ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי סוויסה נגד מרב גל אדטו :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

עדי סוויסה

נגד

נתבעים
מרב גל אדטו

החלטה

מונחת לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבעת.

בכתב התביעה שהוגש ב 22.5.2018 נטען כי התובעת רכשה את שירותיה של הנתבעת לצורך ייצוגה בהליך משפטי מול הגרוש שלה ; השירות כלל הגשת כתב הגנה בנושא משמורת וסדרי ראיה ו הגשת כתב תביעה בנושא מדור והוצאות חריגות. מבחינת התובע ת ההליך החשוב ביו תר היה הגשת התביעה נגד הגרוש שלה ; הנתבעת הגישה כתב הגנה ודרשה 3,000 ₪ עבור דיון ראשון וזאת בניגוד למוסכם; זאת גם זאת, ובניגוד למוסכם, הנתבעת לא הגישה כתב תביעה אף כי זה היה החלק החשוב של השי רות מבחינת התובעת. בהמשך , התנתה הנתבעת הגשת כתב התביעה בתשלום סך של 25,000 ₪; לבסוף התביעה לא הוגשה. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת לשלם לה פיצוי בסך של 5,000 ₪ בגין אי מימוש זכויותיה וכן להשיב לה את הסך של 25,000 ₪ ששילמה לנתבעת.

לכתב התביעה צורפה הצעת מחיר, נוסח מתוקן של הצעת המחיר, שיק ביטחון ע"ס 25,000 ₪, קבלה ע"ס 25,100 ₪ ו חליפת מסרונים.

הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי התובעת פנתה אל הנתבעת עקב הגשת תביעת משמורת על ידי הגרוש שלה בה ביקש להעביר אליו את המשמורת על הקטינה . במהלך הטיפ ול בנושא כתב ההגנה שיש להגיש נגד תביעת המשמורת הבהירה הנתבעת לתובעת כי ההסכם עליו חתמה א ינו טוב ; ניתנה הצעת מחיר ע"ס 50,000 ₪ הכוללת את כלל ההליכים כולל הליכי בית המשפט; התובעת העבירה את הצעת המחיר לאלימלך משה – גבר שהת ובעת עמדה להינשא לו – והחלה להתמקח עם התובעת על שכר טרחתה; לאחר מכן הוצא הסכם מתוקן לפיו ישולם 25,000 ש"ח לטיפול אך ורק בהליכים מחוץ לכותלי בית המשפט וללא דיונים.

הנתבעת מוסיפה וטוענת בכתב ההגנה כי " לימים עת לא שולם לנתבעת שכרה בגין הדיון שהתקיים , הערת בית המשפט, ועל מנת להבטיח הצלחת התהליך הכולל את טובת הקטינה, לא הוגש כתב התביעה והתובעת לא חויבה בתמורה עלות הדיון".

הנתבעת מאשרת בכתב ההגנה כי שכרה שולם באמצעות שיקים של מר אלימלך משה.

עוד טענה הנתבעת כי הגישה כתב הגנה וכי עשתה פעולות נוספות; בית המשפט המליץ לתובעת להימנע מ"המשך מדון"; הנתבעת לא חייבה את התובעת בתשלום סך של 3,000 ₪ בגין דיון שהתקיים ו " הסך כנ"ל עמד כנגד ניסוח כתב התביעה אשר לא רק שלא הותר להגישו , לא רק שהיה פוגע בהגנה כנגד תביעת המשמורת אלא שהיה מחייב המשך דיונים ותשלום שכר הנתבעת".

התיק נקבע להוכחות ליום 17.10.2019.

יומיים לפני מועד דיון ההוכחות הגישה הנתבעת בקשה לדחיית הדיון עקב מצב רפו אי. הבקשה נד חתה מהנימוקים שנקבעו בהחלטה. הנתבעת לא התייצבה לדיון ועקב כך ניתן נגדה פסק דין בהעדר הגנה על מלוא סכום התביעה.

דיון והכרעה:

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים באתי למסקנה כי ניתן לדחות את הבקשה לביטול פסק דין בשל אי הגשת ה במועד הקבוע בתקנות.

מבדיקה בתיק עולה כי כתובת הנתבעת שננקבה בכת ב ההגנה היא דרך יפו 21 חיפה . זוהי הכתובת שאליה הנשלח פסק הדין שניתן בהעדר.

עוד עולה מרישומי התיק כי פסק הדין הומצא לנתבעת ב 25.10.2019 לאותה הכתובת- דרך יפו 21 חיפה אך אישור המסירה חזר עקב " עזב".

בעל דין שמשנה את כתובתו חייב לעדכן בתיק. אם אינו מעדכן – רואים את המסירה לכתבות הקיימת בתיק כמסירה כדין. מה גם שהנתבעת היא עורכת דין והיא ידעה על קיום הדיון שבו ניתן פסק הדין שכן הגישה בקשת דחייה. מכאן שהיא הייתה צריכה לעקוב ולברר מה קרה בדיון אליו לא התייצבה.

על פי תקנה 12 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות תשל"ז (1976) בקשה לביטול פסק דין יש להגיש תוך 30 מיום המצאת פסק הדין.

לפיכך הנתבעת הייתה צריכה להגיש את הבקשה לביטול פסק הדין לכל המאוחר ב - 25.11.2018.
ברם , הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ב 27.12.2019- באיחור של למעלה מחודש ימים ול אחר שנפתח תיק בהוצאה לפועל.

הנתבעת לא הגישה בקשה להארכת מועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין.

הנתבעת לא זו בלבד שלא הג ישה בקשה להארכת מועד אלא שאפילו הבקשה לביטול פסק הדין נתמכה בתצהיר שאינו חתום , ללמדך שרצינות יתירה אינה ממאפייני היחס של הנתבעת להליכי המשפט בתיק זה .

אוסיף מעבר לנדרש כי מצבה הרפואי של הנתבעת לא מנע ממנה להגיש בקשה להארכת מועד בד בבד עם הבקשה לביטול פסק הדין.

לפני סיום חלק זה אעיר כי הבקשה לדחיית הדיון מטעמים רפואיים לא שכנעה אותי והיא נדחתה בין היתר בשל השיהוי הניכר בהגשתה. הבקשה הנוכחית חיזקה את מסקנתי הנ"ל שכן הנתבע ת טוענת בבקשה דנן כי מחודש תשיעי היא בחופש מ חלה רציפה. אם כך אזי מדוע השהתה את הגשת הבקשה לדחיית הדיון רק יומיים לפני דיון ההוכחות?

ולא רק זאת, בחנתי את החומר הרפואי שהוגש ועליו הוטל חסיון לבקשת הנתבעת וממנו עולה כי הוא מתייחס לאירועים ישנים . ראו גם הבקשה הראשונה לדחיית הדיון שהתקבלה ואשר נומקה בכך שהנתבעת לא תשהה בישראל בחודש אוגוסט 2018.

גם בנושא סיכויי ההגנה לא מצאתי כי סיכויי ההגנה הם מן הגבוהים. אומנם בשלב זה התמונה היא לכאורית בלבד ובית המשפט אינו יודע מה יוחלט בסופו של משפט ,אך מטענות ההגנה שתומצתו לעיל עולה כי גרסת ההגנה אינה סדורה ואינה ברורה וזאת בני גוד למצופה בנסיבות העניין.

.

כפי שציינתי בפתח הדיון ניתן לדחות את הבקשה. לפנים משורת הדין ובהינתן כי פיצו התובעת באמצעו פסיקת הוצאות עשוי לאזן בין זכויות הצדדים ,ולאור חשיבותה של זכות הגישה לערכאות אני מורה כדלקמן:

פסק הדין יבוטל לאחר שהנ תבעת תעמוד בשני התנאים שלהלן:

תשלם לת ובעת הוצאות בסך של 2,500 ₪ תוך 14 יום מהיום. התשלום יבוצע באמצעות הפקדה בקופת בית המשפט.

תפקיד בתיק בית המשפט סך של 20,000 ₪ תוך 14 יום מהיום.

אם לא ימולאו שני התנאים הנ"ל או אחד מהם , יישאר פסק הדין על כנו ולא יבוטל.

ניתנה היום, כ"ו אדר א' תשע"ט, 03 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי סוויסה
נתבע: מרב גל אדטו
שופט :
עורכי דין: