ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי מ. קייטרינג בע"מ נגד OKBAGABRIAL MUSGUN :

26 ינואר 2019
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

המבקשת/התובעת:
עדי מ. קייטרינג בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד כהן

-
המשיב/התובע:
OKBAGABRIAL MUSGUN
ע"י ב"כ: עו"ד טדלה

החלטה

לפניי בקשה לחייב את המשיב/התובע, בעל דרכון אריתראה, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה של המבקשת/הנתבעת, בגין התביעה שהגישה נגדה (להלן: הבקשה ו התביעה, בהתאמה).
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בתשובה, בכתבי הטענות ובכל יתר המסמכים שבתיק בית הדין נחה דעתי, כי דין הבקשה להידחות מן הטעמים שיפורטו להלן.
ביום 2.9.2016 הותקנה תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 (להלן: התקנות), וכך היא קובעת:
(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט- 1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה"

על פי לשון התקנה הכלל הוא, כי יש לחייב בהפקדת ערובה תובע שאינו תושב ישראל או אזרח מדינה זרה שהיא צד לאמנת האג, למעט אם הראה ראשית ראיה להוכחת תביעתו או יכולת פירעון עתידית, או אם מתקיימים בעניינו טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור אותו מהפקדת ערובה. זאת, בין היתר, כעולה מדברי ההסבר לתיקון תשע"ו (2016) לתקנות, לנוכח הצורך הגובר "להבטיח כי נתבעים יוכלו להיפרע מתובעים שאינם תושבי ישראל, שעל דרך הכלל אין להם נכסים בישראל ועשוי להיות קושי לאתרם ולאכוף כלפיהם את פסק הדין, ככל שהתובעים לא יזכו בתביעתם וייפסקו הוצאות לזכות הנתבעים" (להלן: דברי ההסבר לתיקון לתקנות. יוער, כי ביום 17.9.2018 נדחתה עתירה לבג"ץ בדבר חוקתיות תקנה 116א, בג"ץ 7016/16 עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שרת המשפטים).
במקרה שלפניי אין מחלוקת, כי התובע אינן תושב ישראל או אזרח מדינה זרה שהיא צד לאמנת האג, ולכן הכלל הוא כי יש לחייבו בהפקדת ערובה, למעט אם הראה ראשית ראיה להוכחת תביעתו כנגד הנתבע, או יכולת פירעון עתידית, או אם מתקיימים בעניינו טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור אותה מהפקדת ערובה.
כמו כן אין מחלוקת, כי בין הצדדים שררו יחסי עבודה החל מחודש 10/2015 עד חודש 9/2017, ולכן, על מנת להיפטר מהפקדת ערובה, נדרש התובע להראות כי יש יסוד לכך שהנתבעת לא שילמה את שכרו כפי שהתחייבה, או לא קיימה חבות אחרת של ה כלפיו, לשון דברי ההסבר.
ואמנם, בתשובתה לתגובת התובע מודה הנתבעת, כי לא שילמה לתובע גמול עבודה בשעות נוספות בגין עבודתו בשעות לילה, אך טוענת כי יש לקזז סכומים אלה כנגד אי מתן הודעה מוקדמת שהיה על התובע לתת לה בעת התפטרותו, וכנגד תשלום דמי חופשה ששולמו לו ביתר.
ואולם, עצם הודאתה של הנתבעת בחבות כאמור מעידה על ראשית ראיה להוכחת תביעתו של התובע ברכיב זה, ומשהנתבעת לא הגישה את דוחות הנוכחות לתיק בית הדין, ואף לא תחשיב נגדי לתחשיב שערך התובע ברכיב זה, הרי שאף לא ניתן לקבל בשלב זה את טענתה, כי הסכום מתקזז במלואו כנגד חובותיו של התובע כלפיה. לכך יש להוסיף, כי טענות הנוגעות למסירת הודעה מוקדמת מצריכות, ככלל, בירור עובדתי לגופו של עניין, ולכן לא ניתן להסתפק בטענת הקיזוז כדי לחייב את התובע בהפקדת ערובה.
זאת ועוד. הנתבעת לא הציגה תיעוד אודות העברת כספי ההפרשות לחברת מגדל, כמצוין בתלושי השכר, לרבות מכתב לשחרור כספים אלה, אשר היה עליה להעביר לידיו ללא קשר לנסיבות סיום יחסי העבודה בין הצדדים. לפיכך, ולכל הפחות בשלב זה, עלה בידי התובע להציג ראשית ראיה אף בהתייחס לרכיבי התביעה הנוגעים לכספי ההפרשות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.
הנתבעת תישא בהוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪, אשר ישולמו לתובע בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו, וללא קשר לתוצאות ההליך.

ניתנה היום, כ' שבט תשע"ט (26 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עדי מ. קייטרינג בע"מ
נתבע: OKBAGABRIAL MUSGUN
שופט :
עורכי דין: