ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד י' בן-אבי בראון נגד ע"י ב"כ עו"ד י' שלפשטיין :

בפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד י' בן-אבי בראון

ס.ש. הרכבת קונטרוקציה וחיפוי בע"מ ח.פ. 55053536

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד י' שלפשטיין
א. פ. א. חשמלאים בע"מ

החלטה

  1. אני קובע לקדם משפט ליום 24.10.2019 בשעה 13:00. לקדם המשפט יתייצבו נציג ים מוסמ כים מ טעם הצדדים.
  2. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 יום מהיום.
  3. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים.
  4. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
  5. בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים, עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:

התובעת- עד ליום 3.6.2019.
הנתבעת - עד ליום 8.9.2019.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.
6. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
7. צד המתנגד להגשת מסמך או מוצג יגיש על כך בקשה לבית המשפט לא יאוחר מ-7 ימים קודם למועד קדם המשפט.
8. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו, יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת"פ ליו ם 5.6.2019.

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, 02 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד י' בן-אבי בראון
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד י' שלפשטיין
שופט :
עורכי דין: