ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טל הרוש נגד בנק מזרחי טפחות בע"מ :

לפני כבוד הרשם בכיר אדי לכנר

המבקש:
טל הרוש

נגד

המשיבה:
בנק מזרחי טפחות בע"מ

החלטה

פתח דבר
לפניי מונחת בקשה להארכת מועד ובקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד טל הרוש (להלן: " המבקש") ביום 28.06.18 במעמד צד אחד.
בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "המשיבה") הגישה נגד המבקש תביעה בהליך של סדר דין מקוצר בגין תשלום חוב על סך 254,700 ₪.
בבקשה זו עותר המבקש, אם כן, לביטול פסק הדין.

להלן עיקרי טענות המבקש
המבקש טוען כי כתב התביעה לא הומצא לו כדין. לכן, לא היה מודע להליכים המתנהלים נגדו. כתב התביעה נשלח לכתובת 6015/10, אילת, כאשר במועד הרלוונטי המבקש התגורר בכתובת 3308/3, אילת.
המבקש טוען כי פעולות המשיבה עולות לכדי חוסר תום לב. כך, המשיבה החליטה על דעת עצמה לבטל את אשראי המבקש ולהעמיד את ההלוואות לפירעון מידי, כאשר היה באפשרותה לקחת את ערבות המדינה בכדי למנוע את קריסתו הכלכלית של המבקש.
להלן עיקרי טענות המשיבה
המשיבה טוענת כי ההמצאה בוצעה כדין, תחילה לכתובת שרה אימנו 13/2, אילת, שם התגורר המבקש עם בת זוגו.
לאחר מכן, בהתאם להחלטת בית המשפט, כתב התביעה הומצא לכתובת המגורים של המבקש כפי שזו מעודכנת במרשם מטעם משרד הפנים.
עוד טוענת המשיבה כי עסקי המבקש קרסו בעקבות בירוקרטיה של גופי התקשורת ולא בשל פעולותיה של המשיבה.
דיון והכרעה

הלכה מקדמת דנא הינה, כי ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נבחן בשני מסלולים. האחד ביטול מחובת הצדק, והשני ביטול מתוקף שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש, לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –1984.
מקום שפסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום – ובדרך כלל נובע הפגם מהעדר המצאה כדין למבקש – יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל – דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול כזה נעשה "מתוך חובת הצדק". (ר' א' גורן, 'סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה שביעית, עמ' 281).

ראשית, נשאלת השאלה, האם נמסר כתב התביעה למבקש כדין? תשובה שלילית לשאלה זו, כאמור, תביא לידיי ביטולו של פסק הדין, מחובת הצדק, מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.
בענייננו, מנספחים ב'-ד' המצורפים לתגובת המשיב לבקשה לביטול פסק דין ולהארכת מועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין עולה כי ההמצאה אכן בוצעה כדין.
כעת משמצאתי שלא התקיים כל פגם במסירת כתבי בי-הדין, ההחלטה בדבר ביטול פסק-הדין, נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט.

לעניין זה, קובע זוסמן בספרו:
"לא היה פגם בהחלטה אשר מבקשים לבטלה, תלוי המבקש בחסדו של בית המשפט. במקרה כזה לעולם אין זכות קנויה בידו (של המבקש – י.ג) לדרוש את הביטול, אלא בית המשפט יציג לעצמו שתי שאלות אלה:
ראשית: מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור המשפט?
שנית: מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע-המבקש, אם יבוטל פסק הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט?"
(י. זוסמן, סדר הדין האזרחי – מהדורה שביעית, בע' 738).

לטענת המבקש, סיבת המחדל לכך שלא הוגשה בקשת הרשות להתגונן, כפי שפורט לעיל, היא בעקבות כך שלא ידע אודות ההליך המתנהל כנגדו אלא בדיעבד. העובדה כי המבקש היה מעורב בתאונת דרכים בשנת 2017, לא מהווה הסבר המניח את הדעת לכך שהבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור.
יחד עם זאת, לאחר שבחנתי את טענות המבקש, ואני סבור כי טענות אלו מבססות סיכוי מסוים בהליך, ובכדי לא לנעול בפניו את שערי בית המשפט מצאתי לנכון לבטל את פסק הדין משיקול דעת בית המשפט בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה.

סוף דבר:
מכל הטעמים שלעיל, אני סבור כי יש מקום לבטל את פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה בסך 2,500 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

לא ישולמו ההוצאות תידחה הבקשה לביטול פסק דין.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טל הרוש
נתבע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
שופט :
עורכי דין: