ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסים מיארה נגד דוריס פרידמן :

בפני כבוד ה שופט, סגן הנשיאה יעקב שינמן

מערער

ניסים מיארה

נגד

משיבה

דוריס פרידמן

בית המשפט הדן שלא על דרך פשרה, פוסק על פי הדין המהותי המיושם על העניין שבפניו, אך בצד זאת, אין ביהמ"ש מנוע מלהביא בחשבון שיקוליו (במקרה שאין מניעה לכך לפי הדין), גם שיקולים אחרים שהינם שיקולים אנושיים ומוסריים המתאימים לנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים באותו תיק.

פסק דין

זה ערעור על פסק דינה של כבוד השופטת מרב בן ארי מיום 12/07/18 לפיו חויב המערער לשלם למשיבה דמי תיווך בסך 32,760 ₪ ועוד 7,500 ₪ הוצאות.

המערער הגיש ערעור ולאחר מכן הגישו הצדדים עיקרי טיעון ותיק מוצגים.

בסוף הדיון היום המלצתי לצדדים להכריע בערעור בפשרה, בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח חדש], התשמ"ד – 1984 , ללא הנמקה.

בית המשפט הדן שלא על דרך פשרה, פוסק על פי הדין המהותי המיושם על העניין שבפניו, אך בצד זאת, אין ביהמ"ש מנוע מלהביא בחשבון שיקוליו (במקרה שאין מניעה לכך לפי הדין), גם שיקולים אחרים שהינם שיקולים אנושיים ומוסריים המתאימים לנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים באותו תיק.

גם בפסק דין בדרך הפשרה, שוקל בית המשפט את שיקולי הדין והשיקולים האחרים, אך בעוד שבדיון רגיל, הבכורה בשיקול הדעת מבוסס על הדין, הרי שבדרך הפשרה, מוסמך ביהמ"ש לשנות את סדר העדיפויות ואם "ראה בית המשפט לטוב לפניו, ישקול רק - או, בעיקר - שיקולים שבדין, ראה לטוב לפניו , ישקול רק - או, בעיקר - אותם שיקולים נוספים. בתהליך ההכרעה רשאי הוא לאחוז באלה כמו באלה במידה היפה בעיניו" (הציטוט והעקרונות המפורטים לעיל, נקבעו בהלכה שיצאה תחת ידו של בית המשפט העליון בע"א 1639/97 אגיאפוליס בע"מ נ' הקסטודיה אינטרנציונלה דה טרה סנטה, פ"ד נג (1) 337).

לאחר ששקלתי את הנסיבות המיוחדות שבתיק זה, ובכלל זה את העקרונות המנחים בקשר להסכם פשרה, אני קובע כי לסילוק סופי ומוחלט של תביעות הצדדים האחד כלפי משנהו בגין עילות התביעה והסעדים נשוא פסק הדין של בית משפט קמא, ישלם המערער למשיבה:
סך של 24,570 ₪ (במקום 32,760 ₪).
סך של 5,400 ₪ הוצאות התובעת (במקום סך של 7,500 ₪).

בסך הכל על המערער לשלם למשיבה לסילוק חבותו על פי פסק הדין סך כולל של 29,970 ₪.

הסכום האמור (29,970 ₪) ישולם כשהוא צמוד למדד ונושא ריבית מיום 12/08/18 ואילך.

הסכום כולל הפרשי הצמדה וריבית, ישולם למערערת בתוך 45 יום מהיום וככל שלא ישולם, יתווסף לסכום סך של 10% נוספים משמע, הסך שיהיה על המערער למשיבה יעמוד על סך של 32,967 ₪ כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית מיום 12/08/18 ואילך.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. העירבון יושב למערער.

ניתן היום, ה' אדר ב' תשע"ט, 12 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

יעקב שינמן, שופט, סגן הנשיאה


מעורבים
תובע: ניסים מיארה
נתבע: דוריס פרידמן
שופט :
עורכי דין: