ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודית וקנין נגד ישיר יזמות בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רחלי טיקטין עדולם

תובעים

  1. יהודית וקנין
  2. יוסי וקנין

באמצעות עו"ד ישי מדלסי

נגד

נתבעים

  1. ישיר יזמות (ב.ח.) בע"מ
  2. גדות מטבחים- לוי חסדאי לירן
  3. לירן לוי חסדאי

החלטה

התובעים הם בעלים של בית ברחוב הנביאים 1190/2 (שכונת השקד) בירוחם.
טענות התובעים
התובעים ביקשו לבנות תוספת קומה לביתם וכן ביקשו לבצע שיפוץ בקומת הקרקע.
התובעים טוענים כי לצורך כך שכרו את שירותי הנתבעים.
התובעים טוענים כי ביום 07.07.17 נחתם בין התובעים לבין הנתבעים 1 ו – 2 הסכם לביצוע העבודות. התובעים טוענים כי על אף שנקבעו אבני דרך לתשלום התמורה, נאלצו להקדים את התשלומים בעקבות דרישות הנתבעים ו/או מי מהם.
העבודות בוצעו ברשלנות. הנתבעים לא עמדו בלוח הזמנים על אף שהדבר היה חשוב ביותר לתובעים.
הנתבעים עזבו את העבודות בעיצומן ללא שסיימו את ביצוען, עובדה שחייבה הבאת קבלנים אחרים על מנת שישלימו את העבודה. ה תובעים שילמו לקבלנים האחרים כספים עבור ביצוע העבודות.
הקבלנים שהגיעו מצאו עבודה רשלנית של הנתבעים . בין היתר הותירו הנתבעים את מערכת החשמל פתוחה, כאשר החיווט נעשה שלא לפי התקן.
העבודות בוצעו בצורה רשלנית וכתוצאה מכך נזלו מים הביתה, אשר חדרו למערכת החשמל, וגרמו לקצרים ובכך סיכנו את התובע שמחובר ללב מלאכותי.
עבודות החשמל בוצעו בצורה רשלנית, על ידי מי שאינו מוסמך, דבר שגרם סכנת חיים לתובע.
התובעים צירפו לכתב התביעה חוות דעת של חברת דור ליקויי בנייה, ערוכה על ידי המהנדס יצחק אולשבנג.

טענות הנתבעים
הנתבעים בכתב הגנתם מתארים השתלשלות עניינים בנוגע לחתימה על ההסכם בין הצדדים. כמו כן טוענים שנדרשו תוספות ושינויים על ידי התובעים לאחר החתימה על ההסכם. לוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות אינו כולל את שישי ושבת ובוודאי שאינו כולל את תוספת הזמן בשל התוספות והשינויים.
התובעת עמה נחתם ההסכם לא עמדה בתנאי התשלום לכל אורך הדרך וגם לא שילמה תמורה בגין התוספות והשינויים.
בסופו של דבר הנתבעת עצרה את העבודות בשל אי עמידת התובעת בתנאי התשלום. הנתבעת לא הסכימה לעבוד ללא קבלת תשלום. נזילות המים אינן קשורות לעבודות הנתבעים וכך גם אין קשר בין מצבו הרפואי של התובע לבין עבודת הנתבעים. הכשלים במערכת החשמל אינם קשורים לעבודת הנתבעים.
התובעת נהגה בכוחניות ובאלימות והוגשה בגין כך תלונה במשטרה.
חוות הדעת מטעם התובעים מתייחסת לעבודות / ליקויים, שאינם כלל באחריות הנתבעים. הכשלים שנמצאו אינם קשורים לעבודות שביצעו הנתבעים.
הנתבעים אינם חבים לתובעת דבר והתובעת היא שחבה כספים לנתבעים.

מינוי מומחה מטעם בית המשפט
בתאריך 27.02.19 הוריתי לנתבעים שאם בכוונתם להגיש חוות דעת נגדית עליהם להודיע על כך עד ליום 17.03.19. טרם התקבלה הודעת הנתבעים.
לאחר הגשת כתב התביעה עתרו התובעים למינוי דחוף של מומחה בית המשפט בשל טענה לדליפות מים הגורמות לקצרים בחשמל, שנטען שמסכנים את חייו של התובע. בהחלטתי בבקשה זו הוריתי לב"כ התובעים למסור החלטה זו לנתבעים אשר אינם מיוצגים. ב"כ התובעים הציג מסירה של הבקשה עוד ביום 07.03.19 לנתבעת 3 – הבעלים והמנהלת של הנתבעת 1.
עד עצם יום זה לא התקבלה תגובת הנתבעים.
לאחר שעיינתי בתיק ובבקשה מצאתי שיש מקום למנות מומחה מטעם בית המשפט על מנת שיבחן את טענות הצדדים ויחווה דעתו בדבר:
ליקויי הבנייה הנטענים ובין היתר הטענה לליקוי במערכת החשמל ולליקויי רטיבות, ובין היתר הטענה בדבר קיומו/העדרו של קשר סיבתי בין ביצוע העבודות לבין ליקויים אלו.
מהן העבודות שהוסכמו בין הצדדים והאם היו תוספות ושינויים.
מהם התשלומים שהועברו בין הצדדים, והם אכן נותרו התובעים חייבים כספים לנתבעת בגין ביצוע העבודות.
האם במועד הפסקת העבודות אכן היה חוב של התובעים לנתבעת אם לאו.
האם הנתבעים הפסיקו את העבודה טרם סיומה ואם כן מה נותר עוד לעשות.
האם הקבלנים שהגיעו לאחר מכן, ביצעו עבודות שהיה על הנתבעים לבצע, אם כן, מהם העבודות וכמה שילמו התובעים לקבלנים הנוספים בגין אותן עבודות.
מומחה הינו מר אחי קליין אחי קליין מכתובת שדה חמד 19 ת"ד 965 מבשרת ציון 90805, טל: 02-XXXX988, פקס: 02-XXXX989.
שכרו של המומחה יהיה בסך של 8,500 ₪ בתוספת מע"מ (שכן אין מדובר בתיק זה רק בליקויי בנייה אלא ישנן מחלוקות נוספות). כל צד יישא במחצית שכרו של המומחה. יש לשלם למומחה את שכרו ישירות תוך 21 יום מהיום.
ככל ובכוונת הנתבעים להגיש חוות דעת נגדית מטעמם, עליהם להגישה תוך 21 יום מהיום, כאשר מובהר להם כי ככל ולא יגישו את חוות הדעת במועד, יתכן ויאבדו לצמיתות את זכותם להגיש חוות דעת מטעמם.
המומחה יפעל לתאם ביקור דחוף בבית התובעים, לפי יומנו. לאור טענת התובעים לפיה חלק מהליקויים הינם ליקויים מסכני חיים.
ב"כ התובעים ימציא החלטה זו לנתבעת 3 בווטסאפ ובפקס.
המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים. לנתבעים יש להמציא ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה שכן אינם מיוצגים. המזכירות תמציא ההחלטה למומחה.
ב"כ התובעים ימציא את כתב התביעה וחוות הדעת וכן את כתב ההגנה למומחה (שכן הנתבעים אינם מיוצגים).
המזכירות תקבע תזכורת פנימית ללא נוכחות צדדים ליום 28.04.19 על מנת שאבחן שהמומחה קיבל את שכרו וגם שנקבע מועד לביקור.

ניתנה היום, י"ז אדר ב' תשע"ט, 24 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודית וקנין
נתבע: ישיר יזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: