ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ומכאן הבקשה שלפניי. נגד אשר להכרעתי :

ניתנה ביום 21 ינואר 2019

פרוטוקול שרותי משרד (1993) בע"מ המבקשת
-
ענאן סכיס המשיבה

בשם המבקשת – עו"ד ניסן כספי
בשם המשיבה – עו"ד מוסא דקה

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה
עניינה של החלטה זו בקביעת מקום הדיון בתיק סע"ש 20873-10-18 המתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.
ביום 25.10.18 הגישה המשיבה תביעה כנגד המבקשת לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.
עוד בטרם נמסר כתב התביעה לידי המבקשת, השופט יוחנן כהן, בהחלטתו מיום 25.10.18, פסל עצמו מלדון בתיק בנימוק כי המשיבה שימשה כמתורגמנית של המבקשת במסגרת דיונים אשר התקיימו בפניו.
המבקשת הגישה בקשה לבית הדין האזורי להעברת מקום הדיון, בבקשתה ציינה כי המשיבה נתנה שירותי תרגום מטעם המבקשת בבית הדין האזורי בבאר שבע בפני רוב שופטי בית הדין וכי היא הגיעה להיכל בית המשפט בבאר שבע באופן יום יומי. לאחר שהוגשה תגובתה של המשיבה בה ציינה כי עבודתה בבית הדין האזורי לא הקימה קשרים אישיים עם צוות העובדים וכל השופטים, דחה נשיא בית הדין האזורי בבאר שבע, השופט שמואל טננבוים, בהחלטתו מיום 23.12.18 את הבקשה, בנימוק שמעבר לשירותי התרגום שנתנה המשיבה לשופטי בית הדין, לא היו לה קשרים אישיים עימם. עוד נקבע במסגרת ההחלטה כי התיק יועבר לטיפול השופט אזולאי אשר יקבע את המשך ההליכים בתיק.

ומכאן הבקשה שלפניי.

בבקשתה להעברת מקום דיון טענה המבקשת, בין היתר, כי גם אם אין היכרות אישית עם מי מהשופטים, הרי שדי בכך שישנה הכירות מקצועית גרידא, לפסילה. עוד טענה המבקשת, כי בית הדין האזורי לא נדרש במסגרת החלטתו לכך שלמבקשת משרד בהיכל המשפט בבאר שבע ולאחראי מתורגמנים מטעמה הכירות אישית יום יומית עם השופטים והסגל המנהלי של בית הדין. לטענתה, אין זה ראוי, ולו מחמת מראית פני הצדק, כי תביעה זו תתנהל בבית הדין האזורי בבאר שבע כאשר לכל אחד מהצדדים מידה כזו או אחרת של קרבה והיכרות עם השופטים ועם הסגל המנהלי של בית הדין. עוד טענה המבקשת, כי במקרה דומה של מתורגמנית שנתנה שירותי תרגום בבית הדין האזורי בירושלים, נקבע כי התיק יועבר לבית הדין האזורי בתל אביב, וכך יש לקבוע בענייננו אנו.
המשיבה טענה מנגד, כי התיק הועבר לשופט אזולאי, אשר המשיבה איננה מכירה אותו, וכי כלל אין לה קשר אישי עם מי משופטי בית הדין. לטענתה, בקשת המבקשת אינה אלא ניסיון לגרום סחבת בתיק, ויש לדחות את הבקשה.

אשר להכרעתי
לאחר עיון בטענות הצדדים, בתיק בית הדין האזורי ובכלל החומר שלפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את הבקשה.
אכן המשיבה נתנה שירותי תרגום בהיכל המשפט בבאר שבע ובכלל זאת גם במסגרת בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. אך כפי שציין נשיא בית הדין האזורי, השופט טננבוים, בהחלטתו, לא הייתה היכרות אישית למי משופטי בית הדין עם המשיבה. החלטתו של השופט יוחנן כהן לפסול עצמו מלדון בתיק מעידה על חששו האישי והעצמאי לניגוד עניינים, ואין בה כדי ללמד על כלל השופטים, באופן המצדיק העברת הדיון לבית דין אזורי אחר .
זאת ועוד, התיק הועבר לטיפולו של השופט אזולאי, אשר גם המבקשת עצמה במסגרת סעיף 4 לבקשתה, אינה מציינת אותו כמי שבפניו ניתנו שירותי התרגום על ידי המשיבה.
אשר להחלטה בדבר מתורגמנית מבית הדין האזורי בירושלים ( המ"ד 4671-05-12; הנשיאה ( בדימוס) נילי ארד) בה נקבע כי עניינה יועבר לבית הדין האזורי בתל אביב, אליה מפנה המבקשת, הרי שמדובר במקרה שבו הייתה הסכמת הצדדים להעברת הדיון, מאחר שכל השופטים הכירו את המתורגמנית וזאת בשונה מענייננו.
מנסיבות החלטת בית הדין האזורי עולה כי השופט אזולאי אינו מכיר את המשיבה, ולכן דין הבקשה להידחות.
סוף דבר – הבקשה נדחית, ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו שבט תשע"ט (21 ינואר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ומכאן הבקשה שלפניי.
נתבע: אשר להכרעתי
שופט :
עורכי דין: