ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרופ' יוסיף ג'בארין נגד עמותת לג'נת אלמעארף אלחייריה בית חנינה :

בפני כבוד ה שופט אוהד גורדון

התובע (הנתבע שכנגד)

פרופ' יוסיף ג'בארין

נגד

הנתבעת (התובעת שכנגד)
עמותת לג'נת אלמעארף אלחייריה בית חנינה

החלטה

ההליך הועבר לטיפולי. אדון בסוגיות שעל הפרק:

בקשת התובע לתקן את כתב התביעה
בחנתי את עמדות הצדדים, ואני מוצא לקבל את הבקשה. כידוע, גישת הפסיקה לתיקון כתבי טענות היא גישה גמישה, בשל הרצון לאפשר לצדדים להציג את מלוא טענותיהם ולהביא להכרעה שלמה. כך בתנאי שאינטרס הצד-שמנגד הוא כזה שניתן לענות לו בדרך של פסיקת הוצאות. איני מוצא לחרוג מכך במקרה הנדון:
למרות חלוף הזמן, הליך זה מצוי בשלב שאינו מתקדם, טרם הגשת תצהירים ולאחר ישיבת קדם משפט אחת. עיתוי התיקון ומהותו (שבהוספת נתבע) נומקו במידע שהתגלה לתובע במסגרת ההליכים המקדמיים. בנסיבות אלה, ולפי הסמכות שמקנה תקנה 24, יש להיענות לבקשה.
עם זאת, התיקון יאריך את ההליך ואת נפח העבודה הנדרשת, נוכח צירופו של נתבע. בכלל זה ישיב את הגלגל לאחור בשל הצורך לנהל הליכים מקדמיים מול הנתבע הנוסף ואפשר שגם מול הנתבעת. בנוסף, אפשר שהנתבעת תידרש לכתב הגנה מתוקן. לכן, יש לחייב את הת ובע בהוצאות הנתבעת.
לסיכום, הבקשה מתקבלת. איני יכול לקבל את נוסח כתב התביעה המתוקן שהוצג ביום 6.6.18, שכן הוא אינו כולל פרטים מלאים של אדריכל אבו חוסין, הנתבע 2. התובע רשאי להגיש כתב תביעה מתוקן לרבות פרטים מלאים של הנתבע 2 כאמור, ובלבד שיגישו עד 7.2.19, אחרת יפקע ההיתר לתיקון כתב התביעה. התובע ימציא במקביל את כתב התביעה המתוקן לנתבעת וכן לאדריכל אבו חוסין. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 3,500 ₪.
בקשה למחיקת כתב התביעה וכתב ההגנה שמנגד
לאורך ההליך חזר בית המשפט והורה לצדדים לקיים את חובות הגילוי ללא תלות בשאלה האם הצד-שמנגד קיים את חובותיו. לכן, יש קושי של ממש בעמדות שהוצגו במסגרת הדיון בבקשה שבכותרת, ואשר תולות את אי הגילוי במחדלי הצד השני (למשל תגובה מיום 14.3.18).
עם זאת, בהינתן ההיתר לתקן את כתב התביעה, הרי שצפויים עוד הליכים מקדמיים בין הצדדים. במצב דברים זה, איני רואה לדון בתקינות הליכי הגילוי עד כה, או לגזור מהם הוראה על מחיקת כתבי טענות. אני מוצא להדגיש בפני הצדדים את חובתם לבצע את הליכי הגילוי העתידיים במועד, ומבלי להתנותם בהתנהלות הצד שכנגד.
עם קבלת כתבי ההגנה לכתב התביעה המתוקן ימשיך הטיפול בהליך, ובכלל זה יינתן צו גילוי הדדי.

ניתנה היום, כ' שבט תשע"ט, 26 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פרופ' יוסיף ג'בארין
נתבע: עמותת לג'נת אלמעארף אלחייריה בית חנינה
שופט :
עורכי דין: