ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מבטח - סימון סוכנויות לביטוח בע"מ נגד פרה-ויז'ן דטה סיקיוריטי בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת-המשיבה

מבטח - סימון סוכנויות לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב בוטניק ורונן שעיו

נגד

הנתבעת-המבקשת

פרה-ויז'ן דטה סיקיוריטי בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד צבי גלמן ואח'

החלטה

בבקשה להעברת מקום דיון עקב העדר סמכות מקומית

כתב התביעה
1. המשיבה הגיש ה תביעה בסדר דין מקוצר, במסגרתה ביקש ה לחייב את המבקשת לשלך של 2,619 ₪ בגין מתן שירותי סליקה פנסיוניים.
בסעיף 15 לכתב התביעה טענה המשיב ה כי לבית משפט זה, הסמכות המקומית לדון בתביעה לאור מקום יצירת ההתחייבות.

טענות המבקשת
2. המבקשת הגישה את הבקשה דנן בה עתרה להורות על העברת הדיון בה לבית משפט השלום בהרצליה, בהתאם לחלופות להלן;
ראשית - מ קום עסקיה של המבקשת הינו בהרצליה.
שנית - בנ יגוד לאמור בכתב התביעה, מקום יצירת ההתחייבות, קרי, מקום החתימה על ההסכם נשוא התובענה על ידי הנתבעת הוא בהרצליה.
שלישית – ה מקום שנועד והיה מכוון לקיום ההתחייבות, הוא בהרצליה.

3. המשיבה בחרה להגיש את התביעה דנן לבית משפט זה ברחובות, מהסיבה היחידה שמשרדיה של המשיבה נמצאים ברחובות.

תגובת המשיבה
4. המדובר בבקשה סרק מיותרת, שדינה להידחות על הסף, שכן, גם ללא קשר לשאלת המחלוקת לגבי הסמכות המקומית, בקשה להעברת מקום הדיון מרחובות להרצליה מנוגדת לפסיקה ענפה ועקבית של בית המשפט העליון.
5. לגופו של עניין, מקום יצירת ההתחייבות היה בפתח תקווה, אצל המשיבה, שם נחתם ההסכם מושא התביעה. כמו כן, המקום שנועד לקיום ההתחייבות היה בפתח תקווה.

6. מרבית הזיקות המהותיות של התביעה הינן לאזור המרכז ולכן מאזן הנוחות נוטה נגד העברת הדיון בין שני מקומות קרובים באזור המרכז – רחובות והרצליה, שהמרחק ביניהם הינו כ- 40 ק"מ.

דיון והכרעה
7. כללי הסמכות המקומית מעוגנים בתקנה 3 ל תקנות הסדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 . תובענה שאינה במקרקעין [3]
3. (א) תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים..."

8. לטענת המבקשת, מקום יצירת ההתחייבות והמקום שהיה מיועד לקיומה, הינו בהרצליה ולכן, הסמכות המקומית לדון בתביעה מסורה לבית משפט השלום בהרצליה.
המשיבה טוענת, לעומת זאת, כי המקום בו נוצרה ההתחייבות והמקום שהיה מיועד לקיומה, הינו בפתח תקווה וכפועל יוצא מכך הסמכות המקומית לדון בה מסורה לבתי משפט השלום במחוז המרכז, כאשר בית משפט השלום ברחובות שייך למחוז המרכז.

9. בהתאם לפסיקת ביהמ"ש העליון ברע"א 6920/94 יאיר לוי נגד צבי פולג ואח', פ"ד מט(2) 731 (להלן: " פרשת פולג"), הסמכות המקומית נקבעת לפי הוראות הדין המהותי.
בענייננו, הדין המהותי החל על ההתקשרות בין המשיבה ל מבקשת הוא חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג -1973 . הקובע כדלקמן:
"הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירות דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה".
מעיון במסמכי ההתקשרות בין הצדדים, עולה כי המבקשת חתמה עליהם לפני עו"ד ביום 23/6/16 בהרצליה, בעוד שהמשיבה חתמה עליו לפני עו"ד לאחר מכן ביום 26/06/16 בפתח תקווה. יחד עם זאת, מעיון במסמך האחרון הנושא תאריך 23/06/16 עולה כי עליו מופיעות חתימות וחותמות הן של המבקשת והן של המשיבה, אולם לא רשום מקום החתימה. בהחלט ייתכן שהחתימות לא נעשו באותו מעמד ובאותו מקום. התוצאה היא שקיים ספק היכן נוצרה ההתחייבות. מכל מקום, סבורני כי מתייתר הצורך בהכרעה מי מבין בעלות הדין הייתה המציעה ומי ה ייתה הניצע ת והיכן המקום בו השתכללו המסמכים לגדר הסכם מחייב כפי שיובהר להלן;

10. בענייננו, עילת התביעה, מקורה בהפרת הסכם שנחתם בין הצדדים ע"י ה מבקשת. בהסכם, כאמור, לא צויין מקום ביצוע התשלום (נספח א' לכתב התביעה).

לעניין זה ראו בר"ע 1868/02, עיריית רמלה נ' בלושטיין מפות ועוד בע"מ [פורסם בנבו] (2002):
"בהעדר הסכם ברור בענין המקום שנועד לקיום ההתחייבות יש לפנות להוראות הדין המהותי. הכוונה לסעיף 44(א) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 הקובע כי "חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה ואם אין לו מקום עסק – במקום מגוריו הקבוע".

במקרה דנן, הנושה דנן היא המשיבה, אשר מקום עסק יה הינו בפתח תקווה, המצויה בתחום סמכותם של בתי משפט השלום באזור המרכז, אשר להם סמכות מקבילה לדון בתביעה . לפיכך, אני קובע כי לבית משפט זה ברחובות יש סמכות מקומית לדון בתביעה.

11. יצויין, כי שיקולי נוחות או מירב הזיקות אינן מוזכרים בתקנה 3 לעיל ואינם מהווים אחד השיקולים על פיהם יש לקבוע את הסמכות המקומית על פיה . למותר לציין כי בהתאם להוראת ס' 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 , הסמכות להעברת הדיון בתיק מבימ"ש זה לבימ"ש במחוז אחר מסורה לכבוד נשיאת בית המשפט העליון.

סוף דבר
12. לסיכום, אני דוחה את הבקשה וקובע כי המשך בירור התביעה יתקיים בבית משפט זה ברחובות. אני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה הוצאות בקשה זו בסך כולל של 750 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תמציא העתק החלטתי לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ג שבט תשע"ט, 19 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מבטח - סימון סוכנויות לביטוח בע"מ
נתבע: פרה-ויז'ן דטה סיקיוריטי בע"מ
שופט :
עורכי דין: