפקדת עירבון. העובדה שהמשיבה לא הייתה פעילה בעבר איננה מלמדת כי היא אינה פעילה גם בהווה, שהרי יתכנו מצבים שבהם חברה אינה פעילה לתקופה מסוימת אך חוזרת לפעול בתקופה מאוחרת יותר. המשיבה חוזרת ומדגישה כי סיכויי ההליך נמוכים ביותר ו כי אין מקום לצפות מב"כ המשיבה לדעת האם החברה פעילה אם לאו.

דיון והכרעה

6. כפי שקבעתי בהחלטה הראשונה ההחלטה בבקשות מסוג זה מתבססת על מבחן אינטגרטיבי הכולל שלושה פרמטרים: סיכויי בקשת האישור, מצבו הכלכלי ואופן התנהלותו של המבקש.

7. במסגרת הערעור הגיעו הצדדים להסכמה כי מצבה הכלכלי של המשיבה ייבחן שנית. הדיון הנוכחי לא יבחן מחדש את סיכויי ההליך וזאת משני טעמים: ראשית, איש מהצדדים לא ערער על הקביעה בעניין זה. שנית, הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין בערעור הגבילה את הבחינה לשאלת מצבה הכלכלי של המשיבה. מכאן, שהקביעה כי סיכויי ההליך אינם גבוהים – בעינה עומדת.

8. אין חולק כי נטל ההוכחה מוטל על המבקשת. עם זאת אין בידי לקבל את טענת המשיבה כי רשאית היא לשבת באפס מעשה ולהסתפק בטענה כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח כי מצבה הכלכלי של המשיבה קשה. לאחר שהמבקשת הציגה את ראיותיה, לרבות פסק הדין הפלילי שהוזכר בהסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פס"ד בערעור, היה על המשיבה להביא טענות לסתור. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שעסקינן בהצגת מסמכים המצויים בידי המשיבה ואשר יש בהם לשפוך אור על השאלה שבמחלוקת. המשיבה נמנעה מלטעון בסיכומיה כי היא פעילה או כי בעלת כושר פירעון. כל טענותיה נטענו על דרך השלילה שלא לומר על דרך ההתחמקות. כך למשל , נטען כי לעיתים חברה שחדלה לפעול חוזרת לפעילות, אולם לא נטען כי החברה פעילה.
בדיון בערעור ציין ב"כ המשיבה:
ביהמ"ש מפנה אותי לקביעה בגזר הדין כי נלקחה בחשבון העובדה שהמשיבה נסגרה ואינה פעילה – ואני משיב לכך שאני לא עורך הדין הקבוע של המשיבה, גם לא ייצגתי אותה בהליכים הקודמים, ייצגו אותה עורכי דין אחרים, ואני לא ייצגתי אותם בתוצאות החיוביות שהשיגו, כשאני מקבל תיק כזה... אני לא יודע שהחברה לא פעילה. כשאני מקבל הליך כזה שאין בו ידיים ואין בו רגליים, אני לא יודע.
לשאלת ביהמ"ש אם החברה פעילה או לא פעילה – אני משיב שאני לא יודע. אני לא יכול לאשר שהיא לא פעילה ואני לא יכול לאשר שהיא פעילה. אני לא מכיר את הדוחות הכספיים שלה. אני לא יודע אם הקביעה בגזר הדין השתנתה. [...]
היא לא נמצאת בהליך פירוק, אנו יודעים... אני לא חוזר בי שאמרתי שאני לא יודע. נניח שיש חברה שהיא לא פעילה ושיש לה נכסים, נניח, אני לא יודע... כל עוד החברה לא פורקה, היא יכולה להגיש תביעה. [...] אין לי אפילו קשר, הטלפון שלי שבק חיים ואני לא יכול ליצור קשר עם יועץ המס של החברה. (עמ' 4-3 לפרוטוקול).

הדעת נותנת כי לו הייתה החברה פעילה, היה בא כוחה מציין זאת בפה מלא ולמצער מעדכן את בית המשפט לאחר שהתגבר על התקלה שפקדה את מכשיר הטלפון שלו.

בדיון מיום 18.3.19 נחקר יועץ המס של המשיבה מר מנחם קירשבלום אשר נשאל והשיב, בין היתר כדלקמן (עמ' 38 לפרוטוקול):

ש. אני אומרת לך שבגזר הדין כתוב שהסנגור מבקש שהענישה תהיה פחותה, בין היתר כי החברות לא פעילות, ובית המשפט התחשב בשיקול זה להפחתה בעונש. זה ידוע לך?
ת. בגדול זה ידוע לי, אבל את מבלבלת בין שני דברים. יש אי פעילות ויש אי פעילות עסקית חברה שהיא ישות משפטית, אדם יכול לא לעבוד ומצד שני הוא אדם שחי ויש לו רכוש ודברים אחרים. יכול להילות שאותו אדם הפסיק לעבוד וזו הכוונה לא פעיל.
ש. היייצרת הכנסות משנת 2015.
ת. אם אין פעילות עסקית, היא לא יכולה לייצר הכנסות.
ש. אמרת שאין הכנסות כי אין לה פעילות עסקית. אם טענותיי תתקבלנה ובקשת האישור תידחה, מי יישא בהוצאות של אי.די.אי, אתה אישית?
ת. יש מצב שאני אישית. אני יזמתי את התביעה. אני לא רואה סיטואציה שאני אבוא היום לאותה חברה ואני אתמם ואגיד שאתם צריכים לשאת בהוצאות.
ש. מה הסדר שכר הטרחה שלך עם אקיוטק?
ת. הסדר שכר הטרחה אומר שבמידה וייפסק גמול תובע, מרבית הגמול אני אזכה בו ואקיוטק לא תשא בהוצאות כלשהן.
ש. למה זה לא כתוב בתצהיר שלך
ת. למה זה צריך להיות כתוב?
ש. אתה יודע שהתנהלו הליכים בבקשה לערובה בהוצאות.
ת. כן.
ש. למה זה לא נאמר שם? שאקיוטק לא תישא בהוצאות אלא אתה.
ת. לא יודע.
ש. אתה מוכן להתחייב שאם התביעה הזאת תידחה, אתה תישא בהוצאות.
ת. לגמרי.

מדברים אלה אפשר ללמוד כי מר מנחם קירשבלום הוא התובע והמבקש; כי המשיבה היא חברה רשומה אך לא פעילה וכי בין מר קירשבלום ובין המשיבה נקבע הסדר אשר הוסתר מבית המשפט. המשיבה לא טענה מעולם כי מר קירשבלום ערב להוצאות המבקשת במקרה של דחיית התביעה.

9. האמור לעיל אינו מותיר מקום לספק כי החברה איננה פעילה וכי התנהלותה פגומה מיסודה, עקלקלה ומתחמקת והכל תוך הצגת תמונה חלקית ומגמתית לבית המשפט.

10. נוכח דברים אלה ובהתחשב בגדר הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין, השתכנעתי כי המשיבה איננה פעילה וכי יש בסיס ממשי לחשש המבקשת כי במקרה של דחיית ההליך העיקרי וחיוב המשיבה בהוצאות, המבקשת תמצא את עצמה בפני שוקת שבורה. התנהלות המשיבה כמתואר לעיל מבססת גם את הרכיב השלישי של המבחן האינטגרטיבי בדבר התנהגות המשיב בהליך.
בנסיבות אלה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.

התוצאה
11. המשיבה תפקיד בתוך 21 ימים מהיום סך של 120,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשת. הוצאות בקשה זו, לחובת המשיבה, תישקלנה בתום ההליך ובהתאם לתוצאתו.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בסמכותי כרשם וב העדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ
נתבע: איקיוטק דיגיטל וויז'ןבע"מ
שופט :
עורכי דין: