ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רן בליצר נגד איבטה זיתוני :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשים

  1. רן בליצר
  2. חגית בליצר ברקוביץ
  3. אורית בליצר צור
  4. איל-יוסף בליצר
  5. גלית פוסמן

ע"י ב"כ עו"ד עודד מור

נגד

המשיבים

1. איבטה זיתוני
ע"י ב"כ עו"ד בן ארד

2. צפורה בליצר, עו"ד

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור שהוגשה ביום 31/3/19 על החלטת בית משפט השלום בתל אביב (כבוד השופט עדי הדר) מיום 21/3/19 בת.א. 27153-07-18 במסגרתה נקבע, כי ב"כ המבקשים (המשיבים 1-5 בתיק קמא) יציג יפוי כח בכתב עד ליום 1/4/19.

2. המשיבה 1 (להלן גם: "זיתוני") הגישה תביעה בסדר דין מקוצר נגד עו"ד ציפורה בליצר (המשיבה 2 בבר"ע) ונגד ילדיה - המבקשים בבר"ע.
בתחילה ייצגה עו"ד בליצר את כל הנתבעים ולאחר מכן הודיעה, כי היא תייצג רק את עצמה, לאור עמדת לשכת עורכי הדין שהתבקשה על ידה.

3. ביום 12/3/19 הודיע עו"ד מור כי הוא מייצג את נתבעים 1-5 במקום עו"ד בליצר והגיש כתב הגנה בשמם.
להודעתו צירף "יפוי כח בלתי חוזר" המופנה ל"עו"ד בליצר ו/או רן דדוש " ,שבסעיף 7 שבו, מאפשר להעביר יפוי כח לאחר.

4. זיתוני ביקשה לבטל את יפוי הכח שניתן לעו"ד מור בהתאם להחלטת 68/04 של לשכת עורכי הדין, ולפיה יש צורך בהסכמת לקוח בכתב להעברת הטיפול לעו"ד אחר ששמו לא מופיע ביפוי הכח הבלתי חוזר למרות ההוראה הכללית ביפוי הכח המתירה לעשות כן.

עו"ד בליצר הודיעה, כי למרות שלפי עמדתה אין צורך בכך, יש בידיה אישור המשיבים 1-5 להעברת יפוי הכח לעו"ד מור. גם עו"ד מור הודיע כי יש אישור על העברת הייצוג, למרות שאין חובה לכך.

5. בהחלטה מיום 21/3/19 נקבע:
"בשים לב לשלב הדיוני. מספר הלקוחות ומחמת הזהירות, עו"ד מור יציג ייפוי כח בכתב עד ליום 1.4".

על החלטה זו מוגשת בקשת רשות הערעור שלפני.

6. בבקשת רשות הערעור נטען, כי תקנה 473 לתקסד"א, לא כוללת כל הגבלה בהעברת הייצוג.
הודעת עו"ד מור, כי יש בידיו הסכמה של המבקשים, די בה.
אין צורך ביפוי כח בכתב.
ביום קבלת ההחלטה נשוא הבר"ע נעדרו שניים מהמבקשים מהארץ - אחת תגיע לישראל רק באוגוסט.
בנסיבות העניין אין חובה וצורך דיוני בקבלת יפוי כח מכל אחד ואחד מהמבקשים, שעה שהם חתומים על יפוי הכח הבלתי חוזר.
מבוקש לקבוע, כי העברת יפוי הכח שניתן על ידי המבקשים לעו"ד בליצר לעו"ד מור נעשתה כדין וכי די בכך כדי לאפשר לעו"ד מור לייצג את המבקשים.

7. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור ונספחיה, הגעתי למסקנה ולפיה דינה להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבים וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) ספק בעיני, אם ניתן להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה לאור סעיף 1 (1) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) תשס"ט - 2009 .קביעה ולפיה ב"כ נתבעים ימציא לבית משפט עד לתאריך מסוים יפוי כח, נכנסת מפורשת לגדר הצו.

ב) בהינתן שהצו אינו חל במקרה דנן, מכל סיבה שהיא, נראה כי אין מקום להתערב בהחלטת בית משפט קמא.
עסקינן בהחלטת ביניים בעניין דיוני - ניהולי. החלטה המסורה במהותה לשיקול דעת הערכאה הדיונית וערכאת ערעור ממעטת להתערב בה, ובלבד שההחלטה אינה חורגת ממתחם הסבירות או מעוררת חשש לעיוות דין.
ראה לעניין זה: רע"א 7598/14 תיאופילוס ג'א נופולוס (תיאופולוס השלישי) נ' הימנותא בע"מ סעיף 13 (6/1/15). רע"א 8139/18 פלונית נ' הסתדרות מדיצינית הדסה סעיף 4 (27/11/18).

החלטת בית משפט קמא אינה נופלת לגדר החריגים המצדיקים התערבות ערכאת ערעור.

ג) בבית משפט קמא לא נטען על ידי עו"ד מור או עו"ד בליצר כי לא ניתן לקבל יפוי כח המופנה לעו"ד מור בשל קשיים טכניים אלו או אחרים. (הימצאות נתבע בחו"ל וכיוצ"ב).
נכתב מפורשות, כי "בפועל קיים אישור על העברת הייצוג, הגם שאינו נדרש ואשר ניתן למען הזהירות בלבד" (סעיף 3 לתגובת המשיבים 1-5 מיום 20/3/19).
לפיכך, לא היה צריך בית משפט קמא ליתן החלטה מנומקת בשאלה הנדמית כתיאורטית בלבד. אם אכן קיים אישור להעברת ייצוג של הנתבעים, מדוע אין זה סביר לבקש הצגתו?

אשר על כן, בנסיבות העניין ועל יסוד הנטען בבית משפט קמא, נקבע כי יפוי כח לעו"ד מור יוצג.
מובן כי ככל שהמבקשים אינם יכולים לחתום על יפוי כח עד היום (1/4/19), הם רשאים לבקש ארכה ובקשתם תיבחן על ידי הערכאה הדיונית.
אני סבורה כי על יסוד המידע שנמסר לבית משפט קמא, ההחלטה מיום 21/3/19 נמצאת עמוק במתחם הסביר ות ומשכך איננה מצריכה התערבות.

8. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תשובת המשיבים, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רן בליצר
נתבע: איבטה זיתוני
שופט :
עורכי דין: