ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן כהן נגד האפוטרופוס הכללי מחלקה משפטית –הנהלה :

לפני כבוד השופט טל חבקין

התובעים:
אילן כהן
אורית סלע
ע"י ב"כ עו"ד יובל דגני
גרגורי טבוחוב
ע"י ב"כ עו"ד הילה נודל

נגד

הנתבעים:
האפוטרופוס הכללי מחלקה משפטית –הנהלה
ע"י ב"כ עו"ד מור רז
רונן כהן
ע"י ב"כ עו"ד יצחק וייס
גרגורי טבוחוב
ע"י ב"כ עו"ד הילה נודל
שוישה אלגרה (המנוחה)

החלטה

1. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את השמאי מר טובי גרש (" המומחה"). לנוחות הצדדים להלן פרטיו: מגדל אלקטרה סיטי, הרכבת 58 תל אביב , טלפון 03-XXXX266.

2. לפני קיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים מהי עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לו שכר טרחת ו. בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחת המומח ה לפי אחוזי בעלות בקרקע . שכר הטרחה יש ולם תוך 21 ימים מעת דרישת המומחה.

3. המומחה ייפגש עם הצדדים בנכס, או לחילופין לפי שיקול דעתו יקבל מהם טיעונים בכתב. המומחה יעריך את שוויו של כל אחד מהנכסים למטרת מכר לחוד וכן את שווי כל אחד מהנכסים במכירתם יחד. כן יתבקש המומחה להתייחס בחוות דעתו לסוגיית תשלומי החובה בנוגע לכל אחד מן הנכסים במכירה נפרדת ומשותפת, לרבות היטלי השבחה. הצדדים יעבירו למומחה כל חומר שהם רואים לנכון לרבות שמאויות וכתבי טענות. הצדדים יהיו רשאים להעביר למומחה טיעון בכתב קודם שייתן את חוות דעתו, עם העתק לצד שכנגד. המומחה ייקבע את לוח הזמנים. למען הסר ספק מבוקש לציין כי מוסכם על הצדדים ששמאות שגיא לא נעשתה לצרכי מכר. מובהר שאין בשמאות כדי לחייב את הצדדים, וקודם שבית המשפט יעשה בה שימוש לצורך המשך התדיינות בהליך, תינתן לצדדים זכות טיעון. חוות הדעת תוגש תוך 90 יום ממועד קבלת המינוי.

4. המומחה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהיה בכך צורך ובכל מקרה יישלח עותק מההתכתבויות עם הצדדים לבית המשפט .

5. המומחה יודיע לבית המשפט אם הוא יכול לקבל על עצמ ו את המינוי, אם איי כרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי וזאת עד ליום 14.4.2019.

6. יובא לעיוני ביום 15.4.2019 לבדיקת הודעת המומחה.

7. המזכירות תמציא החלטה זו למומחה לאלתר ולב"כ הצדדים שיהיו אחראים גם הם על המצאת החלטת המינוי למומח ה.

ניתנה היום, י"ז באדר ב' התשע"ט, 24 במרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אילן כהן
נתבע: האפוטרופוס הכללי מחלקה משפטית –הנהלה
שופט :
עורכי דין: