ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב כהן נגד שלמה יהודה פוז'וני :


לפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקש
יעקב כהן

נגד

המשיב
שלמה יהודה פוז'וני

החלטה

1. המשיב הגיש נגד המבקש תביעה כספית לסך 100,000 ₪, על בסיס עילת תביעה חוזית וטענה לתרמית. בנוסף נתבע סעד של צו עשה, שיורה למבקש למסור לחזקת המשיב מחשב, שעליו תוכנת האפליקציה אשר פותחה על ידי המבקש.

2. בכתב התביעה נטען בתמצית כך:

א. המשיב פנה למבקש לשם פיתוח אפליקציה של צ'קים וירטואליים, ולצורך זה סיפק לו מחשב ושילם לו סך חודשי של 20,000 ₪ במזומן .

ב. המשיב לא ראה כל התקדמות בפיתוח המוצר. בהתאם לכך הוא הודיע למבקש ביום 11/7/18 על הפסקת ההתקשרות ביניהם וביקש לקבל חזרה את המחשב ואת האפליקציה, ואולם המב קש סירב לעשות כן , בטענה שהוא שותף של המשיב.

ג. המשיב תובע לחייב את המבקש בהחזרת המחשב ובפיצוי בסך של 40,000 ₪ בגין הפ רת ההתקשרות בין הצדדים. כמו כן, המשיב תובע השבה של הסכומים ששולמו על ידו למבקש במשך כל תקופת ההתקשרות, בסך מצטבר של 800,000 ₪. בסתירה לכך, סך התביעה נקבע על 100,000 ₪ בלבד.

3. לפניי בקשת המבקש לסילוק התביעה על הסף, בטענה לחוסר סמכות עניינית של בית משפט זה לדון בתביעה.

4. ע"פ הנטען בבקשה, בין הצדדים התקיימו יחסי עובד ו מעביד. המבקש עבד תחת פיקוחו המלא של המשיב וקיבל ממנו תשלום חודשי קבוע, בכפוף להתחייבות שלא יעבוד בפרויקטים אחרים. הבקשה מפרטת את מבחני הפסיקה הנדרשים לקביעת יחסי עובד ו מעביד וגורסת שהם מתקיימים כולם בנסיבות העניין. עוד נטען, שהתביעה היא קנטרנית וסחטנית, ושהיא הוגשה במטרה להחזיר למשיב את שווי ההשקעה בפרויקט שנכשל.

5. בתגובת המשיב לבקשה נטען שמבחני הפסיקה שוללים את קיומם של יחסי עובד ו מעביד בין הצדדים.

6. המבקש הגיש תשובה לתגובה, שבה הוא למעשה חזר על טענותיו בבקשה.

דיון והכרעה

7. בסעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969, שכותרתו "סמכות בית דין אזורי", נקבעה סמכותו הייחודית של בית הדין לדון בתובענות שעילתן ביחסי עובד ו מעביד:

"בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]".

8. בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי העיקרון הבסיסי לצורך בחינת סמכותו של בית הדין לעבודה הוא כי " מחד גיסא עניינים המסורים לסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה יידונו אך ורק בבית הדין לעבודה, ומאידך גיסא, לא יידונו בבית הדין לעבודה אלא עניינים אלה" (רע"א 2407/14 מורן רוחם נ' אג'נס פרנס פרס בע"מ (פורסם במאגרים - 14/10/15) ).

9. הפסיקה קבעה מבחן תלת שלבי לצורך הכרעה בשאלת סמכות ו של בית הדין לעבודה :

א. זהות הצדדים - האם מדובר בתביעה שבין עובד ל מעביד;

ב. עילתו של הסכסוך ביחסי עבודה - סכ סוך שבו המחלוקת בין הצדדים נסבה על זכויות וחובות הנובעות מן היחסים החוזיים שבין עובד למעסיקו או מן הדין בתחום העבודה;

ג. עילת התביעה אינה מכוח פקודת הנזיקין.
(רע"א 8587/17 יעקב (יאשה) חאין נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (פורסם במאגרים - 30/11/17), בפסקה 14) .

עוד נקבע, בהתאם להוראות החוק, שגם בירור השאלה בדבר עצם קיומם של יחסי עובד ומעביד, נתון לסמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה (רע"א 3930/14 ניסים ורסנו נ' משה ניניו (פורסם במאגרים - 26/6/14)).

10. הצדדים בבקשה שלפניי מיהרו לטעון את טענותיהם לגופו של עניין בשאלה האם היחסים ביניהם היו יחסי עובד ומעביד, אלא שכאמור ההכרעה בעניין זה אינ נה בסמכותו העניינית של בית משפט השלום.

11. יצוין כי בכותרת כתב התביעה הוגדרה מהות התביעה במילים "הצהרתית - ביטול חוזה, השבה, כספית, נזיקית, חוזית, צו עשה", ואולם המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בהסכמות שהיו ביניהם ובזכותו של המשיב לקבל סעד של ביטול והשבה. טענת המשיב לתרמית מצד המבקש נטענה באופן אגבי והיא איננה בלב העניין.

12. לפיכך אני מורה כי הדיון בתביעה יועבר לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב , כדי שיכריע בשאלה האם התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד.

13. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בעת מתן פסק הדין.

ניתנה היום, כ"ז אדר א' תשע"ט, 04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעקב כהן
נתבע: שלמה יהודה פוז'וני
שופט :
עורכי דין: