ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד דמיטרי פופוב :

בפני כבוד השופט יעקב בכר, שופט בכיר

המבקשת

מדינת ישראל

נגד

המשיב

דמיטרי פופוב

החלטה

1. ראשית דבר:
בפני בקשה לתיקון כתב אישום.

2. נסיבות המקרה:
ביום 9/7/18, הגישה המבקשת בקשתה דלעיל וביקשה להוסיף כעד תביעה את בוחן התנועה רס"מ עופר ראם (להלן: " הבוחן"). בתגובתו, ביקש הסניגור לדחות את הבקשה, וזאת בעיקר בשל הפגיעה האפשרית והממשית בקו הגנתו של המשיב ביחס לשלב בו הנמצא הדיון.

3. דיון והכרעה:
סדרי הדין בפלילים נועדו בעיקרם ליצור מערכת שתאפשר עשיית צדק ושמירה על כללי משחק משני צדי המתרס. עם זאת, כבר נפסק לא אחת והדבר הוא בבחינת הלכה מושרשת שאין עליה עוררין, כי סדרי הדין אינם חזות הכל וככל שאין בהגמשתם כדי לגרום לעיוות דין למי מהצדדים, יש מקום לאפשר חריגה מהם לצורך השגת אינטרסים אחרים של המשפט ובראשם גילוי האמת. בנסיבות מתאימות, כשהדבר אינו גורם עוול לבעל הדין האחר, ראוי הוא, איפוא, לשופט כי יסטה מכללי הפרוצדורה על מנת להגשים את הצדק במקרה הפרטני שלפניו (רע"פ 3877/93 אבנרי נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(4) 832 (1993)). עם זאת, אף לגמישות הדיונית יש להציב גבול, ואין לקבל מצב של פריצת כל מועד וכל כלל בלא הצדקה וללא סייג, שכן בכך "יוקרבו" יתרונותיו הרבים של סדר הדין, על מזבח תיקון מחדליו של בעל הדין במקרה הבודד (כבוד השופטת ע' ארבל בפרשת מקלדה (ע"פ 4946/07 עלי מקלדה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו)(19.02.09)
כללים אלה חלים גם בכל הקשור לבקשות לתיקון כתב האישום, לאחר שניתן מענה לכתב האישום. האפשרות לתקן את כתב האישום, נתונה לבית המשפט, בכל שלב של ההליך ואף בהליכי הערעור ובלבד שהתנאי הקבוע בסעיף 92(א) לחסד"פ [נוסח משולב], תשמ"ב-1982(להלן: " החוק") ולפיו ניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן נשמר מכל משמר.

פסק הדין המנחה, שניתן בע"פ 951/80 יצחק קניר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו)(10.06.81), להלן – פרשת קניר ), עסק בשאלת האפשרות להבאת ראיות נוספות לאחר שנשמעו הסיכומים בתיק. בית המשפט העליון עמד על הכלל ולפיו על הצדדים להביא ראיותיהם בזמן הרגיל והמקובל על פי כללי סדרי הדין וכל חריגה מכלל זה צריכה להיות במשורה, תוך שהיא מתחשבת גם במועד בו מתבקשת הבקשה. כבוד השופט א' ברק (כתוארו אז) קבע בהלכת קניר כי:

"...בית המשפט ישקול את צורכי הנאשם מזה ואת צורכי החברה מזה. במסגרת שיקוליו אלה יעמיד בית המשפט בראש מעייניו את השיקול, שלא ייגרם עיוות דין לנאשם. לעניין זה אין לומר, כי נגרם עיוות דין, משום שראיה חדשה סייעה להרשעתו. פשיטא, שאם התביעה מבקשת להביא ראיה חדשה, יש בה בראיה זו כדי לסייע להרשעת הנאשם, שאם לא כן לא הייתה מבקשת כלל להביאה. עיוות דין משמעותו, בהקשר זה, פגיעה ביכולתו של הנאשם להתגונן כראוי."

ומן הכלל אל הפרט:
התקשיתי למצוא במקרה דנן כיצד תיפגע יכולתו של המשיב להתגונן כראוי באם יתוקן כתב האישום באופן בו יתווסף עד תביעה בדמות הבוחן.

ראשית, נמצאים אנו רק בעיצומה של תחילת פרשת התביעה, בה עד כה העיד רק עד אחד (רס"ר ברוך רחמים ביום 8/7/18), ובעוד הדיון הבא לשמיעת המשך עדי התביעה יתקיים רק ביום 13/6/19 (זאת לאחר קבלת בקשת דחיית מועד דיון שהגיש המשיב בעצמו).

בניגוד לשלבים מאוחרים יותר של ההליך כגון שלב הסיכומים, בהם כבר עשוי לשנות הסניגור את מהלכי משחקו תוך שהוא מסתמך על שאירע עד כה בהליך, הוספת עדי תביעה בשלב זה (תחילת פרשת התביעה), אינה פוגעת באופן בלתי סביר ביכולת הנאשם להתגונן, מאחר והוספה זו אינה מצריכה ממנו שינוי אסטרטגי באשר לקו הגנתו, אשר ממילא בשלב מוקדם זה מתגבש לעתו, מכוון כליו ומתאים עצמו ל עמדת המבקשת הנסמכת על עדיה ונמצאת כאמור רק בתחילתה.

שנית, מדובר במקרה דנן בתאונת דרכים, והרי מטרת הוספת הבוחן כעד תביעה נעשית על מנת לתהות על קנקנה של תאונה זו, תוך הגעה לחקר האמת. לפיכך, אף מטעם זה ניכר כי תיקון כתב האישום באופן בו תתבצע הוספת הבוחן כעד התביעה , לא יגרום למשיב כל עיוות דין, בוודאי שלא במידה הפוגעת באופן בלתי סביר בזכותו להתגונן.

4. סיכומו של דבר:
אשר על כן, הריני להיעתר לבקשת המבקשת ולהורות על תיקון כתב האישום כמבוקש תוך הוספת הבוחן עופר ראם כעד תביעה .
יש לזמנו לישיבה הקרובה.

ניתנה היום, ה' אדר ב' תשע"ט, 12 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: דמיטרי פופוב
שופט :
עורכי דין: