ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ נגד תמר ניסים :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד הקמן

נגד

נתבעות

  1. תמר ניסים
  2. מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אורנשטיין

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 16.07.2017 בין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-382-01 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "האוטובוס") לבין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 91-194-53 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "הפרטית") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא לגבי האחריות לקרות התאונה, לגבי הקשר הסיבתי שבין התאונה לנזק ולגבי היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוגשו ראיות הצדדים ונשמעו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בתום שמיעת העדים הגיעו ב"כ הצדדים להסדר לפיו הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. לפיכך, על סמך מכלול החומר המונח לפניי, בשים לב להיגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק, תוך שאני מביא בחשבון את טענותיהם ההדדיות של ב"כ הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל, להוציא ראש הנזק בדבר אבדן ימי עבודה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד, כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג האוטובוס שהייתה קוהרנטית, אינטואיטיבית, ומהימנה עליי, על פני גרסתה של נהגת הפרטית שהייתה מהוססות מאוד, בלתי קוהרנטית, מתפתחת ולא מהימנה עליי כלל ועיקר.

שוכנעתי כי התאונה נגרמה בעטיה של סטייה חדה ימינה של הפרטית מהנתיב השמאלי לנתיב האמצעי עליו כבר הוסע האוטובוס. איני מקבל את גרסתה של נהגת הפרטית, לפיה בו בזמן שהיא סטתה ימינה לנתיב האמצעי, האוטובוס סטה שמאלה מהנתיב הימיני לנתיב האמצעי. גרסה זו אשר נזכרה בטופס ההודעה על התאונה משום מה נשמטה באופן מחשיד מכתב ההגנה של הנתבעות. דבר המעורר תהיות בקשר לאותנטיות גרסת הנתבעות בקשר עם נסיבות התאונה.

בנסיבות העניין, לא מצאתי כי היה באפשרותו של נהג האוטובוס כל יכולת למנוע את התאונה.

משכך, אני קובע כי האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהגת הפרטית.

באשר לטענה בדבר היעדר הקשר הסיבתי שבין התאונה לנזק, אומר כי אני דוחה מכל וכל טענה זו. מחומר הראיות עולה כי הנזקים שנמצאו בדוח השמאי מטעם התובעת הם הם הנזקים שנגרמו בתאונה.

באשר למחלוקת בעניין הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, זולת ראש הנזק בדבר אבדן ימי עבודה, בדין יסודו.

באשר לראש הנזק אבדן מחצית יום עבודה בשל עמידתו של האוטובוס, הרי שלא ברור איזה נזק נגרם לתובעת כתוצאה מעמידת האוטובוס, לצורך תיקונו. בהינתן כי התובעת היא בעלת צי אוטובוסים, אשר סביר כי חלק מהאוטובוסים משמשים כאוטובוסים חליפיים לאוטובוסים היוצאים מפעילות ארעית. משכך, יש להפחית סך של 738 ₪ מסכום התביעה.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 1,750 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ' אדר ב' תשע"ט, 27 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: תמר ניסים
שופט :
עורכי דין: