ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ נגד גבולות :

בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעת (ת"א 40766-05-17 ו-32895-09-17 )

א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ

נגד

נתבעים (ת"א 40766-05-17)

(ת"א 32895-09-17)

(נתבע שכנגד 1 בת"א40766-05-17)

  1. גבולות - יזום ניהול ופיקוח בניה בע"מ
  2. מוטי שפרנוביץ
  3. דביר חיים יוסף
  4. רפי דהן
  5. פלטין בטוח בע"מ

א.ל. קבלנים יזום ופיתוח בע"מ

אבנר ישראלי

החלטה

1. בקשה לאיחוד תובענות מכוח תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר הוגשה על ידי הנתבעת 1 בת"א 40766-05-17.

התובעת בת"א 40766-05-17 (להלן – "א. ישראלי") הגישה תביעה כספית בסך 1,697,390 ₪ כנגד הנתבעים 1-5 בטענה לליקויים בעבודות שלד שבוצעו על ידם בהזמנת התובעת , במסגרת פרוייקט "אחוזת אסתר" שבוצע בעיר נתיבות. יצוין כי הנתבעת 5 נשכרה על ידי התובעת לשם השלמת עבודות השלד משעה שאלו לא הושלמו על ידי הנתבעים 1-4.
תחילה הוגשה התביעה אף כנגד נתבע נוסף- מר יהב ניתאי רובין, אולם התביעה כנגדו נמחקה ביום 9.5.18.
הנתבעת 1 (להלן – "גבולות"), היא המבקשת בענייננו, הגישה כנגד א. ישראלי וכן כנגד מר אבנר ישראלי תביעה שכנגד בסך 648,629 ₪ במסגרתה טענה להפרת חוזה ולאי תשלום כספי התמורה.

2. במקביל לתביעה זו הוגשה התנגדות לביצוע שטר בסך של 149,267 ₪ על ידי הנתבעת בת"א 32895-09-17 (להלן – "א.ל . קבלנים"), בה נטען כי השטר נשוא התביעה ניתן לא. ישראלי כשטר ביטחון במסגרת חוזה שנערך בין הצדדים במסגרתו נשכרה א.ל קבלנים על ידי א. ישראלי לבצע את עבודות הגמר בפרוייקט "אחוזת אסתר" האמור.
א.ל.קבלנים טענה כי השלד עליו הייתה צריכה לבצע את עבודות הגמר היה לקוי ולכן נאלצה לבצע עבודות כפולות מכפי שסוכם, דבר שהיה כרוך בעלויות כספיות רבות נוספות. בשל טענות אלה הגישה א.ל. קבלנים כתב תביעה שכנגד.

אציין כי ת"א 32895-09-17 אוחד עם ת"ט 39761-06-17 בו נדון עניינו של שטר נוסף על סך של 50,522 ₪, שניתן במסגרת אותה מסכת עובדתית.
במסגרת החלטתי מיום 8.11.17 ניתנה רשות להתגונן והתיק עבר להתנהל בסדר דין רגיל.

ביום 19.11.18 הוריתי על מינוי בתחום הנדסת הבניין בת"א 32859-09-17 – מר יוסף גולדקלנג, לשם בחינת טענות הצדדים.

3. עתה מונחת לפניי כאמור, בקשה לאיחוד התיקים האמורים.

לאחר שעיינתי בכל אשר הוגש אני סבורה כי יש מקום להורות על איחוד הדיון בתיקים אלה.
עסקינן בטענות הדדיות בדבר ליקויים בעבודות בניית השלד ועבודות הגמר באותו פרוייקט ומנגד, טענות בדבר הימנעות א. ישראלי מלשלם את תמורת העבודה . מידת ההשפעה של הליקויים בעבודות השלד, ככל שקיימים, על ביצוע עבודות הגמר ועל ליקויים הנטענים בעבודות אלה, וכתוצאה מכך טענות הצד דים בדבר הפרת ההסכמים ביניהם והצורך בביצוע עבודות נוספות, הן טענות הכרוכות זו בזו ויש לבררן בכפיפה אחת.
אף כי לכאורה, כטענת א. ישראלי, מדובר בשני שלבים מובחנים של הפרוייקט, הרי שבפועל, על מנת להימנע מהחלטות סותרות, ומתוך מטרה לקדם את חשיפת האמת וכן משיקולים של יעילות דיונית (כגון מינוי מומחה אחד שיבחן את כלל טענות הצדדים באופן מאוחד וקוהרנטי), יש להורות על בירור התביעות בצוותא חדא.
אציין כי נכון להיום שתי התביעות הן תביעות כספיות המצויות בשלבי הבירור המקדמיים, כך שלא יגרם נזק מיוחד למי מהצדדים כתוצאה מאיחוד התיקים.

4. לאור האמור אני מורה כדלקמן:
א. המזכירות תאחד את ת"א 40766-05-17 ; 39761-06-17 ו-ת"א 32895-09-17.
ב. הדיון הקבוע בת"א 32895-09-17 ו-39761-06-17 ליום 30.1.19 – מבוטל.
ג. הבקשה לתיקון כתב התביעה בת"א 39761-06-17 והעמדת סכום התביעה על סך של 1,100,843 ₪, מתקבלת בהעדר תגובת הנתבעת א .ל. קבלנים ובכפוף לתשלום הפרש אגרה, תוך 7 ימים. לא ישולם הפרש האגרה, תימחק התביעה.
הנתבעת א.ל. קבלנים רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן תוך 30 ימים.
ד. ככל שטרם עשו כן, ישלימו הצדדים את ההליכים המקדמיים ביניהם בכל התיקים המאוחדים תוך 60 ימים.
ה. המומחה מטעם בית המשפט, מר גולדקלנג, שמונה על ידי ביום 19.11.18 יבקר בפרוייקט לאחר חלוף 60 הימים וידון בכלל טענות הצדדים בשני התיקים במאוחדים לרבות בעניין השלד ועבודות הגמר של הפרוייקט.
חוות דעתו של המומחה תוגש עד ליום 15.5.19.
לאור היקף העבודה יעמוד שכרו של המומחה על סך של 20,000 ₪+ מע"מ. הצדדים יתחלקו באופן שווה בשכר טרחתו של המומחה וזה ישולם ישירות לידיו תוך 30 יום מהיום.

ו. דיון בתיקים המאוחדים יערך ביום 25.6.19 בשעה 9:30, בפניי.

משימה למתן החלטה ליום 29.1.19לבחינת תשלום האגרה.
משימה נוספת למתן החלטה ליום 16.5.19 לקבלת חוות דעתו של המומחה.

המזכירות תודיע למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ
נתבע: גבולות
שופט :
עורכי דין: