ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויקטור שגב נגד חמד ז. ובניו סוכנות לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופטת מיכל פריימן

המבקש:
ויקטור שגב
ע"י ב"כ: עו"ד אייל קימל

-
המשיב:
חמד ז. ובניו סוכנות לביטוח (1996) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ירון זמר

החלטה

1. התובע הועסק ע"י הנתבעת כסוכן ביטוח בתקופה שמשנת 2006 ועד סוף שנת 2011. הצדדים חתמו על חוזה חדש למתן שירותים כעצמאי בשנת 2012 .

בתביעתו עותר התובע למתן סעד הצהרתי כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד מעביד גם בתקופה שמשנת 2012 ועד עזיבתו בחודש 3/2016.
כמו כן עותר התובע לסעדים כספיים ובכלל זה תשלום עמלות בגין חידושי פוליסות מחודש 3/2016, הפרשות לפנסיה וביטוח לאומי, פדיון חופשה, הבראה ונסיעות לתקופה שמשנת 2012 ועד סיום עבודתו.

הנתבעת מכחישה קיום יחסי עובד מעביד בתקופה שמשנת 2012 וטוענת כי התובע עצמאי שסיפק שירותים כנגד קבלת עמלות, וזאת לבקשתו ומבחירתו.
הנתבעת טוענת כי משעה שאינו מקיים התחייבויותיו אינו זכאי עוד לעמלות, וכן אינו זכאי לזכויות הכספיות הנתבעות על בסיס מעמד של עובד.

2. בפני בקשת התובע להורות לנתבעת ליתן גילוי ועיון במסמכים ספציפיים וכן להורות לה להשיב על שאלון לבקשת התובע.

3. הנתבעת טוענת בתגובתה כי טרם קיבלה גילוי מסמכים מאת התובע.

עוד טענה, כי התובע לא העלה כל טעם מיוחד בגינו יש להורות לה להשיב על שאלון, שזהו תנאי למתן צו לשאלון על פי התקנות בבית הדין לעבודה.

באשר למסמכים המבוקשים טענה הנתבעת כי המסמכים המבוקשים בנוגע לעמלות שקיבלה הנתבעת מחברות הביטוח וביטולי הפוליסות אינם רלוונטי ים לתביעה, ומדובר בדרישה כללית ומכבידה.
עוד טענה, כי התובע אינו יכול לדרוש בתביעתו סעד של מתן חשבונות ולבקש בשלב מקדמי את הדוחות עצמם, טרם נקבע כי הוא זכאי לסעד זה.

4. בתשובה לטענת הנתבעת כי טרם גילה מסמכים מטעמו טען התובע כי הליך גילוי המסמכים מטעמו מתעכב בשל הצורך לבחון אלפי מסמכים.

לעניין בקשתו לגילוי מסמכים ושאלון טען התובע כי קיימת מחלוקת בשאלת זכאותו לעמלות, המידע אינו מצוי בידיו ואין ביכולתו להוכיח תביעתו בעניין זה ללא המסמכים המבוקשים.

הכרעה

5. הכלל הוא כי אין ליתן צו לשאלון אלא מטעמים מיוחדים שירשמו.
לא מצאתי בטיעוני התובע משום טעם מיוחד המצדיק חריגה מן הכלל האמור.

6. באשר לבקשה לגילוי המסמכים, להלן אתייחס לגילוי המבוקש לפי הפירוט שבבקשה:

א. פירוט הכנסות מלקוחות בשנים 2006-2016

תביעת התובע מתייחסת לתקופה שמשנת 2012 ואילך ולפיכך דרישה זו אינה מובנת ואינה רלוונטית. הבקשה בעניין זה נדחית.

ב. פירוט הכנסות מלקוחות בשנים 2016 עד 2019

גם כאן, מדובר בדרישה שאינה רלוונטית לתביעה, שהרי העסקת התובע הסתיימה, גם לשיטתו, בשנת 2016. הבקשה נדחית.

ג. פירוט העמלות שבמחלוקת בגין שנת 2016

התובע טען בתביעתו, כי החל מחודש 3/16 חדלה הנתבעת לשלם לו עמלות המגיעות לו על פי ההסכם. עוד ציין, בסעיף 4.16 לתביעתו, כי עמלות חסרות שהגיעו לו לתקופה 2012-2015 שולמו לו בחדשים 5/15 ו-6/15.
הנתבעת תגלה על כן את המסמכים הנוגעים לזכאות התובע לעמלות על פי ההסכם משנת 2012 בהתייחס לתקופה שמחודש 7/15 ועד סיום עבודתו של התובע בחודש 3/2016.

ד. פירוט שעות העבודה לשנים 2006-2016

כאמור, תביעת התובע מתייחסת לתקופה שמשנת 2012 ואילך בלבד.
ביחס לדרישה לתקופה זו הצהירה הנתבעת כי הואיל והתובע היה עצמאי אין לה מידע על שעות עבודתו. בכך ענתה הנתבעת על דרישת הגילוי בעניין זה.

ה. פירוט פוליסות שבוטלו בידי לקוחות ומועד סיום שנת הביטוח לא הגיע

אינני מוצאת את הרלוונטיות של דרישה זו לתביעה שבפנינו, ועל כן היא נדחית.

ח. פירוט עמלות ששולמו לסוכן משנה בגין הלקוחות

אף כאן, מדובר בדרישה גורפת, לא מוגבלת בזמן שמידת הרלוונטיות שלה לתביעה אינה ברורה. הבקשה נדחית.

ט. פירוט כל העמלות ששולמו לתובע בשנים 2012-2016 ושיעור העמלות ביחס להכנסה (באחוזים).

הואיל ומכתב התביעה לא עולה כל מחלוקת ביחס לעמלות ששולמו עד לחודש 6/2015 לכל הפחות, הדרישה ברובה הגדול אינה רלוונטית.
זאת ועוד, התובע המציא לנתבעת חשבוניות כנגד הסכומים ששולמו לו ולפיכך הדרישה לפירוט סכומים ששולמו לו, והידועים לו, הינה מכבידה ומטרידה.

7. הצדדים ישלימו את גילוי המסמכים בהתאם לאמור בהחלטה זו, תוך 30 יום מהיום ולאחר מכן יפעלו להגשת תצהירי העדויות הראשיות כפי שהורה בית הדין .

8. להוכחות ביום 30/12/19 בשעה 9:00.

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, (02 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ויקטור שגב
נתבע: חמד ז. ובניו סוכנות לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: