ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמר חן נגד סמיר מוסא :

בפני כבוד הרשם הבכיר ראמי נאסר

התובעים:

  1. תמר חן
  2. אושרי חן

נגד

הנתבע:

סמיר מוסא

פסק דין

הצדדים הסמיכוני בדיון שהתקיים לפניי היום, ליתן הכרעה בתיק על דרך הפשרה, לאחר שהסברתי לצדדים את המשמעות של ההכרעה בדרך זו, וזאת מכח סמכותי לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

יש לציין כי סעיף 79א. לחוק יוצר הסדר שתחולתו על כל סוגי הסכסוכים בפני הערכאות ועל כל רכיבי ההכרעה בסכסוכים אלה, לרבות קביעת אחריות, אשם תורם, חלוקת אחריות ועוד. צדדים אשר מפקידים הכרעות אלה בידי בית המשפט על מנת שיפסוק על דרך הפשרה, מסכימים למעשה לקיצור משך ההתדיינות ביניהם ולקיום הליך מהיר שתוצאותיו סופיות, בכפוף לאפשרויות הערעור הקבועות בדין.

במהלך הדיון שמעתי את הנהגים אשר אף הדגימו לפניי באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט ומדוקדק את אופן התרחשות התאונה, איש איש לגרסתו. נוסף על כך, שמעתי את העד של התובעים והתרשמתי באופן ישיר מעדות כל העדים. כמו כן, עמדתי על נסיבות התאונה; מקום התאונה שהתרחש באיזור התעשייה בעכו; מיקום הרכבים ומיקום הפגיעות ברכבים; ועיינתי בכל הראיות שהוצגו בפניי לרבות חוו"ד השמאי מטעם התובעים ותצלומי הרכבים וכן הסרטונים של מצלמות המפעל הממוקם בקרבת מקום התאונה .

לאור האמור לעיל, ולאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלבנטיות לרבות תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, ובשים לב להסכמת הצדדים הנ"ל, אני קובע כי נזקיהם של התובעים עומדים על סך כולל מע"מ של 5,257 ₪, וכי האחריות לתאונה נופלת במלואה על הנתבע.
לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת 1, שהיא הבעלים של הרכב, סך של 5,257 ₪ בצירוף מחצית ראשונה של אגרת בית משפט בסך של 374 ₪, שכר עד בסך 350 ₪ ו שכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,500 ₪, ובסה"כ 7,481 ₪.

הסכומים האמורים ישולמו לב"כ התובעים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין, שאם לא כן, ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בנסיבות העניין, אני פוטר את התובעים מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ג אדר א' תשע"ט, 28 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תמר חן
נתבע: סמיר מוסא
שופט :
עורכי דין: