ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק קדוש נגד גלווני הנדסה ופיתוח בע"מ :

לפני כבוד השופטת חנה קלוגמן

התובע:

יצחק קדוש, ת.ז. XXXXXX369

נגד

הנתבעת:

גלווני הנדסה ופיתוח בע"מ, מס' תאגיד 515692424

פסק דין

בפניי תביעה קטנה, אשר במסגרתה טוען התובע, כי נעשתה התקשרות בינו לבין הנתבעת, לפיה התחייבה הנתבעת לשכור את שירותיו לביצוע עבודת עיצוב אתר אינטרנט וחווית משתמש בפרויקט הנקרא "סירונה". לטענתו, הנתבעת החליטה לעצור את פיתוח המוצר לאחר שעבד עליו שעות רבות, אולם סירבה לשלם לו את מלוא שכרו. מנגד, הנתבעת טוענת, כי היא מעולם לא פגשה את התובע או ביקשה לשכור את שירותיו, ולכן יש לסלק את התביעה על הסף, ולחילופין לגופה.

תמצית טענות הצדדים:
תמצית טענות התובע:
לטענת התובע (להלן: " התובע"), ביום 09.08.17 פנתה הנתבעת אל התובע וביקשה לשכור את שירותיו לביצוע עבודת עיצוב, מחקר וחווית משתמש בפרויקט הנקרא "סירונה" (להלן: "הפרויקט" או "פרויקט סירונה").

ביום 10.08.17 ,לטענתו, אישרה הנתבעת את הצעת המחיר שנשלחה אליה בדוא"ל (להלן: "הצעת המחיר") (נספח 1 צורף לתביעה כהצעת המחיר). לטענתו, הוא עבד על הפרויקט משך כחודשיים (מיום 10.08.17 ועד יום 14.09.17). לאחר כחודשיים פנה אל הנתבעת ע"מ להבין האם נדרשת עבודה נוספת והנתבעת השיבה, כי החליטה לעצור את פיתוח המוצר.

על כן, שלח התובע לנתבעת בדוא"ל דו"ח שעות עבודה שהוכן בזמן אמת. התובע, לטענתו, עבד 111 שעות בסך הכול בעיצובו של הפרויקט וכי בהתאם להצעת המחיר נדרשה הנתבעת לשלם את שכר עבודתו בסך 8,880 דולר כפי שמציג הדו"ח שנמסר לה (נספח 2 צורף לתביעה כדו"ח שעות עבודה).

הנתבעת הופתעה מהסכום המבוקש והתובע הסכים כמחווה ידידותית לתת הנחה משמעותית בעצוב הפרויקט הבא, אולם עמד על קבלת תשלום בגין הפרויקט הנוכחי.

הנתבעת בדקה מול מעצב אחר את עניין שעות העבודה בפרויקט מסוג זה וטענה, כי לאחר בדיקה שערכה שעות העבודה מוערכות בכ- 10-20 שעות וכי היא מוכנה לשלם 20 שעות לכל היותר.

התובע סירב והסביר כי אין היגיון בהערכת השעות שהציגה הנתבעת וכי עבד משך כחודשיים בהם קיבלה הנתבעת דיווחים בזמן אמת באמצעות שיחות סקייפ רבות שניהלו הצדדים.

התובע שיגר מכתב דרישה כספית בו דרש מהנתבעת לשלם לו לאלתר בתוך 7 ימים סכום מופחת של 6,000 דולר, אולם גם הצעה זו נדחתה ע"י הנתבעת (נספחים 3-5 צורפו לתביעה כתכתובות בין הצדדים).

לטענת התובע, הנתבעת הפרה את התחייבותה לשלם לתובע בגין העבודה שביצע, כאשר היא אישרה את הצעת המחיר מראש ובחרה לשלם בגין שעות עבודה בפועל ולא באופן גלובאלי. דיווח השעות שנמסר לנתבעת משקף דיווח שעות עבודה בפועל.

הנתבעת מתנהלת בחוסר תום-לב, עושה דין עצמי ומתעשרת על חשבון התובע שלא במשפט ושלא כדין.

סכום התביעה מורכב כך:
8,000 דולר השווים לסך של 27,104 ₪ - שכרו של התובע.
סך נוסף של 3,055 ₪ - פיצוי בגין עוגמת נפש, טרדה והפסד שעות עבודה.

סה"כ על הנתבעת לשלם לתובע, לטענתו, סך של 30,159 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל וכן הוצאות משפט ריאליות.

תמצית טענות הנתבעת:
טרם יוצגו טענות הנתבעת, יש לציין, כי כתב התביעה המקורי הוגש כנגד נתבעת בשם קרן אור, איתה נעשתה ההתקשרות בנוגע לעבודתו של התובע בעניין הפרויקט (להלן: " קרן אור"). לאחר מכן בהודעה שהגיש התובע צוין, כי מבדיקה שערך מצא, כי הגברת קרן אור און , הנתבעת בכתב התביעה המקורי, הנה בעלת חברה פעילה בשם "גלווני הנדסה ופיתוח בע"מ", ולכן ביקש לשנות את שם הנתבעת מאדם פרטי לחברה, כלומר במקום הנתבעת קרן אור ביקש לשנות את שם הנתבעת לשם החברה: "גלווני הנדסה ופיתוח בע"מ", היא הנתבעת הנוכחית ע"פ כתב התביעה המתוקן.

לטענת הנתבעת, הגברת שרית און (להלן: "שרית און") הנה הבעלים היחידים והדירקטורית היחידה של חברת "גלווני הנדסה ופיתוח בע"מ" (להלן: "הנתבעת" או " גלווני").

לטענתה, הנתבעת עסקה בפיתוח אפליקציה בתחום תקשורת פנימית בין משתמשים וספקי שירות בתחום התיירות. הנתבעת שכרה שירותיו של ספק שירותים אחר שיעצב ויתכנן ממשק משתמש לאפליקציה (נספחים א'-ב' לכתב ההגנה קבלה והזמנת עבודה).

הנתבעת מדגישה, כי מעולם לא פגשה את התובע או שוחחה אתו, ולכן מעולם לא ביקשה לשכור את שירותיו, לא אישרה אף הצעת מחיר הקשורה אליו ומעולם לא הייתה בשום קשר עם התובע.

אף מסמך, לטענתה, אינו קשור לנתבעת, למעט ציון שמה במסמך בלתי חתום שקשור להתכתבות שהוחלפה כנראה בין התובע לבין בתה של שרית און, היא קרן אור, אשר אינה נושאת משרה בנתבעת ואין לה כל קשר לנתבעת.

על כן, יש לסלק את התביעה על הסף, ולחילופין לדחות אותה לגופה.

דיון והכרעה:
מדובר בתביעה, כאשר לטענת התובע, הנתבעת שכרה את שירותיו עבור פרויקט, אולם החליטה לבסוף לעצור את פיתוח המוצר עליו עבד התובע, לטענתו, שעות רבות, וסירבה לשלם לו את שכרו כפי שהתחייבה.

מנגד, מציינת הנתבעת, כי אין לה כל קשר לתובע ומעולם לא שכרה את שירותיו וכי התכתובות הוחלפו בין התובע לבין קרן אור, בתה של הבעלים של הנתבעת, וכי לקרן אור אין כל קשר עם הנתבעת והיא אינה נושאת משרה בחברה.

כאמור לעיל, התובע תיקן את כתב התביעה כך ששינה את שם הנתבעת מאדם פרטי: קרן אור לשם החברה הנוכחית: גלווני הנדסה ופיתוח בע"מ. לאור תיקון כתב התביעה, החזית היחידה אותה יש לבדוק הנה ההתקשרות, אם אכן הייתה כזו, בין התובע לבין החברה הנתבעת ("גלווני").

אקדים ואציין, כי לא עלה בידי התובע להוכיח, כי נעשתה התקשרות מול החברה הנתבעת, ולכן דין התביעה להימחק מחמת היעדר יריבות בין הצדדים. להלן יובאו טעמיי:

התובע צירף לכתב התביעה (הן המקורי והן המתוקן) את התכתובות בינו לבין הגברת קרן אור בהתייחס לעבודה עבור פרויקט סירונה.

מבלי לקבוע מסמרות בעניין ההתקשרות שנעשתה בין התובע לבין קרן אור, יוער, כי התובע נתלה במסמך טיוטה ששלחה לו, לטענתו, קרן אור, וביקשה שיחתום עליה (נספח עמ' 100-103 לכתב התביעה המתוקן) (להלן: " מסמך סודיות "). לטענתו, מסמך סודיות זה יש בו לקשור בין קרן אור אשר רשומה בו כיו"ר הנתבעת לבין הנתבעת, ומכאן שישנה יריבות בין הצדדים.

אין בידי לקבל טענה זו. מסמך הסודיות שצורף לכתב התביעה המתוקן אינו חתום ע"י אף אחד מהצדדים. ע"פ נסח רשם החברות (צורף כנספח עמ' 104-106 לכתב התביעה המתוקן), הבעלים והדירקטורית היחידה בנתבעת שבכותרת הנה הגברת שרית און. לא הוצגה כל תכתובת בין התובע לבין שרית און, לא הוצגה כל תכתובת הנושאת את שם הנתבעת כמו לוגו בדוא"ל או בכל מסמך כתוב אחר, כך גם ע"ג מסמך הסודיות לא חתום אף נושא משרה אצל הנתבעת, וכך גם לא הוכח, כי קרן אור הנה נושאת משרה אצל הנתבעת.

בדיון שנערך ביום 08.01.19 (להלן: "הדיון"), העידו בפניי התובע והעדה מטעמו, הגברת מיראלה לוי תמיר, אשר נתנה חו"ד מטעם התובע בעניין גובה השכר בתחום עיסוקו של התובע. מטעם הנתבעת העידו: מר יצחק און, בנה של שרית און (הבעלים של הנתבעת), הגברת קרן אור ונציגת הנתבעת, הגברת שרית און.

בנה של הבעלים של הנתבעת, מר יצחק און, העיד כך:

"ש. איך לדעתך הגיע לידי הסכם ה- MDA הסכם סודיות של חברת גלווני עם שם הפרויקט סירונה שאני התבקשתי לעבוד עליו?
ת. גלווני לא עסקה בסירונה בשום צורה בשום דרך ובשום דרך לאורך חייה. קרן אור עסקה בסירונה.
.....

ת. ... כרגע סירונה לא רשומה כחברה או כפרויקט זו לא חברה שמעסיקה אנשים כרגע. זה שם אפילו לא מסחרי, זה אתר שאחותי קנתה לטובת עיסוק בטכנולוגיה שהיא הייתה אמורה לפתח. או מפתחת. חלק מהכסף שבא לאחותי בא ממני תמיד לכל דבר. ... אחותי לא יכולה לקבל החלטה פיננסית על דעת עצמה אין לה כסף, כל הסיפור שהיא התחייבה למישהו זה היה צריך להיות באישורי ובהסכמתי. במקרה הנדון לא היה אישור ולא הייתה הסכמה.
...
ש. האם שניכם ביקשתם לשכור את שירותי באמצעות שיחת הסקייפ?
ת. לא. קרן אור דיברה איתך על זה. אני לא. .."
(פרוטוקול דיון עמ' 2 ש' 27-31 ועמ' 3 ש' 1-13).

בתה של הבעלים של הנתבעת, הגברת קרן אור, איתה נעשתה ההתקשרות, כאמור, העידה כך:

"ש. איך בעיניך, לדעתך, הגיעו לידי מסמכי הסודיות שבהם רשום שם הפרויקט או שם החברה הנוספת. איך הוא הגיע לידי כשבמייל את מבקשת שאני אחתום עליו?

ת. כתבתי שזה לא חתום וזה היה רק דוגמא. פשוט במקרה לא שמתי לב. זה לא חתום. כתבתי את זה כי רציתי לדבר איתו. מעולם לא חתמתי על המסמך הזה, שלחנו טיוטה לדיון. ... אני מעולם לא חתמתי. כתבתי במייל שצורף, שאני מחכה לשיחה שלנו מחר. הוא לא חתם ואני לא חתמתי, כי הבנתי שלא יהיה פרויקט.
...
ש. האם את עובדת ויש לך קשר עם חב' סירונה?
ת. ברור.
ש. האם ביקשת את שירותיי ועבודה שלי על פרויקט סירונה?
ת. אני עניתי האם היו תכתובות בינינו, עניתי שכן. אכן היה מייל שבו תכננו לעבוד. בסופו של דבר, זה מסתכם בשני אימג'ים. אם הוא היה רוצה לתבוע אותי באופן אישי, אז היה עושה את זה. אני לא עניתי בשם סירונה כי זה לא הנמען.
ש. האם יש קשר בין הנתבעת לבין חב' סירונה?
ת. לא. אין קשר.
...
ש. האם זה נכון שבעמ' הלינק שלך את רשומה כמנכ"ל בחב' סירונה?
ת. כן. האם יש קשר בין הנתבעת לבין סירונה, אני משיבה שלא. סירונה היא חב' פרטית. האם אני המנכ"לית של סירונה כן. אין קשר בין הנתבעת לסירונה. אני לא קשורה לנתבעת. "
(פרוטוקול דיון עמ' 4 ש' 1-32).

לאחר עיון בכתבי הטענות, בנספחים שצורפו ובדיון שנערך, ניתן ללמוד, כי אין כל יריבות בין התובע לבין הנתבעת שבכותרת. לא עלה בידי התובע להוכיח קיומו של קשר משפטי היוצר חבות משפטית בין קרן אור, איתה הוחלפו התכתובות, לבין הנתבעת שבכותרת. למעשה, טען התובע כי קרן אור היא שיצרה את המחויבות של הנתבעת כלפיו , אך התובע לא הצליח להוכיח טענה זו ואף לא מצאתי לה סימוכין במסמכים שהוגשו. התובע אף לא הצליח להוכיח קשר היוצר נפקות משפטית בין הנתבעת לפרוייקט סירונה, לגביו היו ההתכתבויות שבין התובע לקרן אור.

התובע בחר לתבוע את הנתבעת, חברת גלווני, אשר לא הוכח כל קשר עסקי או בכלל, בינה לבין התובע. ע"ג מסמך הסודיות שנושא תאריך 08.08.17, אשר אינו חתום ע"י אף אחד מהצדדים, אמנם כתוב באזור החתימה בתחתית המסמך שם הנתבעת ובסוגריים נרשם "סירונה" ושמה של קרן אור כיו"ר החברה, אולם לא רשום או חתום ע"ג המסמך אף נושא משרה בנתבעת, או כל אחד אחר כולל התובע.

כאמור לעיל, התובע לא הוכיח כי קרן אור, עמה נערכו ההתכתבויות , הינה נושאת בתפקיד כלשהו בנתבעת. קרן אור העידה, כי היא המנכ"לית של סירונה וכי אין כל קשר בין הנתבעת לבין סירונה וכי היא כלל אינה קשורה לנתבעת. מעיון בשלל התכתובות, לרבות מסמך הסודיות, לא הוצג קשר בעל נפקות משפטית בין הנתבעת לבין קרן אור. האימיילים שהוחלפו בין התובע לקרן אור ושיחות הסקייפ שנערכו ביניהם , לא יוצרים קשר בעל נפקות משפטית בין קרן אור לבין הנתבעת .

לאור האמור לעיל, יש למחוק את התביעה מחמת היעדר יריבות בין הצדדים.

סוף דבר:
לאור הדברים האמורים לעיל, אני מוחקת את התביעה, במתכונתה הנוכחית, מחמת היעדר יריבות בין הצדדים.
בעניין ההוצאות- לא מצאתי לפסוק הוצאות לאור נסיבות המחיקה.

בתביעות קטנות ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום מיום המצאת פסק-הדין.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז אדר א' תשע"ט, 04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק קדוש
נתבע: גלווני הנדסה ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: