ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישיר חברה לביטוח נגד גליה בוארון :

לפני כבוד הרשם בכיר אדי לכנר

המבקשת:
ישיר חברה לביטוח

נגד

המשיבים:

  1. גליה בוארון
  2. יוסי בוארון

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד הנתבעת (להלן: "המבקשת"), ביום 13.12.18 בהעדר הגשת כתב הגנה.
התובעים (להלן: "המשיבים"), הגישו נגד המבקשת תביעה לתשלום סך של 51,964 ₪ בגין הפרת תנאי פוליסת ביטוח אשר נחתמה בין הצדדים.
בבקשה זו עותרת המבקשת לבטל את פסק הדין שניתן, ולאפשר להם לקיים הליך הוגן.

להלן עיקרי טענות המבקשת
המבקשת טוענת כי כתב התביעה הועבר למשרדה רק ביום 18.11.18.
ביום 26.11.18 שיגר משרד המבקשת בקשת ארכה לצד הנגדי וזאת על מנת לקבל הסכמתו למתן ארכה להגשת כתב הגנה. משזו לא נענתה שיגר בקשתו בשנית ביום 06.12.18.
הבקשה לא נענתה ויתרה מכך, המשיבים פעלו להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המבקשת.
לאור כל האמור לעיל, יש להורות על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה.
להלן עיקרי טענות המשיבים
המשיבים טוענים כי בקשת הארכה מטעם המבקשת הוגשה רק ביום 6.12.18 וזאת לאחר תום מועד הגשת כתב ההגנה. ולא כפי שנחזה ממסמך שצורף מטעם המבקשת כי מדובר ביום 26.12.18.
מאישור הפקס שצירפה המבקשת מצוין התאריך המקורי של שליחת הפקס והוא 6.12.18.
המבקשת בחרה שלא לצרף את מכתב התגובה שהועבר אליה ביום 19.12.18.
כתב התביעה הומצא למשרד המבקשת ביום 18.10.18.
המבקשת לא הגישה כתב הגנה ולא ביקשה הארכת מועד להגשת כתב הגנה טרם חלף הזמן.
לאור כל האמור לעיל, יש לדחות את בקשת המבקשת על הסף.

דיון והכרעה:

14. הלכה מקדמת דנא הינה, כי ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נבחן בשני מסלולים. האחד ביטול מחובת הצדק, והשני ביטול מתוקף שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש, לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –1984.
15. מקום שפסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום – ובדרך כלל נובע הפגם מהעדר המצאה כדין למבקש – יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל – דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול כזה נעשה " מתוך חובת הצדק". ( ר' א' גורן, 'סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה שביעית, עמ' 281).

15. ראשית, נשאלת השאלה, האם נמסר כתב התביעה למבקש כדין? תשובה שלילית לשאלה זו, כאמור, תביא לידיי ביטולו של פסק הדין, מחובת הצדק, מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.
16. בענייננו, אין מחלוקת כי ההמצאה בוצעה כדין. ולפיכך אין לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.

17. משמצאתי, כי לא נפל כל פגם בפסק הדין, נתונה כעת ההחלטה בדבר ביטול פסק-הדין, לשיקול דעתו של בית המשפט.

לעניין זה, קובע זוסמן בספרו:
"לא היה פגם בהחלטה אשר מבקשים לבטלה, תלוי המבקש בחסדו של בית המשפט. במקרה כזה לעולם אין זכות קנויה בידו (של המבקש – י.ג) לדרוש את הביטול, אלא בית המשפט יציג לעצמו שתי שאלות אלה:
ראשית: מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור המשפט?
שנית: מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע-המבקש, אם יבוטל פסק הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט?"
(י. זוסמן, סדר הדין האזרחי – מהדורה שביעית, בע' 738).

18. אינני סבור כי התנהלות המבקשת מגיעה לכדי זלזול בהליך השיפוטי. וכעולה מן הבקשה, מיד כשנודע למבקשת דבר פסק הדין פעלה על פי הנדרש והבקשה הוגשה בטרם חלפו 30 הימים, ראיה לכך שיש לה עניין בקיום ההליך המשפטי בעניינו. בנסיבות האמורות, אני קובע כי התקיים התנאי הראשון בבחינת הבקשה לביטול פסק הדין.
19. יחד עם זאת, לאחר שבחנתי את הסיכויים של המבקשת להוכיח את טענותיה, ומאחר וכי המבקשת טענה כי לו ידעה את זהותו האמתית של מי שבפועל שימש כנהג עיקרי ברכב, הרי שהייתה מסרבת להתקשר בחוזה ביטוח. לפיכך אני סבור כי טענותיה מבססות סיכוי מסוים בהליך, ובכדי לתת לה את יומה בבית המשפט מצאתי לנכון לבטל את פסק הדין משיקול דעת בית המשפט בכפוף לתשלום הוצאות התובעים.

סוף דבר:
20. מכל הטעמים שלעיל, אני סבור כי יש מקום לבטל את פסק הדין בכפוף לתשלום הוצאות התובעים בסך 1 800 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

21. לא ישולמו ההוצאות תידחה הבקשה לביטול פסק דין.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישיר חברה לביטוח
נתבע: גליה בוארון
שופט :
עורכי דין: