ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף בן דוד נגד קשר רנט א קאר בע"מ :

לפני כבוד השופטת רונית אופיר

התובע:

יוסף בן דוד

נגד

הנתבעת:

קשר רנט א קאר בע"מ

פסק דין

רקע
מונחת לפני תביעה שעניינה תאונת דרכים אשר אירעה ביום 6.7.18 (להלן: " התאונה"). התאונה אירעה בין שני כלי רכב מושא התביעה- רכב התובע ורכב הנתבעת- בכביש החוף. הצדדים אינם חלוקים בדבר התרחשות התאונה, אולם חלוקים בשאלת האחריות להתרחשותה.

עיקר טענות הצדדים

לטענת התובע, נהגת רכב התובעת סטתה מנתיבה ופגעה ברכבו. כתוצאה מהפגיעה נהג רכב התובע "שבר" את ההגה ימינה ונפגע גם בצידו הימני של הרכב מגדר ההפרדה. לטענת התובע, אירוע התאונה ארע בשל התרשלות נהגת הנתבע ת או עקב הפרת חובה שבדין מצדו.
לטענת הנתבעת, נהג רכב התובע הוא שהגיח באופן פתאומי, סטה מנתיבו ופגע ברכב הנתבעת בצידו הימני וגרם לו לנזקים . הנתבעת מכחיש ה כי רכבו של התובע נהדף לגדר ההפרדה וטוענת כי הנזק הצידו הימני של רכבו של התובע אינו קשור לאירוע התאונה ואינו מתיישב עם מיקומי הפגיעות ברכבים.

דיון והכרעה

ראשית אציין, כי הצדדים ביקשו לצרף במהלך הדיון ראיות נוספות אשר לא צורפו על ידם לתצהירי גילוי המסמכים מטעמם. כך ביקש התובע לצרף הקלטות או תמלילי שיחה שנערכו בינו לבין אחיה של נהגת הנתבעת, וכך ביקשה הנתבעת לצרף תמונות נזק שלא צורפו לתצהיר גילוי המסמכים מטעמה. כל צד התנגד לבקשת רעהו לצירוף המסמכים. למותר לציין, כי כפי שעולה מכותרת ההליך, מדובר בהליך המתנהל בסדר דין מהיר. כללי "סדר דין מהיר" קבועים בתקנות 214 א' - יב' לתקנות תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), ומטרתם הסדרת ניהול הליכים מסוג ההליך הנדון באופן פרופורציונלי לסכום הכספי שבמחלוקת ומורכבות הסוגיה, תוך הבטחת טיפול מהיר והוגן במסגרת המשפט המתנהל בפניו. כמצוות תקנה 214ח לתקנות, קיים הליך של גילוי מסמכים מוקדם. משלא הסכימו הצדדים על צירוף ראיות נוספות מעבר לאלו שצורפו לתצהירי גילוי המסמכים מטעם הצדדים, ונוכח מטרות ההליך המכוונות לקיום הליך מהיר והוגן באופן פרופורציונלי לסכום הכספי ולמורכבות הסוגיה, לא מצאתי להתיר צירוף ראיות נוספות או ליתן משקל לראיות שצורפו בעת הדיון שלא בהסכמת הצדדים .
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הרכבים, מיקום הפגיעות ועיינתי בכל אשר הובא בפני, מצאתי כי דין התביעה להידחות, שכן מצאתי לקבל את גרסת נהגת הנתבעת באשר להתרחשות התאונה.
ראשית, גרסה זו מתיישבת עם מיקומי הפגיעות ברכב. כפי שעולה מעדויות הצדדים, נקודת הפגיעה בין הרכבים הייתה בצידו השמאלי אחורי של רכב התובע ובצידו הימני קדמי של רכב הנתבעת (פרוטוקול הדיון מיום 25.3.19 עמ' 1 ש' 22- 23, עמ' 5 ש' 15- 16, כך גם עולה מתמונות הנזק אשר צורפו לתצהיר גילוי המסמכים מטעם התובע). נהג התובעת העיד כי "היא פגעה בי מאחריי, אני מניח שעם החלק הקדמי" מכאן, שמיקום הפגיעות מעלה כי רכבו של התובע היה מלפני רכב הנתבעת.
מקום הפגיעה מלמד על הסבר סביר לתאונה בכך שרכב הנתבעת היה בשטח מת מצד שמאל אחורה מבחינת נהג התובע בעוד שאין כל סבירות שנהגת הנתבעת תסטה ימינה לתוך הפינה האחורית שמאלית של רכב התובע שאת רכבו היתה יכולה לראות מלפנים לה.
שנית, גרסתו של נהג התובע לא נתמכת בראיות מזמן אמת. לא צולמו תמונות ממועד התאונה וטופס ההודעה על מקרה הביטוח לא נכתב על ידו (שם, עמ' 2 ש' 30). גם חוות דעת השמאי אשר הוגשה מטעם התובע מעלה כי בדיקת הרכב התבצעה למעלה מעשרים יום לאחר התאונה, באופן המעלה שאלות באשר לאפשרות לייחס את הנזקים המצוינים בחלקו הימני של הרכב לאירוע התאונה הנטען.
על-פי ההלכה הפסוקה, במשפט אזרחי יש לקבוע שבעל דין הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו כאשר, בסופו של משפט ועל יסוד מכלול הראיות שהוגשו ע"י כל בעלי הדין, יש להסיק שמאזן ההסתברויות נוטה לכיוונו של בעל הדין שנטל ההוכחה מוטל עליו, כלומר שממכלול הראיות מוסק שגרסתו העובדתית של אותו בעל דין הינה מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסתו הנגדית של בעל הדין שכנגד [ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ (5.10.06); ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ (9.5.11); רע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגז – מפעל תחבורה בע"מ (5.5.13)]. לא מצאתי שכך בענייננו. נהגת רכב ה נתבעת העיד ה עדות קוהרנטית וכנה, ממנה התרשמתי ובה נתתי אמון. גרסת ה לתאונה אחידה בעדות ה ובטופס ההודעה, ואף מסתברת עם מיקום הנזק בכלי הרכב, יותר מגרסת נהג רכב ה תובע.
סיכומם של דברים, דין התביעה להידחות.
התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך 3,000 ₪ וכן תישא בהוצאות אשר נפסקו לעדים במסגרת הדיון. הסכומים ישול מו תוך 30 יום, שאם לא כן יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום, כ' אדר ב' תשע"ט, 27 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף בן דוד
נתבע: קשר רנט א קאר בע"מ
שופט :
עורכי דין: