ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין באמצעות עו"ד רפאלה שושו נגד באמצעות עו"ד לוטפי דיאב :

בפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מאשימה
באמצעות עו"ד רפאלה שושו

מדינת ישראל

נגד

נאשם
באמצעות עו"ד לוטפי דיאב
עואד מחמד

החלטה

1. הונחה לפני בקשה לביטול הכרעת דין מיום 6.1.19, שניתנה בהעדר הנאשם.

השתלשלות העניינים
2. נגד הנאשם הוגש בתיק שלפני כתב אישום בגין עבירה של נהיגה במהירות של 150 קמ"ש, במקום בו המהירות המרבית המותרת היא 90 קמ"ש.
על פי כתב האישום, ביום 21.9.18, סמוך לשעה 1:18, בכביש 70, בין צומת טמרה לצומת אבליים, נהג הנאשם, ברכב פרטי, תוצרת "מזדה", מ.ר. 7780829, במהירות של 150 קמ"ש, במקום בו המהירות המרבית המ ותרת היא 90 קמ"ש.
יצוין שבגין אותו אירוע הוגש כתב אישום נוסף נגד הנאשם בתתע "א 2097-10-18, בגין עבירה של נהיגה בשכרות, (אוכלוסייה מיוחדת), ובד בבד הוגשה גם שם בקשה לפסילת הנאשם עד תום ההליכים (בפ"ת 2227-10-18) (להלן – התיק האחר).
שני כתבי האישום הוגשו ביום, 5.10.18 ויומיים לאחר מכן הוגשה בשני התיקים, בנפרד, בקשה לפסילת הנאשם עד תום ההליכים.
3. ביום 6.1.19 הורשע הנאשם בתיק שלפני , בהעדרו, בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום, מחמת אי התייצבות ו לדיון. הדיון היה קבוע לשעה 11:00 ובשעה 12:06, כעולה מפרוטוקול הדיון, ביקשה ב"כ המאשימה להרשיעו, בציינה שהנאשם לא התייצב, על אף שזומן כדין.
4. ביום 10.1.19 הגיש ב"כ הנאשם בקשה לביטול הכרעת הדין. בבקשה צוין שב"כ הנאשם הופיע באותו היום, לפני מותב זה, בתיק האחר של הנאשם , סבר ששני האישומים התלויים ועומדים נגד הנאשם, בתיק האחר ובתיק הנוכחי, אוחדו, ועל כן לא התייצב לדיון.
הודגש שבמסגרת התיק האחר, נפסל הנאשם עד תום ההליכים לתקופה של 4 חודשים, כשבסעיף 3 לבקשה לפסילה עד תום ההליכים בתיק האחר , צוינה העבירה מושא תיק זה, נהיגה במהירות מופרזת.
בשעת הדיון בתיק הנוכחי, צוין, נכח הסנגור בבית המשפט בעכו, אצל כבוד השופט י' בכר, ומשכך, לדבריו, לא הייתה לו כל מניעה להופיע לפני מותב זה, בתיק הנוכחי.
עוד צוין בבקשה, שבשיחה עם התובעת שהופיעה לפני מותב זה, באותו היום , עורכת דין רפאלה שושו, התברר שזו הודיעה לבית המשפט שהסנגור נכח בתיק האחר של אותו נאשם, אולם בית המשפט סרב לקבל את דבריה וחייבה לטעון את שטענה בפרוטוקול הדיון.
זאת ועוד, לשיטת הסנגור, מותב זה כלל אינו רשאי לדון בתיק הנוכחי של הנאשם, היות שדן בבקשה לפסילת הנאשם עד תום ההליכים, בתיק האחר, ונחשף שם לחומר הראיות של האישום הנוכחי. צוין שהתיק ה האחר, הועבר, מטעם דומה, ל כבוד השופט י' בכר.
הסנגור ביקש לקבוע דיון בבקשה, שכן, לדבריו, באמתחתו טענות רבות נוספות, שברצונו לטעון במעמד התובעת.
5. בהחלטתי, מיום 10.1.19, הוריתי למשיבה למסור תגובתה לבקשה בתוך 7 ימים. עד היום תגובתה לא הוגשה, ומכאן החלטתי על בסיס החומר המונח לפני.
החלטה

6. תיק זה היה קבוע לדיון לפני מותב זה ביום 6.1.19, בשעה 11:00. הנאשם וב"כ לא התייצבו לדיון, על אף שזומנו כדין, ולבקשת ב"כ המאשימה, ניתנה הכרעת דין בהעדר הנאשם, והנאשם הורשע בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום .
7. נוכח בקשה לביטול הכרעת הדין, שהגיש הסנגור, הורה בית המשפט למאשימה להג יש תגובתה עד ליום 17.11.9. משלא הוגשה תגובתה עד היום , אני רואה בכך כהסכמה מצידה, לביטול הכרעת הדין.
8. עם זאת, מן הראוי שאתייחס לטענות שמעלה הסנגור בבקשה, כלהלן :
א. הסנגור ציין בבקשתו שמותב זה נחשף לחומר החקירה בתיק זה, בשל התיק האחר , ועל כן היה עליו להעביר תיק זה לדיון לפני שופט אחר ולא לד ון את הנאשם בהעדרו.
יובהר שרק בדיעבד הסתבר לבית המשפט שמדובר בשני כתבי אישום של אותו הנאשם, שמקורם באירוע אחד.
ככל שהסנגור ביקש להבהיר זאת, היה עליו להתייצב במועד הדיון שנקבע, לפרוש טענותיו, ובהתאם הייתה מתקבלת החלטה על המשך ההליך. יצוין שבבקשה לפסילת הנאשם עד תום ההליכים בתיק שלפני כלל לא צוינה העבירה של נהיגה בשכרות, בה הואשם הנאשם בתיק האחר (כפי שצוין בבקשה בתיק האחר לגבי העבירה מושא תיק זה) .
בנסיבות אלה, לסנגור אין להלין אלא על עצמו, שהרי עליו מוטלת החובה להתייצב לדיון, כל עוד מועד הדיון לא בוטל. על עורך הדין לנהל את יומנו כיאות, ואין זה מתפקידו של בית המשפט לבדוק האם הסנגור נוכח עדיין בבית המשפט.
ב. לעניין השיח שכביכול התנהל בין ב"כ המשיבה לסנגור, הרי שהמשיבה לא הגישה עד היום תגובתה לעניין זה, לא ידוע האם הדברים נאמרו כלל , ובנסיבות אלה אין אפשרות להתייחס אליהם.
כך או כך, היה על ב"כ הנאשם או על הנאשם להתייצב במועד הדיון שנקבע. על פי דין, משלא התייצב הנאשם לדיון שנקבע בעניינו, הוא הורשע, בהעדרו.

נוכח האמור, לפנים משורת הדין, הכרעת הדין שניתנה בהעדר, מבוטלת, והתיק יועבר לכבוד השופט י' בכר.

אחר הדברים האלה וטרם סיום מצאתי להעיר שהתנהלותו של הסנגור בעניין תיק זה, לא הייתה הולמת וראויה. עוד טרם הגשת הבקשה דנן, התקומם הסנגור על החלטת בית המשפט בתיק זה, במסגרת הליכים של נאשמים אחרים אותם ייצג, כשהתיק הנוכחי כלל לא היה מצוי לפני בית המשפט. כך, לדוגמא, במהלך יום הקראות מרוכז, בו היו קבועים למעלה מ – 85 תיקים למותב זה , בתת"ע 5709-08-18, מיום 9.1.19, ציין הסנגור שבית המשפט "מתנקם בעורכי דין" והודיע שיפנה בבקשה להעבר ת כלל תיקיו לשופט בכר (ראה עמ' 1 לפרו', 8, מיום 9.1.19). על רוח דבריו אלה חזר בדיון בפל"א 10905-08-17, ביום 10.1.19.
ברי שהתנהלות זו חורגת מאמות המידה המקובלות בבית המשפט, וכפי שכבר ציין מותב זה - אין זה ראוי שסנגור ינסה, בדרך זו או אחרת, להלך אימים על בית המשפט , ולא אוסיף בכך.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: באמצעות עו"ד רפאלה שושו
נתבע: באמצעות עו"ד לוטפי דיאב
שופט :
עורכי דין: