ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דב אורלוביץ נגד אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ :


לפני כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקש

דב אורלוביץ

נגד

המשיבה
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

החלטה

לפניי בקשת המבקש לחייב את המשיבה למסור לו תשובות מלאות לשאלון ששיגר לה במסגרת הליכי הגילוי בין הצדדים (הלכה למעשה מדובר בבקשה למתן פרטים נוספים) . עיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה ומצאתי כי דין הבקשה להתקבל.

המבקש הגיש נגד המשיבה תביעת לשון הרע בגובה 100,000 ₪. לטענת המבקש, במהלך טיסה בקו ת"א-יוהנסבורג (להלן – " הטיסה") בה השתתף המבקש כנוסע באחד ממטוסי המשיבה, הואשם המבקש על ידי צוות הטיסה בגניבת מכשיר אייפד, שלטענת אנשי הצוות סופק לו קודם לכן.

המבקש ביקש, במסגרת שאלון ששיגר למשיבה ובבקשה לפרטים נוספים, כי המשיבה תגלה לו את פרטיהם המלאים של אנשי צוות האוויר שנכחו בטיסה. יצוין כי שמותיהם של שניים מאנשי הצוות, הילה דרוקר ונעם גדסי, ידועים למבקש (כעולה מן ההתכתבות בין הצדדים שצורפה לכתב התביעה) . בקשתו היא שיסופקו לו תעודות הזהות וכתובותיהם של כל אנשי הצוות.

המשיבה סירבה להיענות לבקשה זו. לטענתה, לאנשי צוות המטוס חסינות מכוח הדין והם שלוחיה של המשיבה ועל כן אין למבקש ריב עמם . כמו כן טענה המשיבה כי מדובר בעדים פוטנציאליים שלה ואין מקום לחשוף את פרטיהם טרם הגשת תצהירים.

נחה דעתי כי המבקש זכאי לסעד המבוקש .

זהותם של אנשי צוות הטיסה שהיו מעורבים באירוע היא חלק אינהרנטי מן התרחיש העובדתי לו טוען כל אחד מן הצדדים. עיון בכתבי הטענות מלמד כי הצדדים חלוקים ביניהם בנוגע לפרטים מהותיים מן ההתרחשות (כגון השאלה האם סופק מכשיר אייפד למבקש ומה בדיוק אמרו אנשי הצוות למבקש לאחר שמצאו כי לא החזיר את המכשיר שלהבנתם נמסר לו) . המבקש יודע כאמור את שמותיהם של שניים מאנשי צוות הטיסה שהיו מעורבים באירוע, אך אין הוא יודע מי היה אחראי המשמרת בטיסה והאם אנשי צוות נוספים היו מעורבים בעניינו, ובאיזה אופן.

דעתי היא כי, בנסיבות אלה, עקרון המשחק בקלפים גלויים מחייב את המשיבה למסור לתובע את שמותיהם ותפקידיהם של כל אנשי צוות הטיסה.

השאלה האם עומדת לעובדי המשיבה חסינות אישית מפני תביעה אינה מעלה ואינה מורידה לעניין חשיפת פרטיהם של כלל המעורבים באירוע בפני המבקש. העובדה כי מדובר בעדים פוטנציאליים של המשיבה אף היא, בכל הכבוד, אינה שייכת לעניין. תחשוף המשיבה את זהותם של אנשי צוות הטיסה, תודיע מי מהם בכוונתה להעיד מטעמה, ומרגע זה ייאסר על המבקש לעמוד עמם בקשר.

עם זה, ברי כי המבקש אינו יכול לעשות שימוש בתביעה שהגיש נגד המשיבה על מנת לחשוף את זהותם המלאה של מי מעובדיה אותם הוא מעוניין לתבוע אישית, וזאת בין אם עומדת להם חסינות מפני תביעה כזאת (כטענת המשיבה) ובין אם לאו. סדרי הדין האזרחיים בישראל אינם מכירים באפשרות כזו [ רע"א 4447/07 מור נ' ברק אי.טי.סי. [1995] החברה לשרותי בזק בינלאומיים בע"מ (25.3.2010) ], ולא מצאתי על כן כל הצדקה להורות למשיבה להמציא למבקש את מספרי תעודות הזהות של עובדיה או כתובותיהם .

אני מורה אפוא למשיבה להמציא למבקש, תוך 20 יום, את שמותיהם המלאים של כל אנשי השירות בטיסה ואת פירוט תפקידיהם במהלך הטיסה בה עסקינן. בד בבד תודיע המשיבה למבקש מי מאלה בכוונתה להעיד מטעמה בהליך זה.

המשיבה תישא בשכ"ט ב"כ המבקש בסך של 1,500 ₪.

ניתנה היום, כ"א אדר ב' תשע"ט, 28 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דב אורלוביץ
נתבע: אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: