ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל פרץ נגד ש.ל.ה. שירותי רפואה בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקש:

דניאל פרץ
בעצמו

נגד

המשיבה:

ש.ל.ה. שירותי רפואה בע"מ

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות בתל אביב – יפו (כבוד השופטת שלומית בן יצחק) מיום 1.1.19 בת"ק 52326-10-17 ולפיו נדחתה תביעת המבקש נגד המשיבה.

2. עסקינן בתביעה קטנה שהוגשה על סך 33,400 ₪. עניינה של התביעה בנזקים נטענים שנגרמו למבקש כתוצאה מטיפול אורטודנטי כושל לטענתו שבוצע ע"י המשיבה.

בכתב התביעה נטען כי רופא מטעם המשיבה – ד"ר תיאודור שהלך לעולמו, הבטיח למבקש לטפל בשיניו ללא ניתוח, משך שנה וחצי; אולם לא עמד בכך. הצעות טיפול חלופיות לא תאמו לרצונו של המבקש, אשר סירב לבסוף להמשיך את הטיפול ולהיות מטופל אצל ד"ר תיאודור. המבקש טען טענות בגין טיפול ללא אישור מראש באחת משיניו (סטריפינג), כי לא נמסר לו אופן הטיפול בנוגע לריווח להשתלת שן ולא בוצע מרווח כפי שהובטח לו בתחילת הטיפול, כינויי גנאי, אובדן חומר רפואי ותמונות, הטעיית הציבור כי ד"ר תיאודור הינו אורטודנט מומחה .

המבקש ציין כי הוצעו לו אלטרנטיבות לטיפול ע"י רופאים אחרים מטעם המשיבה או החזר כספי, כפוף לחתימה על כתב ויתור ולא הסכים לכך.
המבקש פנה למחלקת פניות הציבור ומשרד הבריאות וטופל תמורת עלות כספית בלתי מבוטלת אצל רופאה נוספת.

עילות התביעה עפ"י כתב התביעה: הטעייה, רשלנות, פגיעה באוטונומיה, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חוק זכויות החולה, שיבוש הליכי משפט, הפרת חוזה.

בכתב ההגנה טענה המשיבה כי התביעה התיישנה הואיל והאירועים מושא התביעה התרחשו החל מחודש אוגוסט 2010 והתביעה הוגשה למעלה מ – 7 שנים לאחר מכן – בחודש אוקטובר 2017. כן נטען לשיהוי ניכר בגינו נגרם נזק ראייתי של ממש למשיבה.
עוד נטען כי התביעה הוגשה ללא חוות דעת רפואית כנדרש וצוין כי למרות שהמשיבה התרשמה שהטיפול היה נאות, הוצעה למבקש השבת עלות הטיפול, אך הוא סירב.
כן הוצע לו טיפול במרפאה פרטית במימון מלא של המשיבה תמורת חתימה על כתב ויתר והמבקש סירב.
לטענת המשיבה כי לא נמצא פגם בהתנהלות המשיבה או מי מטעמה.

3. לאחר שבוטל פס"ד שניתן ביום 10.7.18 בהעדר התייצבות מטעם התובע, התקיים דיון בבימ"ש קמא ביום 31.12.18 במסגרתו העידו התובע ויועץ רפואי מטעם המשיבה – פרופ קפה.
לאחר מכן, ניסיון שנעשה בהסכמת הצדדים לסיים את ההליך בהסדר מוסכם, לא צלח ונקבע כי יינתן פס"ד.
פסק דינו של בימ"ש קמא ניתן ביום 1.1.19.

4. פסק דינו של בימ"ש קמא:

א. בימ"ש קמא ציין כי התרשם שהמבקש מאמין בצדקת תביעתו וכי חש נפגע ע"י התנהלות המשיבה. עם זאת בימ"ש קמא לא מצא כי עלה בידי המבקש להוכיח טענותיו כנדרש בהליך אזרחי.

ב. בימ"ש קמא לא סבר כי ניתן להסתמך על תיאורו של המבקש את מצב הדברים והשתלשלות האירועים.
במקביל בימ"ש קמא התרשם כי המשיבה, שנציגיה היו ערים לאופיו ולרגישויות המבקש, ניסתה להציע פתרונות ואף להחזיר למבקש את כספו, אך הוא סרב.

ג. בימ"ש קמא לא התרשם כי תיאור הדברים מדויק ואמין דיו לשם קביעת ממצאים לטובתו.
המבקש הגיש תביעתו פרק זמן רב לאחר תחילת האירועים ואף לאחר סופם והסבריו לכך לא היו ברורים ולא שכנעו. טרם התביעה נפטר ד"ר תיאודור כך שהתייחסותו לטענות המבקש לא נתקבלה.

ד. נקבע כי עמדת משרד הבריאות מיום 20.9.15 לא תומכת בגרסת המבקש ומסמך זה מטה את הכף לדחיית טענות המבקש.
בדיקה של גורם מקצועי וחסר פניות בנוגע להתנהלות המשיבה ולטיב הטיפול העלתה כי לא נמצאו פגמים של ממש בהתנהלות המשיבה ולא כאלה שהוכיחו כי נגרם נזק למבקש ויתכן כי לאלה קיימים הסברים שלא ניתן לקבלם נוכח פטירת ד"ר תיאודור.

ה. במכתבים שצירף המבקש מטעם הרופאה שטיפלה בו לא מצא בימ"ש קמא תמיכה מספקת המחזקת את טענותיו על טיפול לקוי, בהעדר עדות מטעמה, ללא חוות דעת כדין ונוכח התרשמות נציגת משרד הבריאות ועמדות רופאי המשיבה.

ו. טענות המבקש בדבר אי קבלת כל המסמכים או אובדנם נטענו בצורה כללית. נקבע כי גם אם המבקש לא קיבלם במלואם, והדבר לא הוכח כנדרש – לא נמצא כי המבקש ניזוק בשל כך.

5. המבקש טוען בבקשת רשות ערעור טענות רבות בנוגע לקביעות של בימ"ש קמא בפסה"ד. נטען, בין היתר, כי בימ"ש קמא שגה עת קיבל את טענות המשיבה מבלי שהציגה ראיה מטעמה ודחה את תביעתו אף ביחס להחזר התשלומים שביצע עבור טיפוליו הרפואיים שלא בוצעו וכך אפשר למשיבה עשיית עושר על חשבונו. המבקש חזר על טענתו כי ד"ר תיאודור לא קיים את החוזה ופגע באוטונומיה שלו.

6. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובה , מהנימוקים כדלקמן:

א. מטרת בית המשפט לתביעות קטנות היא לפתוח את שערי המשפט בפני "האזרח הקטן" על ידי יצירת מכשיר זמין, יעיל ומהיר לבירורן של תביעות בסדר גודל קטן יחסית, שאילו היו צריכות להתברר בסדר דין רגיל היו הופכות לא כדאיות. מטרה זו מתממשת על ידי פישוט הליכי הדיון, תוך הגמשת סדרי הדין ודיני הראיות וקביעת אגרות משפט נמוכות, האמורות להפוך את בית המשפט לתביעות קטנות לפורום נגיש וידידותי לציבור הרחב, וליתן סעד בגדרים אלה. ראה לעניין זה גם: ח' בן-נון וט' חבקין הערעור האזרחי 544-543 (מהדורה 3, 2012) וכן רע"א 1868/16 רז נ' האפרתי – פסקה י ( 19 .6.16).

זאת ועוד, רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות ניתנת רק במקרים חריגים, עת נעשה לאחד הצדדים עוול קשה או כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית בדרגת חשיבות גבוהה ביותר, זאת בשל טבעם זה של הליכי תביעות קטנות, שתכליתם בירור יעיל, מהיר ופשוט של הסכסוכים.
וראה לעניין זה: רע"א 5623/18 עיריית ירושלים נ' נתנאל מור (9.8.18) סעיף 6, רע"א 1196/15 צח בר נ' פורטל (18 .3.15) ורע"א 7535/16 דהרי נ' לדרמן (26.12.16).

המקרה שלפני אינו נכנס לגדר החריגים המצדיקים בקשת רשות ערעור.

מסקנות בימ"ש קמא תחומות לגדר המחלוקת שבין הצדדים שעניינה נזקים בגין טיפול יישור שיניים. לא מצאתי כי נגרם עיוות דין למבקש או כי פסה"ד בעל חשיבות למקרים אחרים הנדונים בבימ"ש לתביעות קטנות ואף לא מצאתי טעות ממשית המצריכה התערבות.

ב. הכרעת בימ"ש קמא במקרה דנן נעשתה על בסיס העדויות והראיות שהובאו בפני בימ"ש קמא ועל בסיס נטלי ההוכחה במשפט אזרחי ובשים לב לכך שהוגשה תביעה בגין נזקי גוף שלא נתמכת בחוות דעת כנדרש.

אין זה המקרה החריג שבו תתערב ערכאת ערעור בקביעות עובדתיות , אליהן הגיעה הערכאה הדיונית.
ראה לעניין זה: ע"א 7863/16 גורדו נ' ימין (18.7.18).

המבקש צרף לבקשתו פסק דין שניתן בעניין אחר בבית משפט השלום בתל אביב בת"א 64133/06 ס' ש' נ' ד"ר כהן ואח' , שם התקבלה תביעת נזקי גוף נגד רופאת שיניים בעניין טיפול שיניים, אולם שם הוגשו חוות דעת הן מטעם הצדדים והן על ידי מומחה שמונה על ידי בית המשפט, כאשר כל המומחים גם העידו בבית משפט (סעיף 2 לפסק הדין).
אין דמיון לעניינינו שבו לא הובאו הראיות הנדרשות, ואף נגרם נזק ראייתי למשיבה בהגשת התביעה שנים כה רבות לאחר הטיפול, בשים לב לכך שהרופא המטפל כבר לא יכל למסור גרסתו במסגרת ההליך המשפטי.
לאור האמור לעיל אין עסקינן במקרה החריג שבו תתערב ערכאת ערעור בפסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות.

7. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ג. המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ט"ו שבט תשע"ט, 21 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל פרץ
נתבע: ש.ל.ה. שירותי רפואה בע"מ
שופט :
עורכי דין: