ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי לישראל בע"מ נגד יעקב שור :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט י' טירקל
כבוד השופט י' גולדברג

המערער: בנק לאומי לישראל בע"מ

נגד

המשיבים: 1. יעקב שור
2. מלבינה אולגה שור

ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 5.5.94 בת.א. 1325/89
שניתן על ידי כבוד סגן הנשיא מ' אילן

תאריך הישיבה: ד' בכסלו התשנ"ח (3.12.97)

בשם המערער: עו"ד בנימין לוינבוק

בשם המשיבים: עו"ד דן מירקין; עו"ד גלית בונה

הסדר

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר הבא:

במקום פסק דינו של בית המשפט קמא יבוא פסק דין המחייב את המערער לשלם למשיבים, שהם אזרחים ותושבי חוץ, סכום של 90,000 דולרים של ארה"ב (תשעים אלף דולר).

התשלום יבוצע לחשבון שפרטיו ימסרו למערער, לידי בא כוחו, עו"ד ב' לוינבוק על ידי עו"ד ד' מירקין.

התשלום יבוצע תוך שלושים ימים מהיום בו ימסרו פרטים מלאים של החשבון כנ"ל, אך הימים אלו בין 24.12.97 ובין 5.1.98 לא יובאו במנין.

המערער יהיה רשאי לנכות מסכום כנ"ל כל סכום שהמשיבים יורו לו באמצעות בא כוחם, ואשר ישולם על ידו לעו"ד דן מירקין על חשבון שכר טירחתו והמערער ישלם למשיבים את ההפרש בלבד, בניכוי הסכום שישולם לעו"ד מירקין.

אם לא יבצע המערער את התשלום במועד הקבוע בהסדר זה תתווסף לסכום הנקוב לעיל ריבית דולרית בשיעור של 8% (שמונה) אחוז לשנה, מבלי לפגוע בכל זכות של המשיבים לאכוף את פסק הדין.

ולראיה באו הצדדים על החתום,

(-) (-)
_________________ _________________
המערער המשיבים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

אנו נותנים תוקף של פסק דין להסכם הרצוף בזה אליו הגיעו הצדדים.

ניתן היום, ד' בכסלו התשנ"ח (3.12.97), בנוכחות באי כוח הצדדים.

ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
94034140.A02/דז/


מעורבים
תובע: בנק לאומי לישראל בע"מ
נתבע: יעקב שור
שופט :
עורכי דין: