ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאג'ד עזאם נגד סורה אוסמה :

בפני כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

התובע:

מאג'ד עזאם

נגד

הנתבעים:

1.סורה אוסמה
2.שלמה SIXT

פסק דין

הצדדים הסמיכוני ליתן הכרעה בתיק על דרך הפשרה, לאחר שהסברתי לצדדים את המשמעות של ההכרעה בדרך זו, וזאת מכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

יש לציין כי סעיף 79א. לחוק יוצר הסדר שתחותלו על כל סוגי הסכסוכים בפני הערכאות ועל כל רכיבי ההכרעה בסכסוכים אלה, לרבות קביעת אחריות, אשם תורם, חלוקת אחריות ועוד. צדדים אשר מפקידים הכרעות אלה בידי בית המשפט על מנת שיפסוק על דרך הפשרה, מסכימים למעשה לקיצור משך ההתדיינות ביניהם ולקיום הליך מהיר שתוצאותיו סופיות, בכפוף לאפשרויות הערעור הקבועות בדין.

במהלך הדיון שמעתי את הנהגים אשר אף הדגימו לפניי באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט ומדוקדק את אופן התרחשות התאונה, איש איש לגרסתו והתרשמתי באופן ישיר מעדות כל העדים.

כמו כן, עמדתי על נסיבות התאונה; מקום התאונה שהתרחש בכביש בין עירוני; מיקום הרכבים ומיקום הפגיעות ברכבים; ועיינתי בכל הראיות שהוצגו בפניי לרבות חוו"ד השמאי מטעם התובע ותצלומי הרכבים וחשבונית עסקה של המוסך מטעם התובע .

לאור האמור לעיל, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלבנטיות לרבות תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובשים לב להסכמת הצדדים הנ"ל, אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 3,500 ₪ , בתוספת מחצית ראשונה של אגרת בית משפט בסך של 374 ₪, הוצאות משפט בסך 500 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪, ובסה"כ 5,874 ₪ .

הסכומים האמורים ישולמו לב"כ התובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בנסיבות העניין, אני פוטר את התובע מתשלום המחצית השניה של האגרה.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ט אדר א' תשע"ט, 06 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאג'ד עזאם
נתבע: סורה אוסמה
שופט :
עורכי דין: