ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פאינט סקסוואט נגד סיטבון חברה לניהול והשקעות בע"מ :

10 מרץ 2019
לפני: כבוד הרשמת ערמונית מעודד

התובע:
פאינט סקסוואט

-
הנתבעים:

  1. סיטבון חברה לניהול והשקעות בע"מ
  2. רוני סיטבון

החלטה

לפניי בקשה לפטור את התובע מתשלום אגרת תביעה בסך של 1,030 ₪, בגין תביעה שהגיש כנגד הנתבעים, לתשלום זכויות שונות בסך של כ- 290,000 ₪ בגין תקופת עבודתו בנתבעת 1 וסיומה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות ולהן בקצרה נימוקיי.
התנאים להענקת הפטור מתשלום אגרה מפורטים בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), השתס"ח -2008 , כדלקמן:
"12(א) בעל דין, הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד."
עולה מן האמור, כי על בית הדין לבחון הן את יכולתו של המבקש לשלם אגרה והן את השאלה, האם ההליך מגלה עילה. המדובר בשני תנאים מצטברים, אשר נטל ההוכחה ביחס אליהם מוטל במלואו על המבקש פטור מאגרה (בש"א (ארצי) 675/09 פלקסר נגד נשיץ ברנדס (14.2.10).
על פי הפסיקה, פטור מתשלום אגרה ניתן במקרים חריגים בלבד. בין היתר, נקבע בפסיקה, כי "על המבקש פטור מתשלום אגרה ומהפקדת ערבון מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט את מלוא התמונה בנוגע למצבו הכלכלי" (רע"א 7532/07 פרחי נגד בנק המזרחי טפחות בע"מ, (8.11.07)).

מן הכלל אל הפרט
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ו בתיק בית הדין, לא השתכנעתי, כי התובע עמד בנטל להוכיח כי הוא נעדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה בהתאם להוראת תקנה 12 לתקנות ולהלכות הפסיקה .
לטענת התובע חלפו כשלושה חודשים מאז סיים את העסקתו אצל הנתבעת ולמעט כ- 3,400 ₪ אותם הרוויח מעבודתו במסעדה, הוא לא קיבל שכר בתקופה זו . התובע לא צירף כל אסמכתאות לתמיכה במצבו הכלכלי, לרבות תדפיס מחשבון בנק או כל אסמכתא שיש בה כי לתמוך בטענה לפיה "אין לתובע מאומה" כנטען על ידו, זאת בשים לב לגובה סכום האגרה שהוא נדרש לשלם בהליך זה ולגובה השכר אותו טען שהשתכר בתקופת העסקתו בנתבעת, בסך של 7,000 ₪ לחודש. וכי משכורתו האחרונה עמדה על סך של 14,488 ₪.
לכך יש להוסיף, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, נדרש המבקש פטור מאגרה להבהיר כיצד ידו משגת לממן את ההליך המשפטי שכן, על פני הדברים, המקור המשמש למימון עלויות הייצוג אמור לממן את תשלום האגרה (רע"א 8327/08 לוי נ' פרזון אגודה חקלאית (30.11.08)).
כללו של דבר – משפטור מאגרה ניתן כמפורט לעיל במקרים חריגים בלבד וכמוצא אחרון, לא מצאתי כי יש להיעתר לבקשה. לפיכך ולאור מסקנה זו אין מקום לדון בשאלת סיכויי ההליך והבקשה נדחית. על התובע לשלם את האגרה בתוך 30 יום שאם לא כן, תביעתו תמחק.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ג' אדר ב' תשע"ט, (10 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: פאינט סקסוואט
נתבע: סיטבון חברה לניהול והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: