ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין היתאף בשארה נגד אורה בן עמי :

לפני:

כבוד השופט מוסטפא קאסם
נציג ציבור (עובדים) מר עזמי תחאוחו
נציג ציבור (מעסיקים) מר יוסף אלול

התובעת
היתאף בשארה
ע"י ב"כ: עו"ד איסמאעיל נאסר

-

הנתבעים
1.אורה בן עמי
2. יריב בן עמי
ע"י ב"כ: עו"ד דן כץ

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 26.2.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 0 ₪ עד 22,000 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בכל החומר שבתיק, לאחר ששמענו את הצדדים, ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, אנו מחייב ים את הנתבע ת מס' 1 לשלם לתובעת סך של 5,000 ₪ ואילו הנתבע מס' 2 לשלם לתובעת סך של 6,000 ₪ .
הסכומים הנקובים לעיל ישולמו לתובע ת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מה יום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
לצרכי פשרה, כל צד יישא בהוצאותיו.
3. למען הסר ספק, הסכומים המפורטים בסעיף 2 הם מעבר לסכומים ש נצברו עבור התובעת בקרן הפנסיה.
הנתבעים ימסרו לתובעת, בתוך 14 יום, מכתב לשחרור כל הכספים שנצברו עבורה ב קרן הפנסיה מגדל, כולל פיצויים ותגמולים.
4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ט אדר א' תשע"ט, (06 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר עזמי תחאוחו
נציג ציבור עובדים

מוסטפא קאסם שופט

מר יוסף אלול
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: היתאף בשארה
נתבע: אורה בן עמי
שופט :
עורכי דין: