ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה בלוקה נגד אור פנחס :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור
התובעת:
שושנה בלוקה
ע"י ב"כ: עו"ד אברהם ביטון

-
הנתבעים:

  1. אור פנחס
  2. אורן פנחסוב

ע"י ב"כ: עו"ד מידן גריסרו

החלטה

לפני בית הדין בקשת הנתבעים להוצאת נספחים שצורפו לתצהיר התובעת.
הנתבעים עתרו להוצאות מכתבים שונים שהגישה התובעת וכן תמלול הקלטה של שיחה בין התובעת לנתבע 2. ביחס למכתבים טענו הנתבעים כי הם לא נערכו על ידי התובעת, לא הוגשו באמצעות עורכם, התובעת לא יכולה להצהיר על אמיתות תכנם ומשכך מכתבים אלו אינם קבילים. הנתבעים פרטו 20 מכתבים, רובם אינם נושאים תאריך או נרשמו לאחר המועד הרלוונטי, ולא בזמן אמת; התובעת אינה מכותבת או ממוענת למכתבים אלו; והמכתבים מתייחסים לתקופה המאוחרת לשנת 2006, כך שאין בהם כדי להוכיח טענת התובעת לפיה עבדה אצל הנתבעים בשנת 2006. ביחס לתמליל השיחה טענו הנתבעים כי הוא הוגש ללא קובץ ההקלטה או המכשיר שעליו תועדה ההקלטה, ללא תצהיר עורך ההקלטה או התמלול ומבלי שנמסרו פרטים אודות ההקלטה, לרבות מתי הוקלטה השיחה, על ידי מי, כיצד נשמרה ההקלטה, מה היו נסיבות עריכת התמלול והאם נערכו בקובץ ההקלטה שינויים. עוד טענו הנתבעים כי ההקלטה לא גולתה במסגרת הליך גילוי המסמכים, חרף בקשת הנתבעים למתן צו למסירת מסמכים ספציפיים וחרף החלטת בית הדין.
התובעת התנגדה לבקשה. ביחס למכתבים טענה כי מדובר במסמכים שהתקבלו בידי התובעת, אין צורך לזמן לעדות כל מי שכתב מכתב ודי בעדות התובעת כי המכתב נמסר לה. לעניין תמלול ההקלטות טענה התובעת כי התמלול הוגש בהתאם להחלטת בית הדין מיום 11.5.17 ודי בשיהוי הממושך של כשנה וחצי כדי לדחות את בקשת הנתבעים, אשר הוגשה בחוסר תום לב. עוד טענה התובעת כי ההקלטות נעשו במשרד עו"ד ובנוכחותו, כאשר התובע דיברה על הנתבע ולכן די בתצהירה ובצירוף אליו כדי להגיש את התמליל. התובעת טענה כי לבית הדין הסמכות להכריע במשקל כל ראיה המוגשת לפניו ואין מקום לשלול על הסף הגשת המסמכים.
לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה ובמסמכים שהוגשו, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.
התובעת הגישה מכתבים שלטענתה נכתבו לה כמפקחת ממורות וגננות שונות, במהלך שנים שונות. הנתבעים יוכלו לחקור את התובעת על המכתבים ונסיבות עריכתם. יצוין כי חלק מכותבי המכתבים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם- מר שמואל בובליל, הגב' פנינה שרבטיוב והגב' מירב זהבה הררי רפול, ומשכך הנתבעים יוכלו לחקור עדים אלו אף על המכתבים. ביחס ליתר המכתבים, הנתבעים היו רשאים לבקש לזמן את עורכי המכתבים לעדות, אולם בחרו שלא לעשות כן. נוכח האמור, ונוכח הפסיקה לפיה יש לעבור מקבילות למשקל, הנתבעים יהיו רשאים לטעון ביחס למשקל המסמכים, ובית הדין יכריע בעניין זה בהתאם לעדויות.
ביחס לתמלול השיחה בין התובעת לנתבע 2, התובעת הגישה את התמליל ביום 18.7.17, בעקבות בקשת הנתבעים לגילוי מסמכים ספציפיים והחלטת בית הדין בעניין התמלול. ביום 13.8.17 ניתנה החלטת בית הדין בעקבות התמלול לפיה "צירוף המסמכים ע"י התובעת לידיעת הנתבע. הבקשה מיום 25.6.17 מולאה". מנט המשפט עולה כי ב"כ הנתבעים צפה בהחלטת בית הדין ביום 14.8.17 ודי בשיהוי הממושך מאותו מועד ועד להגשת הבקשה ביום 2.1.19, כדי לדחות את הבקשה.
מכל מקום כאמור, בהתאם לפסיקה, יש לעבור מקבילות למשקל וגם מטעם זה יש לדחות את הבקשה מנימוקיה. (ראה פס"ד ארצי בעניין י. קל לי תעשיות .)
אשר על כן, הבקשה נדחית.
הנתבעים ישאו בהוצאות התובעת בסך 1,000 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה ועד למועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, (20 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שושנה בלוקה
נתבע: אור פנחס
שופט :
עורכי דין: