ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מקראי פנטה נגד ש. שלמה רכב בע"מ :

בפני כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקש

מקראי פנטה

נגד

  1. ש. שלמה רכב בע"מ
  2. ניסים תמיר

בית משפט השלום בחיפה חייב בפסק דין בתא"מ 28053-07-17 את המבקש לשלם למשיבה 1 (להלן: "המשיבה") סך של 45,000 ₪.

החלטה

1. שלוש בקשות הגיש המבקש ואלו הן: בקשה לפטור מתשלום אגרה, בקשה לפטור מהפקדת עירבון ובקשה לעיכוב ביצוע.

בית משפט השלום בחיפה חייב בפסק דין בתא"מ 28053-07-17 את המבקש לשלם למשיבה 1 (להלן: "המשיבה") סך של 45,000 ₪.

עניינו של פסק הדין הוא בנזקי רכוש אשר נגרמו לרכב המשיבה ע"י רכב המבקש. כעולה מפסק הדין מי שנהג ברכב המבקש היה המשיב (להלן: "המשיב"). אולם, בית משפט קמא חייב את המבקש שכן כעולה מפסק הדין, היה יסוד סביר להנחת המשיב כי המבקש ביטח את רכבו דבר שלא נעשה בפועל.

המבקש ממאן להשלים עם פסק הדין והגיש הבקשות דנן.

2. באשר לבקשות לפטור מתשלום אגרה ופטור מהפקדת עירבון טוען המבקש כי הוא אב לשלושה קטינים, נכה בשיעור של 75% וקיומו הוא מקצבאות המל"ל.

בגדרי הבקשה לעיכוב ביצוע מוסיף המבקש וטוען כי סיכויי הערעור טובים והיה והבקשה לא תתקבל ייאלץ לממש את מעט נכסיו ובשל כך ייגרם לו נזק בלתי הפיך.

המשיבים מתנגד ים לבקשה וטוענ ים כי המבקש לא צירף את מלוא המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת ה טענות בדבר חיסרון כיס. עוד סבורים המשיב ים כי סיכויי הערעור קלושים.

3. הבקשה לפטור מתשלום אגרה:

בבשג"ץ 4934/14 גורנשטיין נ' כנסת ישראל (פורסם במאגרים) (להלן: "עניין גורנשטיין"), נקבע כי על בית המשפט לוודא כי דרכו של בעל דין לערכאות לא תיחסם מחמת עוניו.

אשר על כן נקבע בעניין גורנשטיין כי על שני תנאים מצטברים להתקיים שעה שבבקשה לפטור מתשלום אגרה עסקינן. אלו הם התנאים:
א. סיכויי הערעור טובים.
ב. המבקש הוכיח את חסרון הכיס להפקיד העירבון.

כפי שנקבע בעניין גורנשטיין, על המבקש להוכיח כי לערעור סיכויי והמבחן אינו מכביד. באשר ליכולת כלכלית או העדרה, נדרש המבקש, כפי שנקבע בעניין גורנשטיין, להתכבד ולהידרש לפרטי יכולתו הכלכלית.

חיסרון כיס- המבקש לא צירף את מלוא אסופת הראיות הנדרשת אך גם בית משפט קמא ציין בפסק דינו את מצבו הכלכלי הדחוק של המבקש. המסמכים שהגיש המבקש אף הם מחזקים את המסקנה בדבר חיסרון כיס של המבקש.

סיכויי ההליך- שעה שעסקינן בבקשה לפטור מאגרה – המבחן אינו מחמיר. בכל הזהירות הנדרשת ומבלי לקבוע מסמרות לא ניתן לקבוע כי ההליך חסר סיכוי.

על כן, ניתן למבקש פטור מתשלום אגרה.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשם.

4. הבקשה לפטור מהפקדת עירבון:

תקנות 427 ו- 428 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: " תסד"א"), קובעות חובת הפקדת עירבון על מנת להבטיח את הוצאות הצד שכנגד היה והערעור יידחה.

בענין גורנשטיין נקבע כי על בית המשפט לוודא כי דרכו של בעל דין לערכאות לא תיחסם מחמת עוניו. מאידך, נקבע בעניין גורנשטיין, כי על בית המשפט לוודא שהצד שכנגד לא ייצא בחיסרון כיס היה והערעור יידחה.

עוד נקבע בעניין גורנשטיין כי בעת קביעת שומת העירבון על בית המשפט לקחת בחשבון את מורכבות ההליך, שיעור ההוצאות שנפסקו בבית משפט קמא ומספר הצדדים.

אשר על כן נקבע בעניין גורנשטיין כי על שני תנאים מצטברים להתקיים שעה שבבקשה לפטור מעירבון עסקינן. אלו הם התנאים:
א. סיכויי הערעור טובים.
ב. המבקש הוכיח את חסרון הכיס להפקיד העירבון.

כפי שנקבע בעניין גורנשטיין, על המבקש להוכיח כי לערעור סיכויי אמיתי ולא די בסיכוי סתמי וקלוש. באשר ליכולת כלכלית או העדרה, נדרש המבקש, כפי שנקבע בעניין גורנשטיין, להתכבד ולהידרש לפרטי יכולתו הכלכלית ובכלל זה לצרף תדפיסי חשבון בנק, רכוש ולהצהיר על ניסיונו לגייס את העירבון ממעגל חברים וקרובים.

עוד נקבע בעניין גורשנטיין כי המבחנים בכל הקשור בבקשה לפטור מהפקדת עירבון הינם מחמירים מאשר המבחנים בבקשה לפטור מתשלום אגרה.

חיסרון כיס- דומה שמצבו הכלכלי של המבקש אינו מיטבי ואף בא כוחו מייצגו ללא תמורה. כמו כן, גם בית משפט קמא ציין בפסק דינו את מצבו הכלכלי הקשה של המבקש ומהמסמכים שצירף יש לכך חיזוק משמעותי.

סיכויי הערעור- כפי שנקבע בפרק הדן בבקשה לפטור מתשלום אגרה, אלה אינם מופרכים. ויודגש, מי שנהג ברכב המבקש בעת האירוע נשוא התביעה בבית משפט קמא היה המשיב ולא המבקש.

משכך, הבקשה לפטור מהפקדת עירבון מתקבלת.

ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשם.

5. הבקשה לעיכוב ביצוע:

תקנה 466 לתסד"א קובעת כי ככלל יש לבצע פסק דין עם הינתנו ואין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצוע פסק הדין, קל וחומר שעה שעסקינן בפסק דין כספי. על המבקש להיכנס בגדרי החריג להוכיח שני תנאים מצטברים: הראשון כי סיכויי הערעור טובים והשני כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש. בין שני התנאים מתקיים יחס של מקבילית כוחות כך שככל שמשקלו של תנאי אחד גובר, נדרש משקל מופחת לתנאי השני. ראו לדוגמא ע"א 8655/18 רמונה נ' בנק הפועלים (פורסם במאגרים).

בענייננו בכל הנוגע לסיכויי הערעור- כזכור רכב המשיבה נפגע שעה שהמשיב נהג ברכב המבקש. עם זאת חוייב המבקש במרבית נזקי המשיבה.

באשר למאזן הנוחות – מצבו הכלכלי של המבקש בכי רע. ברי שביצוע פסק הדין עתה ייגרום למימוש מעט הרכוש שיש למבקש. מאחר והערעור קבוע לשמיעה למועד קרוב, לא ייגרם נזק למשיבים, היה והבקשה תתקבל.

אשר על כן, הבקשה לעיכוב ביצוע מתקבלת.

ניתנה היום, כ"ח אדר א' תשע"ט, 05 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מקראי פנטה
נתבע: ש. שלמה רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: