ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יכין- חקל בעמ נגד פרץ וינקלר :

לפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

תובעת

יכין- חקל בעמ
ע"י ב"כ עו"ד יורם זמיר

נגד

נתבעים

  1. פרץ וינקלר
  2. פטלה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ערן שלח

החלטה

ראיות התביעה יוגשו עד ליום 11.6.2019.

ראיות ההגנה יוגשו עד ליום 26.9.2019.

"ראיות" – לרבות תיקי מוצגים שיכללו את כל המוצגים שבדעת בעל הדין להגישו באמצעות מי מהעדים או בכלל .

מועדי הגשת הראיות תואמו עם הצדדים.

לראיות שיוגשו יצורף דף פתיח, עליו תצויין בברור רשימת העדים של אותו צד (לרבות מומחים).

כל אחד מהתצהירים/חוו"ד וכל אחד מהמוצגים, יסומן בנפרד ובאופן נוח לאיתור (בצירוף "דגלונים").

כל מסמך עליו מסתמך עד יצורף לתצהירו/חוות דעתו ויסומן בנפרד בברור ובאופן נוח לאיתור ועיון (בצירוף "דגלונים"). לחילופין, תבוצע הפנייה ברורה לתיק המוצגים ה"מדוגל".

לתשומת לב: ככל שבשל צרכי מזכירות/מיחשוב, יש להגיש או להזין למערכת מסמכים לא משודכים ו/או לא מדוגלים, כי אז – בנוסף לעותק שיוגש או יוזן למערכת הממוחשבת לפי הנחיות מזכירות – הצדדים/הפרקליטים מתבקשים להביא עימם (להבדיל ממסירה במזכירות) לקדם המשפט הקרוב, עותק העונה להנחיות דלעיל (ובהעדר קד"מ נוסף לפני שמיעת ראיות – להמציא עותק כאמור ללשכה, עד שבוע קודם לשמיעת העדויות).

לא ישמע עד שעדותו לא הוגשה בתצהיר/חוו"ד כאמור, ולא תותר הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא אם תוגש ותאושר מבעוד מועד בקשה ערוכה כדין. בקשה כאמור תוגש בכתב לא יאוחר מהמועד להגשת הראיות, ובענין עד - תפרט מדוע נבצר לקבל מהעד תצהיר, את תמצית העדות הצפויה, מדוע העדות רלוונטית ודרושה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לבקשה תצורף עמדת הצד שכנגד.

צד המבקש להעלות התנגדות להגשת מוצג ללא חקירת עורכו או מכל סיבה אחרת, יעשה כן בכתב תוך 14 יום מהיום שהחומר הומצא לו, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו); העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד, אשר יוכל להגיב עליה תוך 7 ימים. לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות עצמה.

כל צד אחראי להתייצבות כל העדים מטעמו, לרבות מומחים (והוראה זו גוברת על הוראות התקנות). בקשות לזימון עדים באמצעות בית המשפט (גם עדים שהוגש/ה תצהירם או חוות דעתם), יש להגיש לא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד שיקבע לשמיעת הוכחות, ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה (ואם תעתר – כי יוצא זימון).

למותר לציין, כי כל מסמך שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצד שכנגד (כך ש יגיע לידיו, במלואו, במועד בו הוגש לבית המשפט).

עם זאת מובהר כי חיוביהם של הצדדים אינם מותנים זה בזה. במקרה של צורך בארכה, יש לפנות - מבעוד מועד - לבית המשפט בבקשה מתאימה, בצרוף עמדת הצד שכנגד ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה.

נקבע לקדם משפט לאחר הגשת ראיות ולפני שמיעתן, ליום 23.10.2019 בשעה 9:00.

בד בבד , בתיק זה דומה כי יש מקום לשקול הליכי גישור. משכך, יודיעו הצדדים עמדתם באשר לפנייה להילך גישור, וזאת עד ליום 14.4.2019. היעדר תגובה כהסכמה.

תזכורת פנימית לעניין זה ליום 15.4.2019.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יכין- חקל בעמ
נתבע: פרץ וינקלר
שופט :
עורכי דין: