ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פ. ק. נגד ו. ר . :

לפני כבוד השופטת אורלי מור-אל

התובעת:
פ. ק.
מ.ש.

נגד

הנתבעים:

  1. ו. ר .
  2. המאגר הישראלי לביטוח רכב "הפול"

החלטה

לפני בקשה חוזרת מטעם התובעת 2 למינוי מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית, עקב תאונת דרכים שעברה ביום 03.01.14.
בעניינה של התובעת מונו מומחים בתחום הפסיכיאטריה ובתחום האורתופדיה. בחוות הדעת שהוגשה במישור האורתופדי, על-ידי ד"ר פריטיש (פרי) משה, קיימת התייחסות לצלקות הגוף ממנה סובלת התובעת , עם זאת עותרת התובעת למינוי מומחה בתחום . לשאלת בית המשפט בנוגע לצורך במינוי מומחה בתחום הפלסטיקה, השיב ד"ר פריטיש כי אין לו התנגדות למינוי מומחה.
בשים לב לעיסוקה של התובעת, לגילה הצעיר, ולמקום הצלקת על גופה ולאחר שעיינתי בתמונות הצלקת העדכניות, שהוגשו לתיק ביום 05.02.19, אני רואה לנכון למנות מומחה בתחום וזאת בין היתר, מן הטעם שבניגוד למומחה בתחום האורתופדיה, מומחה בתחום הפלסטיקה יוכל לחוות דעתו גם בכל הנוגע לדרכי טיפול האפשרי ועלותו. לפיכך בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים בנוגע למינוי, אני ממנה את ד"ר טופז מוריס לבדיקת נכ ותה של התובעת, עקב תאונת הדרכים.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעות, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהייה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.
  7. דרכי טיפול / שיקום ועלותם.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד. בשלב זה ימנעו הצדדים מהצגת חוות דעתו של ד"ר פריטיש בפני המומחה.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעת ו באופן ובמועד הקב ועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפני ו במועד מתן חוות הדעת.

שכר טרחת המומחה יעמוד על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת 2 תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשו, ככל שדרשו, ולאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ט אדר ב' תשע"ט, 26 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פ. ק.
נתבע: ו. ר .
שופט :
עורכי דין: