ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוציא קשת נגד אהרון צבאבא :

בפני כבוד ה שופט אלדד נבו

תובע

מוציא קשת

נגד

נתבע

אהרון צבאבא

ב"כ התובע: עו"ד ברק אונגר
ב"כ הנתבע: עו"ד מרדכי סאסי

פסק דין

הצדדים והמחלוקת
לפניי תביעה לתשלום שכר טרחת שמאי בגין טיפול שטיפל התובע עבור הנתבע בדרישת תשלום היטל השבחה.
הנתבע, בעל זכויות בחלקים ממקרקעין הידועים כחלקה 73 בגוש 8125 ומצויים בכפר יונה, פנה אל התובע, שמאי במקצועו, על מנת שיטפל בשומת היטל השבחה שהוצאה ביחס למקרקעין הנ"ל בניסיון להפחית את דרישת התשלום של הוועדה המרחבית לתכנון ובניה .
מדובר היה בדרישת תשלום שהופקה ביום 20.2.17 בסכום של 516,618 ₪ ומתייחסת לכל חלקה 73 הנ"ל [נספח ג' למוצגי התובע] .
ביום 1.3.17 חתמו הצדדים על הסכם לפיו התובע מתחייב לבצע את הבדיקות הנדרשות בוועדה המרחבית ולייצג את הנתבע בפני שמאי מכריע לצורך הפחתת דרישת התשלום.
הנתבע מצדו התחייב לשלם לתובע 2,000 ₪ עבור הבדיקות המקדימות ותשלום של 4,000 ₪ + 20% [בתוספת מע"מ], מהסכום שיצליח השמאי להפחית מדרישת התשלום.
ביום 5.9.17, בעקבות מספר פעולות שביצע התובע, הוציאה הוועדה המרחבית דרישת תשלום היטל השבחה על סך 243,889 ₪, המתייחסת למגרש 2171, הוא אחד המגרשים המצויים בחלקה 73 הנ"ל [נספח יא' למוצגי התובע] .
התובע פנה לנתבע בדרישת תשלום של 20% + מע"מ מההפרש שבין 516,618 ₪ ל -243,889 ₪. הנתבע סירב בטענה כי התובע לא עשה דבר ולא סיים את הטיפול שהתחייב לטפל עבורו בשומת היטל ההשבחה.
בעקבות סירוב זה, הודיע התובע לנתבע כי הוא אינו מוכן להמשיך ולטפל בעניינו והגיש תביעה זו לתשלום שכר הטרחה המוסכם, לטענתו - בהתאם להסכם.

דיון והכרעה
בהסכם מיום 1.3.17 התחייב התובע לייצג את הנתבע "... ככל שיידרש, בהליך השגה בפני שמאי מכריע כנגד שומת היטל השבחה ודרישת תשלום בסך 516,618 ₪ לנכס בגוש 8125 חלקה 73 ברח' נחל ערוגות בכפר יונה."
כלומר – ההתקשרות בין הצדדים היא:
לייצוג בפני שמאי מכריע.
כנגד שומת היטל השבחה ודרישת התשלום הנ"ל.
לכל חלקה 73 בגוש 8125.
לטענת התובע, בסעיף 11 לתצהירו, דרישת התשלום שהופקה ביום 20.2.17 על סך 516,618 ₪ התייחסה למגרש 2171 בלבד ובגין דרישה זו המתייחסת למגרש 2171 בלבד, פנה אליו הנתבע.
בסעיף 12, חוזר התובע על גרסתו, הפעם בהדגשה בולטת, כי דרישת התשלום הנ"ל הוצאה ביחס למגרש 2171 בלבד, בעקבות שומה שנערכה בשנת 2009 למגרש זה.
בסעיף 14 חוזר התובע על הדברים פעם נוספת.
כבר עתה, אציין, כי לגרסה זו של התובע אין כל בסיס והיא גרסה שנועדה על מנת להציג את מהלך הדברים בצורה מטעה על מנת לבסס את דרישת התשלום שהציג לנתבע ואת תביעתו הנוכחית, אך הדברים יובהרו בהמשך.
כאמור לעיל, בעקבות מספר פעולות שביצע התובע, הוציאה הוועדה המרחבית ביום 5.9.17 דרישת תשלום בסך 243,889 ₪ [נספח יא' למוצגי התובע].
לטענת התובע, הפעולות שביצע עבור הנתבע הביאו להפחתת דרישת היטל ההשבחה מסכום של 516,618 ₪ ל – 243 ,889 ₪ ובגין ההפרש הוא זכאי לתשלום שכר הטרחה המוסכם.
לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו כראיות ושמעתי את עדויות התובע והנתבע, הגעתי למסקנה כי התביעה חסרת כל בסיס ודינה להידחות:
עניינו של ההסכם בין הצדדים הוא ייצוג בפני שמאי מכריע ביחס לשומה שבעקבותיה הוצאה דרישת התשלום מיום 20.2.17 בסך 516,618 ₪.
עיון בדרישת התשלום [נספח ג' למוצגי התובע], מלמד כי היא מתייחסת לכלל חלקה 73 ולא למגרש 2171 בלבד כפי שטען התובע בתצהירו.
התובע, שמן הסתם עיין בשומת היטל ההשבחה של השמאי אלי כהן, בעקבותיה הוצאה דרישת התשלום הנ"ל [נספח א' לתצהיר התובע] , לא יכול היה לטעות ולחשוב כי היא מתייחסת למגרש 2171 בלבד.
תחת הכותרת "נושא השומה" צו ין במפורש כי מדובר בחלקה 73 בגוש 8125.
בסעיף 4.4 לשומה מפורטים רשימת המגרשים בהם עוסקת השומה ומגרש 2171 הוא רק אחד מהם.
בסעיף 7 לשומה, מפורטים סכומי היטל ההשבחה בגין כל אחת מהתוכניות החלות על חלקה 73.
מעיון בדרישת התשלום מיום 20.2.17 [נספח ג'] לא ניתן לטעות ולחשוב כי מדובר בדרישה המתייחסת למגרש 2171 בלבד. בדרישת התשלום צוין כי היא מתייחסת לכל חלקה 73 ובטבלה מפורטים אותם סכומים שנקבעו בסעיף 7 לשומה של השמאי אלי כהן.
אם כך, מה היא אותה דרישת תשלום שיצאה ביום 5.9.17 על סך 243,889 ₪?
התשובה לכך ברורה והיא מצויה במסמך עצמו – המדובר בדרישה נפרדת המתייחסת למגרש 2171 בלבד. כלומר, היא מהווה חלק מדרישת התשלום לכלל החלקה.
להבדיל מנספח ג' שם צוין הנכס כחלקה 73 בגוש 8125, הרי שבנספח יא' צוין כי מדובר במגרש 2171 מתוך החלקה הנ"ל.
התובע בעדותו בחקירה הנגדית חזר כל העת על טענתו כי הפחית את דרישת התשלום ביחס למגרש 2171 מסכום של 516,618 ₪ ל 243,889 ₪ ועל כך מגיע לו תשלום.
אולם, בפועל, בניגוד לטענתו, התובע לא הפחית מאומה משומת היטל ההשבחה. התובע אף לא החל את הליך ההשגה על שומת היטל ההשבחה ולא פנה בהשגה לשמאי מכריע.
התובע מציג דרישת תשלום המתייחסת לכל חלקה 73, משווה אותה לדרישת תשלום חלקית, מאוחרת יותר שמתייחסת למגרש 2171 בלבד מתוך אותה חלקה, וטוען כי הצליח בעבודה קשה להפחית את היטל ההשבחה בגובה ההפרש בין דרישות התשלום.
מסקנתי מכל האמור לעיל היא כי התובע לא קיים את חלקו בהסכם שבין הצדדים, לא פעל להפחתת היטל ההשבחה, לא הגיש השגה על היטל ההשבחה, ולכן אינו זכאי לתשלום שכר הטרחה המוסכם.
הצגת הדברים על ידי התובע, כמפורט לעיל, יש בה משום הטעיה של בית המשפט והדברים חמורים במיוחד לנוכח היותו בעל מקצוע שלא יכולה להתקבל טענתו [שאף לא נטענה] כי טעה בהבנת מהות השומה של השמאי אלי כהן ודרישת התשלום שיצאה בעקבותיה. עניין זה יקבל ביטויו בפסיקת ההוצאות.
לנוכח מסקנתי דלעיל, לא מצאתי מקום להידרש ליתר טענות הצדדים כפי שפורטו בכתבי הטענות ובסיכומיהם הואיל ואין הן דרושות לצורך הכרעה בתביעה.
התוצאה
התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך 15,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ כולל מע"מ.
את סכום ההוצאות קבעתי, בין היתר, בהתחשב בסכום התביעה והיקף ההליכים שנוהלו אך גם באמור בסעיף 14 דלעיל.
התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, כ' שבט תשע"ט, 26 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוציא קשת
נתבע: אהרון צבאבא
שופט :
עורכי דין: