ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירין כראגה נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

מבקשת-תובעת
שירין כראגה
ע"י עו"ד כרים פנאדקה

נגד

משיבה-נתבעת

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ע"י עו"ד אמיתי סביון

החלטה

התובעת מבקשת לבטל החלטה מיום 7.2.2019, בה נמחקה התובענה והגשתה מחדש הותנתה בתשלום הוצאות לנתבעת. הנתבעת מתנגדת לביטול ההחלטה ומבקשת להותירה על מכונה. לא הוגשה תגובה במענה לתשובת הנתבעת.

א. ברקע הבקשה

1. התובעת הגישה נגד הנתבעת תובענה כספית לתשלום סך 120,000 ₪ המבוססת על חוק חוזה הביטוח. הנתבעת התגוננה מפני התובענה.

2. בהחלטה מיום 18.6.2017 נקבע מועד לדיון וניתנו הוראות לקראתו, הן בהתייחס לקיום הדדי של הליכים מקדמיים והן בהתייחס להגשת ראיות הצדדים בתצהירים, תוך קציבת מועדים.

3. ראיות התובעת לא הוגשו בלי שהתבקשה ארכה; בדיון שנערך ביום 21.12.2017 לא העלתה התובעת נימוקים שהיה בהם לבאר את אי-הגשת ראיותיה כמתחייב מהחלטת בית-המשפט . בהחלטה מאותו יום ניתנה לתובעת, לבקשתה, ארכה להגשת תצהירים, תוך חיובה בהוצאות לאוצר המדינה ולצד שכנגד בשל אי-קיום הדיון למטרתו וביטול הזמן השיפוטי שהוקצה לו . עם תשלום ההוצאות והגשת ראיות הצדדים בתצהירים, נקבע קדם-משפט נוסף.

4. בדיון שהתקיים ביום 25.11.2018 נכחו באי-כוח הצדדים והוסכם כי סכום התביעה יופחת ויעמוד על 72,300 ₪ ללא צורך בהגשת כתבי-טענות מתוקנים. דיון הוכחות לצורך חקירת התובעת על תצהירה נקבע ליום 7.2.2019 בשעה 14:30.

5. התובעת ובא-כוחה לא התייצבו לדיון. בתום המתנה בת עשרים דקות לאחר המועד הקבוע, ניתנה ההחלטה שאותה עותרת התובעת לבטל; ההחלטה דחתה את בקשת הנתבעת להורות על דחיית התובענה בשל היעדר התייצבות, הסתפקה בסעד החמור פחות של מחיקת התביעה באופן שאינו מונע את הגשתה מחדש, ופסקה לנתבעת את ההוצאות ההליך דנן – כשתשלומן יהא תנאי להגשת התובענה מחדש.

ב. דיון והכרעה

1. דין הבקשה להידחות. היא אינה מגלה טעם ממשי לביטול ההחלטה.

2. הבקשה אינה מבארת מדוע התובעת – היא עצמה, לא התייצבה לדיון הוכחות שנועד לשמיעת עדותה בחקירה נגדית. זהו חסר ממשי שהבקשה לוקה בו.

3. אי-התייצבות בא-כוח התובעת לדיון נתלה במחלת אמו ורעייתו . טעם זה, לאו טעם הוא. אם נבצר מבא-כוח התובעת להגיע לדיון, אזי היה עליו להתכבד ולהגיש בקשה לדחייתו. בקשה כזו לא הוגשה ; התובעת ובא-כוחה עשו דין לעצמם ופטרו עצמם מנוכחות בדיון הוכחות. זוהי התנהלות שבית-המשפט לא יתן לה יד. התובעת לא הראתה כי דובר במקרה חירום שבו לא ניתן היה להתייצב לדיון הוכחות קצר תוך שגורם אחר זולת בא-כוחה נמצא עם בני-משפחתו. היא לא הראתה כי הייתה מניעה לפנות לבית-המשפט, למצער בבוקר הדיון שנקבע לשעות הצהריים, בבקשה לדחיית מועד הדיון. אלו טעמים אשר דנים את גורל הבקשה לשבט.

4. כאמור לעיל, אין זה מקרה יחיד בו בהליך דנן התובעת עשתה דין לעצמה ונטלה את החירות להתעלם מהחלטות בית-המשפט ול א לקיימן, באופן שאין לתארו אלא כזלזול.

5. אך לאחרונה קבע בית-המשפט העליון דברים ברורים ומפורשים: "פרוצדורה אזרחית איננה 'תכנית כבקשתך'" [ע"א 5400/18 מיר נ' עו"ד יעקב מירון (28.1.2019), פס' 1 לפסק-דינו של השופט שטיין אליו הצטרף המשנה לנשיאה מלצר]. בפסק-דינה של השופטת ברק-ארז הוטעם כי להליך האזרחי תכליות רבות שכוללות יעילות וגילוי האמת לצד קידום השוויון ומימוש זכות הגישה לערכאות. זכות הגישה לערכאות ניתנה לתובעת; היא בחרה לממשה, מטעמים שמונחים כולם לפתחה, בדרך שהביאה למחיקת התביעה. בכך אין לה להלין אלא על עצמה.

6. התובעת גרמה לביטול זמן שיפוטי שהוקצה להליך; בשקידה ראויה, יכלה להימנע מכך. היא גרמה לעיסוק שיפוטי עודף בתיק בשל מחדליה, שבסופו של יום לא נומקו בטעם בעל משקל סגולי ממשי. בכך חטאה התובעת לא רק לחובה לכבד החלטות שיפוטיות ולאינטרס הנתבעת כי זמנה לא יושחת לריק; התנהלותה של התובעת הסבה פגיעה לאינטרס הציבורי שעליו אמון בית-המשפט.

בעל-דין בתיק פלוני אינו 'בן יחיד'. בתי-המשפט, מערכת ציבורית שפועלת על-פי דין, מספקת שירות לכלל ציבור המתדיינים בפועל ובכוח. את המשאב שניצב ביסוד פעולתה – זמן שיפוטי, עליה להקצות באופן הוגן ושוויוני לציבור זה. כפועל יוצא, על בית-המשפט להתחשב ולשקול לא רק את האינטרס הפרטי של המתדיינים בהליך פלוני אלא את האינטרס הציבורי. בעל-דין שכופה על בית-המשפט בשל מחדליו התנהלות מעכבת ולא יעילה בבירור תובענה אינו מסב פגיעה רק לצד שכנגד באותו הליך; הוא פוגע באינטרס הציבורי. אין בכך משום חידוש; האינטרס הציבורי נשקל זה מכבר בהקשרים שונים, לרבות בקשות לביטול דיון או שינוי מועדו [רע"א 3136/00 סלמאן נ' שוקייר, פ"ד נה(2) 97 (2000)]. התובעת התעלמה מאמות- מידה אלה ובעשותה כן פגעה באינטרס הציבורי. האיזון הראוי הוא זה שנקבע בהחלטה: עליה להגיש את תביעתה מחדש תוך תשלום האגרה החלה בגינה, להמתין בתור לקביעת מועד לדיון בתביעתה, ואזי להקפיד הקפדה יתרה על קיום הדין והחלטות בית-המשפט [ר' החלטת כבוד השופט א' דראל בת"א (מח' י-ם) 38158-02-16 גובראן נ' אבו חמיד, פס' 17 (29.1.2019)].

7. כלל הוא כי גם אם הוגשה בקשה לדחיית מועדו של דיון, על מגיש הבקשה להתייצב לדיון כל עוד לא ניתנה החלטה שקיבלה אותה [עפ"ת (מח' מר') 5378-05-10 אבו געפר נ' מדינת ישראל (2010)]. במקרה דנן, בו לא הוגשה בקשה לדחיית מועד הדיון כלל, ודאי שהיה על התובעת ובא-כוחה להתייצב לדיון במועדו. הם לא עשו כן, ובדין ניתנה ההחלטה.

ג. סיכומם של דברים

הבקשה נדחית אפוא.
ההוצאות שבהן חויבה התובעת בהחלטה מיום 7.2.2019 תענינה גם על הבקשה דנן.

המזכירות תמציא את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א אדר ב' תשע"ט, 28 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירין כראגה
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: