ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאלח קאסם עלי נגד חסאן טבאג'א :

בקשה מס' 1

בפני כבוד ה שופט אשר קולה

המבקשים

  1. סאלח קאסם עלי
  2. ג'ואד קאסם עלי

נגד

המשיבים

  1. חסאן טבאג'א
  2. מוהנד טבאג'א
  3. בסאם טבאג'א
  4. גסאן טבאג'א

החלטה

1. לפני בקשה לעיכוב ביצוע החלק האופרטיבי של פסק דינו של בית משפט השלום בטבריה מיום 05.11.2018 בת"א 43947-03-17 ( כבוד השופטת ברכה לחמן) בכל הנוגע להוראות האופרטיביות בהן הורה בית המשפט למערערים לסלק את הגדר ועצי הזית מהחלקה נשוא הערעור.

2. לטענת המבקשים, מחד גיסא, היה ולא יעוכב ביצועו של פסק הדין יהיה זה מן הנמנע, או קשה ביותר להשיב את המצב לקדמותו. ומאידך גיסא, עיכוב ביצוע עקירת העצים עד להכרעה בערעור לא יכביד על המשיבים ולא יגרום להם נזק כלשהו.

3. לטענת המבקשים, סיכויי הערעור גבוהים משום שהתוצאה אליה הגיע כבוד בית המשפט קמא, במסגרת פסק דינו, אינה תוצאה צודקת ויעילה כמצוות הוראת סעיף 30(ב) לחוק המקרקעין, אלא, תוצאה המהווה פגיעה קשה שאינה צודקת, אינה מוצדקת ואיננה מידתית בזכויות המבקשים בחלקה.

4. בנוסף טענו המבקשים, כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת עיכוב הביצוע, שכן עסקינן בעצי זית המוגנים מעקירה והעתקה על פי התיקון לפקודת היערות כך, שככל שפסק הדין לא יעוכב והמטע יעקר, לא יהיה ניתן, באופן מעשי, להחזיר את המצב לקדמותו אלא, יהיה צורך לנטוע עצים חדשים, בתוספת נזק כלכלי כבד כתוצאה מהפסד ההשקעה.

5. המשיבים טוענים, כי דין הבקשה להידחות. לטענתם, ביצוע מיידי של פסק הדין מתבטא עבור המבקשים אך ורק בהוצאות כספיות, אין המדובר בביצוע שאינו מאפשר החזרת המצב לקדמותו ואין הדבר דומה להריסת מבנה. הגדר החקלאית ניתנת לפירוק והרכבה מחדש ולגבי העצים, הרי שמדובר בנטיעת שתלים שניתן להעתיקם לאדמה אחרת במאמץ לא רב, כאשר יש למבקשים בחזקתם ובבעלותם אדמה חקלאית סמוכה המאפשרת העברת השתלים אליה. כך, שביצוע פסק הדין הינו שאלה של הוצאות בלבד.

6. עוד הוסיפו המשיבים, כי המבקשים בעלי ציוד הנדסי וחלק מעיסוקם הוא בבניית גדרות ופירוק גדרות כדוגמאת זו שהותקנה באדמה.

7. לעניין סיכויי הערעור טענו המשיבים, כי מדובר בסיכוי קלוש ביותר, באשר כתב הערעור אינו מעלה נימוקים כנגד הקביעות העובדתיות של בית משפט קמא והוא כולו מתייחס לפרשנויות שונות להחלת סעיפים מחוק העונשין.

8. המבקשים הגישו תשובה לתגובת המשיבים בה טענו, כי בניגוד לנטען בתגובת המשיבים הרי, שאין בבעלותם או בחזקתם קרקע חקלאית נוספת, מלבד החלקה נשוא הבקשה. עוד הבהירו המבקשים, כי לאביו של המבקש 2 ואחיו של המבקש 1 יש בבעלותו חלקה ריקה שמיועדת לאזור רפתות וסככות, שאינה מתאימה לנטיעת עצי זית ומכל מקום כבר הונחו בחלקה זו תשתיות לסככת עגלים. כמו כן, לא ניתן להעתיק את עצי הזית, שכן המדובר בעצי זית בוגרים בני 6-5 שנים שהועתקו אל החלקה, ועל כן מבחינה מעשית וחקלאית אסור להעתיק עצים כאילו למקום אחר שנתיים בלבד לאחר שהועתקו ממקומם הקודם.

דיון

9. לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה ובתשובה לתגובה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש מקום להיעתר לבקשה. בעל דין אשר זכה בהליך משפטי, זכאי לממש את פרי זכייתו, ואין בהגשת ערעור על פסק הדין, כשלעצמו, לעכב את ביצועו, אלא אם עלה בידי המבקש עיכוב ביצוע להראות, כי סיכויי ערעורו טובים ומאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתו (ראו למשל: עע"ם 1672/09 מודיעין אזרחי בע"מ נ' השמירה בע"מ, פסקה 8 (31.03.2009)). במסגרת מאזן הנוחות תיבחן בעיקרה השאלה האם במידה והערעור יתקבל ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו (ראה: עע"ם 8020/06 מוניות אסף פנינת השרון בע"מ נ' שר התחבורה, פיסקה 8 (11.12.2006)). בהתאם לאמות מידה אלו סבורני, כי יש מקום להיעתר לבקשה.

10. במקרה דנן, מבלי לקבוע עמדה באשר לסיכויי הערעור, סבורני, כי באיזון בין הנזק אשר עלול להיגרם למשיבים בשל עיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט קמא, הגם שזה לא צוין כלל בתגובת המשיבים, לבין הנזק שייגרם למבקשים אם לא יעוכב פסק הדין, ידם של המבקשים על העליונה.

11. הרכיב האופרטיבי בפסק הדין, אשר עיכובו מתבקש הוא עקירת מטע זיתים והגדר נשוא הערעור, גם אם אניח שבפירוק הגדר, אין משום נזק בלתי הפיך הרי, שלגבי עקירת העצים אין הדבר כך. לעניין זה חלוקים הצדדים באם ניתן לעקור את העצים ולהעבירם למקום אחר אם לאו. אולם, גם מבלי שאדרש למחלוקת חקלאית זו, הרי שהדעת נותנת, כי בעקירת עצים ונטיעתם מחדש, יכול שייגרם נזק ואולי בלתי הפיך.
מן הצד השני וכאמור, המשיבים לא הוכיחו ולמעשה כלל לא טענו, מה הנזק שייגרם להם מעיכוב קצר נוסף של רכיב זה בפסק הדין.

12. אשר על כן, הבקשה מתקבלת. פסק דינו של בית משפט השלום בכל הנוגע לעקירת עצי הזית והגדר יעוכב עד להכרעה בערעור. עם זאת, תנאי לעיכוב ביצוע הוא תשלום ההוצאות אשר נפסקו לחובת המבקשים בהליך קמא, וכן הפקדת סך נוסף (מעבר לערבון שהופקד) בסך של 10,000 ₪ ואף זאת להבטחת נזקי המשיבים וככל שיוכחו כאלה, כתוצאה מעיכוב הביצוע.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סאלח קאסם עלי
נתבע: חסאן טבאג'א
שופט :
עורכי דין: