ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Thermo Fisher Scientific נגד ביטוסט בע"מ :


לפני כבוד ה שופט מיכאל קרשן

המבקשת

Thermo Fisher Scientific

נגד

המשיבות

  1. ביטוסט בע"מ
  2. רניום ציוד למעבדות מחקר בע"מ

בקשה לחיוב בערובה להבטחת הוצאות

החלטה

המשיבה 1 (התובעת) הגישה נגד המבקשת (הנתבעת 1) והמשיבה 2 (הנתבעת 2) תביעה על סך 1,991,791 ₪ , שעניינה הפרת הסכמי שיווק והפצה.

טענות הצדדים
הנתבעת 1 ביקש ה לחייב את התובעת בערובה להבטחת הוצאותיה. לטענת הנתבעת 1, סיכויי התביעה להתקבל נמוכים ביותר ובכל מקרה יש לקיים במקרה זה את ברירת המחדל הקבועה בסעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – " חוק החברות").

התובעת מנגד טענה כי מצבה הכלכלי איתן ואין אפוא הצדקה לחייבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת 1. מטבע הדברים חולקת התובעת על הערכת סיכויי התביעה בידי הנתבעת 1.

על מנת לבסס טענתה בדבר יציבותה הכלכלית הגישה התובעת תצהיר מטעם בעליה היחיד מר הראל תודר וכן "שערוך ריכוז יתרות" בחשבונה של התובעת בבנק הפועלים. דא עקא, לאחר שאפשרתי לה להגיש את הדוחות הכספיים שלה במעמד צד אחד, הוגשו אלה לעיוני. מהדוח שהוגש (דוח מבוקר לשנת 2017) עולה בבירור איתנותה הכלכלית של התובעת.

דיון
סעיף 353א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – "חוק החברות") מסמיך את בית המשפט להורות כי חברה תובעת, שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת (ובכלל זה חברת חוץ), תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע, במידה שיזכה בדין. בית המשפט לא יורה על הפקדת ערובה בהתקיים אחת משתי חלופות: [1] אם החברה הוכיחה כי תוכל לשלם את הוצאות הנתבע; [2] אם בית המשפט סבור כי נסיבות העניין אינן מצדיקות חיוב החברה בערובה.

הגם שהשיקולים הכלליים המסדירים את סוגיית חיובו של התובע בהפקדת ערובה (סיכויי ההליך וזכות הגישה לערכאות) רלוונטיים להפעלת שיקול הדעת השיפוטי במסגרת סעיף 353א לחוק החברות [רע"א 10376/07 ל.נ הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.2.2009) פסקה 12], ההנחה היא כי לגבי חברות החיוב בהפקדת ערובה הוא הכלל והפטור הוא החריג [רע"א 857/11 מועצה מקומית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח והובלות בע"מ (23.5.2011) פסקה 5].

החברה התובעת הוכיחה כי תוכל לשלם את הוצאות הנתבעות, ומכאן החלטתי לדחות את הבקשה. כאשר מוכחת איתנות כלכלית של התובע אין צורך לבדוק את סיכויי התביעה.

הבקשה נדחית.

נוכח העובדה כי התובעת לא בקשה מיוזמתה להגיש את הדוח הכספי המאושר, אלא עשתה כן רק לאחר שמיוזמתי אפשרתי לה לעשות כן, לא אעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ח אדר א' תשע"ט, 05 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: Thermo Fisher Scientific
נתבע: ביטוסט בע"מ
שופט :
עורכי דין: