ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תורג'מן שרותי הובלה ולוגיסטיקה בע"מ נגד חברת נמל אשדוד בע"מ :

בפני כבוד ה שופט עידו כפכפי

תובעים
1.תורג'מן שרותי הובלה ולוגיסטיקה בע"מ
2.ירון תורג'מן
3.אלי תורג'מן

נגד

נתבעת
חברת נמל אשדוד בע"מ

פסק דין

במהלך טעינת מכולה על משאית נגרם נזק למשאית בחלק האחורי של תא הנהג. המחלוקת היא האם נהג המשאית נסע לאחור בעת הורדת המכולה, או שמא הנזק נגרם עקב טעות של המנופאי אשר הוריד את המכולה ופגע במשאית .

רקע וטענות הצדדים
1. התובעת היא בעלת משאית אשר הגיעה לנמל להעמסת מכולה ביום 12.2.17. לטענתה בעת שהמשאית עמדה והמתינה להעמסת המכולה, הורדה המכולה ופגעה בעוצמה בקבינה של המשאית. התביעה מבוססת על חשבונית תיקון, דו"ח שמאי ודרישה לימי עמידה.

הנתבעת טוענת כי התאונה ארעה עת נהג המשאית לא פעל בהתאם לכללי הבטיחות במקום ונסע לאחור במהירות בעת הורדת המכולה, וגרם לנזק.

דיון והכרעה
2. לכתב התביעה צורפה הודעה מיום 13.2.17 על מקרה הביטוח בה רשם התובע 3 את תיאור המקרה מפי הנהג: "עמדתי בהמתנה להעמסה, המנופאי הוריד את המכולה על המשאית".

אמנם בכתב התביעה נטען כי הנהג המתין מחוץ לרכב, אולם טעות זו (שככל הנראה מקורה בתיאור בטופס ההודעה) תוקנה עם הגשת תצהירי התובעת ואינה מהותית, שעה שאין מחלוקת כי הנהג היה במשאית בעת התאונה. תצהיר הנהג מציין כי עמד עם המשאית במקום המיועד להעמסת מכולות והמנופאי הוריד את המכולה על הספוילרים של המשאית , מדובר ברכיבים מחומרים קלים המורכבים בגג ובצדי תא הנהג של המשאית ואשר נועדו לסייע בכיוון זרימת האוויר סביב המשאית.

בעדותו של הנהג אישר את תיאור המנוף שהציגה הנתבעת והבהיר כי המשאית לא יכולה לעמוד בדיוק במקום, אלא מחכה להוראות המנופאי. לטענתו המתין להוראות ובעת שהמתין כאשר בלם המשאית פועל, מקסי, ירדה המכולה ופגעה בספוילרים של המשאית. לטענתו המכולה המשיכה בירידה ותלשה את הספוילרים. לאחר מכן הושבה המכולה למקומה והמשאית נסעה למחלקת הביטחון לתעד את הפגיעה. בעדותו לא חזר בו מהתיאור הפשוט של התאונה והסביר כי למרות הוראות הבטיחות, לא נהוג לכבות את המשאית בע ת הטעינה , ולמיטב ידיעתו אין נהגים אחרים שנוהגים כך.

מהתרשמות ממכלול עדותו, התרשמתי כי גרסתו כנה ופשוטה ולא נסתרה, ויש לבחון האם מתיישבת עם אופי הנזק שנגרם.

3. אל מול עדות הנהג העיד המנופאי. מעיון בסרטון המתעד את אופי פעולת מנוף דומה, ומעדות המנופאי, עולה כי מדובר במנוף עגורן המתנייע על גשר הנו סע ומרים מכולות בעזרת התקן המחובר לכבלים היורדים מהעגורן. תא המנופאי נמצא במרכז הגשר, בגובה של כעשרה מטרים או יותר מעגלת המשאית עליה יש להניח את המכולה. מעדות המנופאי הסביר כי לא ניתן להזיז את המכולה ימינה ושמאלה בעת הורדתה ובמידה וצד אחד של המכולה נתקע במכשול והמכולה נמצאת בזווית, המנוף נתקע וניתן לשחררו רק בעזרת מכונאי.

בעדותו טען כי מוריד את המכולה ולוקח מרווח בטחון של חצי מטר מהקבינה של המשאית. לטענתו בעת שהמכולה ירדה לגובה הנמוך במקצת מגג תא הנהג, נסעה המשאית רוורס חזק וכנראה לחץ על הגז במקום הברקס. בעדותו לא ציין כי נתן הוראות למשאית לפני התאונה אלא רק לאחר מכן שאל את הנהג במערכת הכריזה, למה נסע רוורס. יוער כי לאור הפרשי הגבהים בין המשאית לתא המנופאי, לא היה שיח ישיר בין השניים.

העד טען כי אופי הפגיעה במשאית יכול היה להיגרם מנסיעת המשאית לאחור. התרשמתי כי עדותו בנוגע לנסיעה מהירה של המשאית לאחור נטתה להגזמה. כמו כן, הסברו בנוגע למרווח הביטחון מתא הנהג מעיד על חוסר זהירות מספקת. מרווח של 50 סמ' מגובה המנוף, כאשר מתא הנהג בולטים לאחור חלקים בולטים בחומר פלסטי דק, אינו מרווח בטחון מספיק. עוד עלה כי אין מכוון קרקע מטעם הנמל, ולפי ההנחיות הנהג בתוך הרכב ואין לו שליטה על כיוון המכולה, ולכן מסתבר יותר התרחיש בו המכולה פוגעת במשאית על פני הטענה כי המשאית נסעה לאחור.

4. עד נוסף מטעם הנתבעת הוא קצין הבטיחות אשר צרף דו"ח חקירה המבוסס על בדיקה שערכה עובדת מטעמו. בדוח מטעם הנתבעת נרשמה גרסה מטעם הנהג כי התחיל לנסוע ואז שמע מכה. הגרסה בדוח לא ברורה דיה, ולא צורף טופס בחתימת הנהג המעיד על הגרסה שמסר. בנסיבות אלו יש לקבל את טענת הנהג כי לא זכור לו שמסר גרסה מעין זו לנתבעת. לא מצאתי כי נית ן לתת משקל לדוח חקירה מטעם הנמל בו הגיע למסקנה כי האשם רובץ לפתחו של נהג המשאית. לא צורף תיעוד חזותי ממקום התאונה, בטענה של שיקולי בטחון, ומכלול הנסיבות תומכות ברשלנות מפעיל המנוף ולא ברשלנות הנהג. יוער כי עדותו של העד הייתה תוקפנית ויהירה, תוך ששלל כלל אפשרות כי מתרחשות תאונות דומות בנמל, טענה לא סבירה על פניה. יוער כי מיקום עמידת המשאית לא מסומן על הקרקע ומדובר במנוף אשר יכול להעמיס את המכולה במגוון מיקומים, ולכן הטענה כי המשאית נסעה מהר לאחור אינה סבירה.

5. לאור כל האמור מעדיף אני את גרסת נהג המשאית על פני גרסת הנמל והמסקנה היא כי מפעיל המנוף הוריד את המכולה בעת שהמשאית עמדה ופגע בספוילרים בגב תא הנהג. בחינת תמונות הנזק שצילמה הנתבעת ושמאי התובע, תומכת אף היא במסקנה זו. אופי הנזקים מתאים יותר לנזק של חפץ כבר מלמעלה כלפי מטה הגורם לתלישה מג ן הרוח מגוף תא הנהג. השבר בחלק העליון שמאלי של המגן יכול להיגרם מתנועה מעין זו.

גרסת הנמל לנסיעה מהירה לאחור הייתה צריכה לגרום לטלטול המכולה ימינה ושמאלה, למכה בגוף תא הנהג וסימני מעיכה בו, ואין עדות כי תרחיש מעין זה נגרם. אמנם השמאי ציין תיקונים בגב תא הנהג, אולם תיעד סימני שפשוף על רכיבים הצמודים לגב תא הנהג היכולים להיגרם מהאופן שתיאר הנהג את התאונה.

על כן הנתבעת אחראית לפצות את התובעת בגין נזקיה.

גובה הנזק
6. הנתבעת לא סתרה את גובה הנזק ולא ביקשה לחקור את השמאי ולכן הוכח הנזק בשיעור של 55,279 ₪ (כאמור בחשבונית ובדוח השמאי) וכן שכר השמאי בסך 1,500 ₪.

אשר לימי העמידה, ראשית כתב התביעה לא ברור בנוגע לסכום שנתבע ברכיב זה (בסעיף 13(3) רשום סכום לא ברור). להוכחת רכיב מעין זה אין די במסמך יועץ מס המתאר את ההכנסה היומית הממוצעת. תצהיר מנהל התובעת לא מפרט כלל ראש נזק זה ולא הוכח מספר הימים שהמשאית הייתה בתיקון וכי אמנם נגרם הפסד לתובעת בימים אלו. על כן לא הוכח ראש נזק זה.

סוף דבר
7. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת 1, 56,779 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה. אין עילה לתשלום ישיר למנהלי החברה.

בנוסף תישא הנתבעת בהוצאות התובעת בסך 1,650 ₪ בגין אגרה ובשכר טרחת עו"ד בסך של 6,600 ₪.

ניתן היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תורג'מן שרותי הובלה ולוגיסטיקה בע"מ
נתבע: חברת נמל אשדוד בע"מ
שופט :
עורכי דין: