ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויליאם מטאנס נגד המוסד לביטוח לאומי :

31 מרץ 2019
לפני: כבוד השופט מוסטפא קאסם

התובע:
ויליאם מטאנס

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

החלטה

התובע סובל מליקוי בידיו (להלן: "הליקוי"), וזה לטענתו נגר ם לו עקב עבודתו.
תביעת התובע להכיר בליקוי ממנו הוא סובל כנובע מתנאי עבודתו נדחתה, מהנימוק שאין קשר בין מצבו הרפואי לבין תנאי העבודה.

מכאן התביעה שבפנינו.

הצדדים הסכימו כי ימונה מומחה רפואי לעניין הקשר הסיבתי בין הליקויים מהם סובל התובע לבין תנאי עבודתו, וזאת על בסיס התשתית העובדתית כדלקמן –

התובע יליד 1963.
החל משנת 1981 עד לשנת 2003, עבד התובע כחשמלאי שכיר. מדובר בתקופות לא רצופות המסתכמות ב- 224 חודשים.
החל משנת 2003 ועד היום, עובד התובע כחשמלאי עצמאי.
במסגרת עבודתו, מבצע התובע עבודה עם כלים רוטטים כשעתיים ביום וגם עבודה של משיכת כבלים וחוטים בתוך קירות והנחת צנרת במשך כשלוש שעות ביום.
כמו כן, במסגרת עבודתו של התובע, (השלוש שעות) השתמש במברגים, מפתחות, פלאיירים, לחצנים לכבלים ומקלפי חוטים לכבלים.
הנתבע הכיר בתביעתו של התובע ל-CTS, אך תביעתו להכרה באצבע הדק נדחתה.
ידו הדומיננטית של התובע היא יד ימין, אך התובע עבד עם שני הידיים.

אשר על כן, לצורך דיון בשאלת הקשר הסיבתי – רפואי בין הליקוי ממנו סובל התובע לבין תנאי עבודתו כמתואר לעיל, אנו ממנים מטעמו של בית הדין את ד"ר ארז אבישר, כמומחה רפואי בתחום האורתופדיה.
שכר טרחתו של המומחה ישולם ע"י בית הדין כמקובל.

כבוד המומחה מתבקש להשיב על השאלון המצורף להחלטה זו מוקדם ככל שניתן, ובמידת האפשר תוך 30 יום ממועד קבלת עותק החלטה זו.

עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה, ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

יש לשגר למומחה את החומר הבא –
תיק כללי ומקצועי (ידני וממוחשב) מקופת חולים מכבי– נ/1.
חומר רפואי שצורף לכתב התביעה – ת/1.

להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, (31 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

שאלון למומחה רפואי

מהן המחלות או הליקויים שמהם סובל התובע בידיים?

האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי בין עבודת התובע לליקויים מהם הוא סובל?
גם החמרת מצב הליקויים עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקויים, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקויים, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקוייו של התובע עקב עבודתו נגרמו על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקוייו (כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקויים ביחס לגורמים האחרים, דהיינו – האם לעבודת התובע השפעה משמעותית על ליקוייו של התובע?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).


מעורבים
תובע: ויליאם מטאנס
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: