ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרית כרמל נגד איי-דיגיטל סטור בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת

שרית כרמל

נגד

המשיבות

  1. איי-דיגיטל סטור בע"מ
  2. אייקון גרופ בע"מ

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב יפו (כבוד השופט יאיר חסדיאל) מיום 14/3/19 בת.ק. 5975-11-18 אשר דחה את תביעת התובעת - המבקשת בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984.

2. המבקשת הגישה תביעה קטנה בסך 10,000 ₪ נגד המשיבות.
התבקש סך 7,000 ₪ לצורך רכישת מחשב חדש במקום המחשב שנרכש על ידי המבקשת בשנת 2013 ושתיקונו התבקש החל מספטמבר 2018 (ראה סעיף 2 א' לכתב התביעה) וכן פיצוי בסך 3,000 ₪ בגין עוגמת נפש וטרחה.

הנתבעות בכתב הגנתן ביקשו לדחות את התביעה.
טענו, בין היתר, כי טענותיה של המבקשת הן לכל היותר טעות בכדאיות העסקה. נטענות בחוסר תום לב וכי אין עילת תביעה נגדן.

3. בדיון שהתקיים ביום 10/3/19 העידו התובעת וכן מנהל תחום שירות אצל הנתבעות.

לאחר העדויות הציע בית משפט קמא לצדדים הצעה שנוסחה לפרוטוקול כדלקמן:
"אנחנו מסכימים שבית המשפט יכריע בתובענה לפי סמכותו שבסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. משמעות הדבר, שבית המשפט יכול לתת פסק דין שמקבל את התביעה במלואה או דוחה את התביעה או כל תוצאה שבאמצע. מובהר לצדדים שפסק הדין יינתן לאחר שנשמעו טענותיהם ועל סמך החומר הקיים בתיק; כי פסק הדין לא יהיה מנומק; כי הם רשאים שלא להסכים להכרעה בדרך זו וכי אין באי-ההסכמה כדי להשפיע על תוצאות המשפט; כי פסק הדין יסיים את המחלוקת בכל טענותיהם; וכי ידוע להם שסיכויי ערעור על פסק דין כזה הם נמוכים במיוחד".

הצדדים הסכימו להצעה.

בפסק דין שניתן ימים ספורים לאחר הדיון (14/3/19) נדחתה התביעה ללא צו להוצאות.

4. בבקשת רשות הערעור מתעלמת המבקשת - עורכת דין במקצועה מהעובדה הבסיסית ולפיה פסק הדין ניתן לפי הסכמה ומכוח סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, זאת למעט בסיפא (מתחת לכותרת "לסיכום") שם כתבה:
"בבר"ע 2587/98 י' מיידנברג ייצור ובניית מבנים בע"מ נ' מלכי ששון, נקבע כי ערכאת ערעור תתערב, איפוא, בהכרעת הערכאה הראשונה הפוסקת על פי סעיף 79 א' רק במקרים הבאים:
"* בית המשפט חרג מסמכותו.

  • בית המשפט הגיע למסקנות ולתוצאות בלתי סבירות לחלוטין על פני הדברים.
  • בית המשפט התעלם לחלוטין מטענות באי כוח הצדדים.
  • בית המשפט לא נתן לבאי כוח הצדדים לטעון את טענותיהם.
  • נימוקים אחרים בעלי חשיבות שמטעמם אי להשלים, בשום אופן, עם תוצאת פסק הדין".

5. דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבות וזאת מהנימוקים כדלקמן:
א) הלכה היא כי "ההליך המשפטי בבית המשפט לתביעות קטנות נועד להיות הליך פשוט ומהיר, וכדי לשמור על תכלית זו נקבעה ההלכה לפי אמת המידה למתן רשות ערעור על פסקי דינו היא מחמירה במיוחד, כשרשות זו תינתן רק במקרים חריגים ביותר בהם נפל פגם מהותי הדורש את התערבותה של ערכאת הערעור (רע"א 1196/15 צח בר נ' פורטל (פורסם בנבו) (18.3.2015)). רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות לא בהכרח תינתן אף כאשר מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת..." (רע"א 2095/15 אולמי נפטון בת ים בע"מ נ' משיח פסקה 4 לפסק דינו של הש' צ' זילברטל (20.5.15)).

ב) עוד נקבע בפסיקה, כי ערכאת הערעור לא תתערב בפסק דין שניתן, מכוח הסכמת הצדדים, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אלא באותם מקרים נדירים העולים כדי "... חריגה קיצונית ביותר מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו..." (ע"א 1639/97 אגיאפוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה, פ"ד נג(1) 337 (1999); וכן ע"א 369/89 עותמאן נ' בויארסקי (25.3.93); רע"א 4044/04 יצחק ועמוס בוקרה, קבלנים בע"מ נ' סגל, פ"ד נח(6) 894 (2004); רע"א 11080/03 שלודי נ' דגאני (6.12.04).

עניינינו אינו נכנס לגדר החריגים.

ג) העובדה שהמבקשת ציפ תה כי תביעתה תתקבל , אין בה עילה להתערבות בפסק דין שניתן בהסכמה מכח סע' 79א' לחוק בתי המשפט.
מפרוטוקול הדיון עולה כי ניתנה הסכמה מפורשת לכך שיכול ויינתן פס"ד לא מנומק וכי יכול ותדחה התביעה במלואה וכך נעשה בפועל.
בימ"ש שלערעור חי מפי הפרוטוקול בכל הנוגע למהלך הדיון בערכאה הדיונית. לא הוגשה כל בקשה לתיקון פרוטוקול ואין לי אלא לצאת מנק' מוצא ולפיה הפרוטוקול משקף את שהתרחש ואת ההסכמה הדיונית שהושגה.

פסק הדין לא ניתן מיד לאחר סיום הקלדת הפרוטוקול אלא מספר ימים לאחר מכן.
המבקשת ,עורכת דין בהכשרתה, כאמור, אשר חזקה עליה כי היא מודעת למהותו של פסק דין לפי סעיף 79 א', לא חזרה בה לאחר הדיון וטרם ניתן פסק דין מהסכמתה למתן פסק דין שאינו מנומק, במסגרתו ניתן גם לדחות התביעה במלואה.
לא שוכנעתי כי בנסיבות העניין חרג בית משפט קמא מסמכותו או קבע קביעות בלתי סבירות המצדיקות התערבות חריגה בפסק דין לא מנומק לפי סעיף 79 א' לחוק.

6. לסיכום:
א) לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב) משלא התבקשה תשובת המשיבות, אין צו להוצאות.

ג) המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אדר ב' תשע"ט, 01 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרית כרמל
נתבע: איי-דיגיטל סטור בע"מ
שופט :
עורכי דין: