ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם כהן נגד בן אלבז :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

אברהם כהן

נגד

נתבע

בן אלבז

פסק דין

לפני תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם במהלך העברת תכולה של דירה.

רקע

1. בתאריך 30.3.17, בהתאם להתקשרות קודמת בין התובע לנתבע, העבירו העובדים בעסק להובלות שבבעלות הנתבע, את תכולת דירתו של התובע מתל אביב אל דירתו החדשה בחדרה.

2. אין חולק על כך שבמהלך הורדת אחת משתי הספות שהיו בדירה, דרך המרפסת - כשהיא קשורה, נשמטה הספה מידי העובדים וניזוקה.

3. בעתירתו לחיוב הנתבעת בתשלום פיצוי בסך 2,600 ₪ טען התובע כי בעקבות מה שארע הוא נאלץ לרכוש ספה חדשה שבעבורה ובעבור הובלתה שילם את הסך של 2,600 ₪.
לתמיכת טענה זו צרף התובע לכתב תביעתו את טופס הזמנת הספה החדשה מיום 1.6.17 והוסיף וטען כי חרף הבטחת הנתבע לפצותו ב"ספה דומה פחות או יותר", הוא לא עשה כן בסופו של דבר. עוד טען התובע כי הספה נושא התביעה נרכשה על ידו בשעתה ביחד עם ספה נוספת זהה תמורת סך כולל של 13,000 ₪ (ר' התצלומים ת/1א', ת/2 ומסמך הרכישה מיום 15.8.11 – ת/3).

4. בעדויותיו בפני (תחילה בהעדר התייצבות מטעם הנתבע ולאחר מכן בנוכחותו ובנוכחות העובד המסוים שביצע את הפעולה הנדונה ), חזר התובע וטען כי הספה נקשרה באמצעות ניילון נצמד וכי במהלך הורדתה ממרפסת הקומה השלישית למטה היא נשמטה מידי העובדים, נפלה וניזוקה עד כי לא ניתן היה להתשמש בה עוד.

5. מנגד טען הנתבע להגנתו כי הספה הנדונה היתה רחבה מכדי שניתן יהיה להורידה מן הדירה דרך חדר המדרגות של הבנין, ואז לנוכח סירובו לשלם בעד הזמנת מנוף – הסכים התובע שהיא תוצא ותורד דרך המרפסת, ואף נטל על עצמו את האחריות לכך, שכן הובהר לו כי הנתבע ועובדיו לא יטלו על עצמם אחריות שכזו. בנוסף לכך טען הנתבע כי לא יתכן שההורדה נעשתה באמצעות ניילון נצמד וכי מדובר היה בספה ישנה שאפילו אשת התובע אמרה כי היא מתכוונת לזרוק.

גרסת התובע וראיותיו

6. הן בתיאוריו את השתלשלות העניינים והן בהתייחסותו לטענות הנתבע ועובדיו, עמד התובע על כך שהאפשרות להבאת מנוף כלל לא עלתה על הפרק וטען כי הוא עצמו לא היה מעורב בתהליך קבלת ההחלטה לגבי אופן הוצאת הספה מן הדירה והורדתה למטה.

7. לתמיכת גרסתו הגיש התובע את תכתובת הודעות הטקסט שהוחלפו בין אשתו לבין הנתבע (ת/1) ובתוך כך טען כי הודעות אלה מלמדות על כך שמי שהחליט כיצד להוציא את הספה ולהורידה היה העובד מטעמו, הוא ולא אחר. באחת מההודעות הללו כתב הנתבע: "... מה שנעשה שם לא היה באישורי ולא באחריותי, אתם מוזמנים לתבוע את הע ובד שלקח אחריות על הדבר ובעלך שהיה בדירה היה נוכח ונתן אישור למעשה... העובד שלי ברגע שהוא בשטח הוא מתנהל מול הלקוח האחריות עליו בלבד במידה והוא מבצע משהו לא שגרתי... יש לי חוזה עם כל עובד ועובד ודרך אגב העובד כבר לא עובד אצלי הוא פוטר מיום ההובלה שלכם".
בהודעה נוספת אישר הנתבע כי הבטיח לפצות את התובע בספה אחרת, כשכתב: "...אם לפני שבועיים הבטחתי חודש נותרו עוד שבועיים, אני אעמוד בהבטחה שלי וכמובן שאשתדל לפני...".

גרסת הנתבע וראיותיו

8. בעדותו בפני אמר הנתבע: "... העובד שלי התנהל מולו בדירה והיה צריך להביא מנוף נגרר... אני יודע שזה מה שהעובד שלי הציע לו כי אני הייתי איתו על הקו... העלות של מנוף נגרר היא טיפה יותר ממנוף רגיל. התובע לא הסכים לשלם. השיחה בינינו התקיימה באמצעות העובד שלי. אין לי שום אופציה בעסק או בענף בכלל להוריד מחלון ספה או מיטה אלא אם זה משהו קל שלא ייגרם נזק לגינה או לשכנים או למוצר או ללקוח. זה לא הגיוני להוריד עם ניילון מיטה. אני בענף כבר שמונה שנים ומעולם לא עשיתי דבר כזה. אין סיכוי שעובד שלי או ראש צוות יעשה דבר לא מקצועי. זה לא מתקבל על הדעת...".

9. לשמע דברים אלה ועל אף שהנתבע לא זימן לדיון את העובד שביצע את הורדת הספה למרות שהיה עליו לעשות כן, החלטתי (בעיקר לנוכח הפער המשמעותי בין גרסאות הצדדים), ליתן לו את ההזדמנות ל עשות כן.

10. בדיון הנוסף אליו זומן העובד - אור לוי (להלן: "העובד") תיאר הוא את מהלך הדברים כך: "... הספה לא עברה לנו מהכניסה לסלון, היתה דלת שדרכה היא לא עברה. האופציה היחידה היתה להביא מנוף וגם למנוף לא יכולה להיות גישה לשם. יש גישה למנוף קטן, אמרתי לו (לתובע – ר.ס.מ) שזה כפול כסף במחיר והוא לא היה מוכן לשלם. אז אמרתי לו שהאופציה היחידה להוריד עם מה שיש לנו, עם חבלים וראצ'טים שיש לנו, ראצ'טים זה רצועות קשירה. התחלנו להוריד את הספה, החבל נקרע, הורדנו אותה דרך החלון של הסלון. החבל נקרע, נפלה הספה. כשהיא נפלה הוא גם אמר לי לא נורא לא קרה כלום, דברים כאלה קורים... היתה הסכמה להוריד את הספה עם החבלים זו היתה אופציה יחידה , סתם לא הייתי מוריד אותה ככה. בסוף הצעתי לו שאני אדאג לו למיטה חדשה והוא אמר לי שהכל בסדר. שקורה שדברים כאלה קורים, תאונת עבודה זה קורה, זה לא קורה בדרך כלל. ....נכון אמרתי שאין גישה למנוף רגיל אלא רק למנוף קטן עגלה. ערבתי אותו בהחלטה. נכון שפיטרו אותי בגלל זה. עשיתי פדיחה בעבודה ולכן פיטרו אותי...". העובד לוי הכחיש את טענת התובע לפיה הספה נקשרה באמצעות ניילון נצמד ואמר: "זה לא היה ניילון נצמד. זה חוט ניילון חזק שאם הוא לא היה נתקל במזגן הוא לא היה נקרע".

דיון והכרעה

11. לאחר ששמעתי את גרסאות הצדדים ואת עדות העובד ונדרשתי לראיות שהונחו בפני, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל במלואה.

מן העדויות והראיות עולה בבירור כי הספה אכן נפלה וניזוקה וכי הנתבע הבטיח לתובע שיפצה אותו במציאת ספה חלופית עבורו, אך לא עשה כן. לטעמי, העובדה שהספה נפלה במהלך הורדתה דרך המרפסת כשהיא קשורה, לא היא עצמה זו שצריכה להכריע את גורל התביעה, שכן תוצאות מן הסוג הזה של נזק במהלך הובלה יכולות לקרות גם כתוצאה מהתנהגויות רשלניות אחרות.
היות ששוכנעתי כי הנתבע באמצעות עובדו, התרשל ב מהלך הוצאת הספה מדירת התובע וכתוצאה מכך ניזוקה הספה באופן שלא ניתן היה להשתמש בה עוד, ומאחר שאני סבורה כי לא צריכה להיות משמעות כלשהי לשאלה האם התובע נתן הסכמתו להחלטה כיצד להוציא את הספה מן הדירה, אם לאו, שכן האחריות במקרים כאלה צריכה לחול על בעל המקצוע ולא על אף אחד אחר, החלטתי לקבל את התביעה.

ןאבהיר - החלטתי לקבל את התביעה במלואה, דהיינו לחייב את הנתבע לשאת בעלות המלאה של הספה החדשה, נעוצה בכך שמחד גיסא מחיר הספה שניזוקה היה כפול מזה של הספה החלופית שנרכשה במקומה ומאידך גיסא היתה הספה המקורית כבת 5 וחצי שנים.

12. התוצאה היא שהתביעה מתקבלת.
הנתבע ישלם לתובע סך של 2,600 ₪ בתוספת הוצאות בסך 400 ₪. הסכום הכולל של 3,000 ₪ ישולם בתוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבע, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין, בדואר רשום.
ניתן היום, י"ג שבט תשע"ט, 19 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אברהם כהן
נתבע: בן אלבז
שופט :
עורכי דין: