ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה כבירי נגד בנק הפועלים :


בפני כבוד ה שופט אמיר סלאמה

מבקש

משה כבירי

נגד

משיבים

  1. בנק הפועלים
  2. חברת דואר ישראל בע"מ
  3. אימן כראבלי
  4. יאסר עשאיר
  5. דאניה יזמות עסקית בע"מ

6.באסל עואד
7. חוסין שחתות

החלטה

1. עניינה של החלטה זו בבקשת התובע, משה כבירי, לעיון בתיקי חקירה משטרתיים.

2. התובענה שלפניי נוגע לפרשייה בו נפל התובע, כך נטען, לתרגיל "עוקץ", במסגרתו הוא מכר את רכבו והעביר את הבעלות בו, כנגד המחאה של בנק הדואר שנעשה בה זיוף, דבר שהביא לכך שהתובע איבד את הבעלות ברכב מבלי שקיבל תמורה עבורו.
התביעה הוגשה כנגד הנתבעים 3-4, הצדדים שלטענת התובע היו שותפים לאותו תרגיל עוקץ; כנגד בנק הפועלים, אשר לטענתו הטעה אותו ביחס להמחאה המזוייפת; כנגד בנק הדואר אשר אחראי לכך שההמחאה הגיעה לידי הנתבעים 3-4, והטעתה את התובע לחשוב שהוא מקבל תמורה עבור העברת הבעלות ברכב; וכנגד הנתבעים 5-7, אשר רכשו בסופו של יום את הרכב, והעבירו אותו הלאה לצדדים אחרים .

3. כנגד הנתבעים 3-4 נפתחה חקירה ביחס לפרשה מושא התביעה (תיק פל"א 517607/2016); הוגש נגדם כתב אישום והם אף הורשעו בדין.
תיק החקירה הנ"ל הגיע לידי התובע, וממנו הוא למד שהנתבעים 3-4 היו מעורבים בפרשיות נוספות בהם ננקטה שיטה דומה (קרי – שימוש בהמחאות של בנק הדואר בהם בוצע זיון כלשהו) , ומשכך הוא ביקש לעיין בתיקים אלה, והגיש את בקשתו שלפניי, אשר הועברה לתגובת פרקליטות מחוזי חיפה.

4. הפרקליטות מתנגדת לאפשר לתובע לצלם את תיקי החקירה הנדונים.
הפרקליטות אישרה כי החקירות הנ"ל הסתיימ ו (אף הן בהעמדת המעורבים לדין והרשעתם), ואולם אין לאפשר לתובע לעיין בתיקים, משום שהם אינם רלוונטיים לתובענה בפניי; חומר החקירה מכיל פרטים והודעות של המתלוננים אשר חשיפת עלולה לפגוע בפרטיותם; והחומר מכיל ראיות שסופקו ע"י גורמים שונים, אשר חשיפתם בפני התובע עלולה לפגוע בשיתוף פעולה מסוג זה בעתיד.

5. התובע השיב לתגובה, טען כי תיקי החקירה האמורים רלוונטיים בהחלטה לעניינו, וכי תכלית העיון היא גילוי האמת.

6. לצורך הכרעה בבקשה העבירה הפרקליטות, על פי הוראתי, את תיקי החקירה לעיוני בלבד.

7. לאחר עיון בתיקי החקירה מצאתי כי ישנם מספר מסמכים הנוגעים ישירות לפלוגתאות מושא התביעה, ואשר יכולות לסייע בבירור האמת ובפתרון צודק ויעיל של המחלוקות בין הצדדים.
בטרם אפרט באילו מסמכים מדובר, אציין כי קביעת המסמכים שיפורטו היא פועל יוצא של בחינת מידת הרלוונטיות של המסמכים לפלוגתאות מושא התביעה ומידת התרומה שלהם להכרעה צודקת ויעילה בהם; לרצון לשמור על הפרטיות של צדדי שלישיים תוך חתירה לכך שלא תהיה פגיעה מיותרת, במידה העולה על הנדרש, בפרטיותם ; ולאי הכבדה על ההליך שבפניי, ע"י חשיפת חומרי חקירה שאינן נוגעים לעניין, או שחשיבותן היא צדדית בלבד ואינה מצדיקה את החשיפה.

8. להלן המסמכים שמצאתי שיש הצדקה להורות על העברתם לעיונו של התובע, וזאת ביח ס לכל אחד משלושת תיקי החקירה בהם עיינתי (מלבד זה שנוגע לתובע ישירות, ואשר חומרים מתוכו כבר הועברו לתובע):

א. תיק פל"א 535323/2016:

מסמך "א" בתיק החקירה –צילום המחאה של בנק הדואר, מתאריך 5.12.16.
הודעת עד מיום 11.12.16, שמוספרה 2 בתיק החקיר ה, והודעה מיום 14.12.16 שמוספרה 2א' בתיק החקירה.

ב. תיק פל"א 481757/2016

מסמך "א" בתיק החקירה – המחאה בנקאית מיום 31.10.16 .
זכרון דברים מס' 39, מיום 1.11.16.
פרוטוקול מיום 13.12.16 במסגרת ה"ת 41951-11-16.
הודעת עד שמוספרה מס' 2 מיום 8.11.16, והודעה שמוספרה 2א' מיום 11.12.16

ג. תיק פל"א 479346/2016

מסמך שסומן "א" בתיק החקירה - זכרון דברים מס' 40 מיום 8.11.16.
הודעת עד מיום 7.11.16 שמוספרה 2 בתיק החקירה.
הודעת עד מיום 14.12.16, שמוספרה 3 בתיק החקירה.
הודעת העד מר יהודה דמתי מיום 19.1.17 (לא מוספרה).

סוף דבר

9. תיקי החקירה שהועברו לעיוני יועברו למזכירות בית המשפט, שם יוכל נציג הפרקליטות לקבלם לידיו בחזרה.
לאחר מכן תעביר הפרקליטות לב"כ התובע העתק המסמכים שפורטו בסעיף 8 לעיל, וזאת בתוך 14 ימים מהיום.

10. ב"כ התובע יעביר ליתר בעלי הדין העתק מהמסמכים שיתקבלו אצלו מהפרקליטות, וזאת בתוך 7 ימים מקבלם לידיו.

11. מזכירות בית המשפט תעביר הודעה זו לצדדים ולפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה כבירי
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: