ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.ל נגד איי.איי.ג'י חברה לביטוח בע"מ :

בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיא ה

תובעת
מ.ל
ע"י עו"ד יעקב שנדלר

נגד

נתבעת

איי.איי.ג'י חברה לביטוח בע"מ
ע"י עו"ד טל שליט

החלטה

זוהי החלטה בבקשת התובעת, למינוי מומחים רפואיים, לצורך מתן חוות דעת רפואית בשאלת הנכות הרפואית, בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975.
התובעת הגיש ה תביעה לפיצויים בגין פגיעתה בתאונת דרכים שאירעה לטענת ה ביום 7.6.17.
התובעת ביקש ה למנות מומחים רפואיים בתחו מים הבאים: אורתופדיה, אף אוזן גרון, שיניים, נוירולוגיה, פסיכיאטריה. לטענתה, היא סובלת עקב התאונה מסימפטומים שונים כאמור במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה.
הנתבעת התנגדה לבקשה למינוי מומחים רפואיים.
לטענתה, בתחום הפסיכיאטרי -פרט לתלונה בודדת אין מסמכים נוספים שיש בהם כדי להוות ראשית ראיה.
בתחום השיניים –ממסמכי המיון עולה כי התובעת כלל לא נפגעה בראש ובפנים ורק כשלושה שבועות אחרי התאונה התלוננה התובעת בפני רופא משפחה על תזוזה של שן בפה.
בתחום הנוירולוגיה – נטען כי בתחום זה מדובר בטענות ממוחזרות מתאונה קודמת . מהמסמכים שצורפו עולה כי מדובר בביקורים ספורים שערכה התובעת אצל נוירולוג , ללא כל ממצא.
בתחום האורתופדיה –מדובר בטענות ממוחזרות מתאונה קודמת וגם הממצאים בבדיקות שנערכו מלמדות כי אין שינוי מתאונה קודמת.
בתחום אף אוזן גרון – הבדיקות שנערכו לתובעת נמצאו תקינות לחלוטין.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת הנתבעת, בכתב התביעה על נספחיו ובמסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, מצאתי כי לנוכח ההלכה המרחיבה בעניין מינוי מומחים, יש מקום למינוי מומחים בתחום האורתופדי, בתחום אף אוזן גרון ובתחום השיניים .
עם זאת, אין מקום למינוי מומחים רפואי ים בתחום ה נוירולוגיה ובתחום הפסיכיאטריה. מעיון בתיעוד הרפואי, עולה כי אין כל ממצא בתחומים זה.
לפיכך, אני מורה על מינויו של דר' נפתלי ליברמן מרחוב אלון 19 עומר, טל' 052-XXXX665 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום האורתופדי.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע מיום 7.6.17 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
כמו כן, אני מורה על מינויו של דר' מרדכי קראוס מרחוב חיננית 12 עומר, טל' 052-XXXX631 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום אף אוזן גרון.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע מיום 7.6.17 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
וכן, אני מורה על מינויו של דר' שלמה ברק משדרות נורדאו 83 תל אביב, טל' 03-XXXX299 כמומחה רפואי מטעם בית משפט בתחום רפואת השיניים .
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות האירוע מיום 7.6.17 ובמיוחד יתייחס לסוגיות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יתייחס לקשר שבין האירוע לבין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחים כל מסמך רפואי שבידיה ם, למעט חוות דעת מומחים. המומחים יציינו בחוות הדעת אלו מסמכים היו בפנ יהם לצורך מתן חוות הדעת.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר ם של המומח ים וזה יילקח בחשבון הסכומים שיפסקו , כאשר שכרו של כל מומחה לא יעלה על 4500 ₪ בתוספת מע"מ.
הנתבעת תשלם שכר טרחת המומחים ישירות לידי המומחים ותמציא לבית המשפט אסמכתא לביצוע התשלום.
חוות הדעת תימסרנה לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 17.4.19.
התיק יובא בפני ביום 18.4.19.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 11.6.19.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 2.7.19.
התיק יובא בפני ביום 3.7.19.
תחשיבי הנזק יוגבלו לארבעה עמודים ויכללו, בין היתר, טיעון בכתב לגבי תקופת אי הכושר שאושרה, התייחסות למשך זמן ההיעדרות (בפועל) מהעבודה, התייחסות בכתב לסכומי הניכוי, שלדעת הצדדים יש לנכות, בציון הסכום הסופי לניכוי ושיטת החישוב לגבי כל אחת מהקצבאות (דמי פגיעה, מענק נכות, קצבת נכות וכיוצ"ב), אליהם יצורפו אישורי אי כושר לעבודה, אסמכתא מהמעביד לגבי תקופת ההיעדרות בפועל, תלושי שכר (לפחות ארבעה חודשים לפני התאונה, ברצף תלושים עד חלוף ארבעה חודשים לפחות לאחר חזרה לעבודה), נתונים אודות תקבולים ששולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי, חוות דעת אקטואריות, קבלות וכל מסמך רלוונטי אחר לתמיכה בטענות שנטענו בתחשיב.
לאחר הגשת תחשיבי הנזק, תשלח לצדדים הצעת בית המשפט בכתב, אלא אם כן יבקשו הצדדים כי יקבע מועד לדיון.

ניתנה היום, ז' אדר א' תשע"ט, 12 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ.ל
נתבע: איי.איי.ג'י חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: