ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פיליפ ריוו נגד עיריית חיפה :

בפני כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובע

פיליפ ריוו

נגד

הנתבעות

  1. עיריית חיפה
  2. נתיב שיווק טכני בע"מ

פסק דין

ביום 7.12.17 נפגע רכב התובע כתוצאה מנפילתו של עמוד שילוט של הנתבעת 1. כתוצאה מנפילת העמוד על הרכב נגרמו לרכב נזקים, והתובע מבקש לחייב את הנתבעת 1 בפיצוי בגין נזקים אלו.

את תביעתו הגיש התובע הן כנגד הנתבעת 1 והן כנגד הנתבעת 2, אליה הופנה ע"י הנתבעת 1 בטענה שזו אמונה על תחזוקת השלטים מטעם הנתבעת 1 ויש להפנות כל טענה אליה עפ"י ההסכם שנערך בינה לבין הנתבעת 1.

הנתבעת 1 הכחישה את האירוע, את הנזק ואת האחריות לנזק, והוסיפה כי ככל שקיימת אחריות לנזק הרי שזו מוטלת על הנתבעת 2, זאת עפ"י ההסכם שנערך בין הנתבעות.

הנתבעת 1 הוסיפה וטענה כי ביום נפילת השלט שרר מזג אוויר חריג ולפיכך מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מכוח עליון שאיננו בשליטתה, ואשר מנתק את הקשר הסיבתי.

הנתבעת 2 טענה כי זכתה במכרז לביצוע עבודות התקנת ותחזוקת שלטי הכוונה ולוחות מודעות בתחום השיפוט של הנתבעת 1, ואולם השלט נשוא הדיון כאן הותקן שנים רבות קודם לזכייתה במכרז, אופן התקנתו אינו תואם את הוראות המכרז בנוגע לדרך הנכונה להתקנת שלטים ועל כן אין להשית עליה את האחריות לנזק.

עוד טענה הנתבעת 2, כי השלט ממוקם על גבי מדרכה שעליה נוהגות מכוניות לחנות ואין זה בלתי סביר שהשלט נפל כתוצאה מפגיעת רכב.

הדיון הראשון התקיים לפניי בהעדרה של הנתבעת 2 לאחר שזו הגישה כתב הגנה, ואולם לאחר שמיעת הדיון ולאור הודעה שהועברה אלי ע"י המזכירות , נקבע מועד נוסף לדיון , במסגרתו העיד נ ציג נתבעת 2 ביחס לנסיבות העניין, וניתנה לו הזדמנות לחקור את יתר הצדדים כאן.
לאחר ששמעתי את עדויות התובע, נציגת הנתבעת 1 ונציג הנתבעת 2, ולאחר שבחנתי בין היתר את התמונות הצבעוניות שביקש התובע להציג, נחה דעתי כי יש לקבל את התביעה בעניינה של הנתבעת 2 ולדחות את התביעה בעניינה של הנתבעת 1, ולהלן נימוקיי:

התובע תיאר מתי החנה את רכבו ומתי הגיע בחזרה אל הרכב ומצא אותו במצבו המתואר בתמונות. מן הדברים עלה כי מדובר היה במקום חניה מוסדר למשך כ- 12 שעות בשעות הלילה וכי העמוד נמצא מוטל בסמוך לחלקו הקדמי של הרכב ובזווית המתיישבת עם תמונות התובע ועם חוות דעת השמאי מטעמו.

מתמונות התובע ומחוות דעת השמאי עלה כי מדובר בפגיעה של חפץ מוארך באלכסון לאורך שמשת הרכב, כאשר מוקד הנזק מתיישב עם מקום החיבור של העמוד הנושא את השלט עם השילוט המורכב עליו. כן ניתן ללמוד מתמונות התובע, כי העמוד פגע לראשונה בשמשה ולאחר מכן החליק אל חזית הרכב תוך שהוא חורץ חריצים במכסה המנוע, עד למקום שבו נראה העמוד בתמונות שצילם התובע במקום.

בהתאמה ובהעדר ראיות לסתור, וכן בשים לב לכך שעדותו של התובע נתמכת בתמונות כאמור ומתיישבת עם השכל הישר, אני רואה לנכון לקבל את גרסתו של התובע בנוגע לנסיבות בהן נגרם הנזק ולנסיבות האירוע כולו.

הואיל וחוות דעת השמאי מתייחסת לנזקים שמתיישבים עם תמונות התובע ועם תיאור העבודות בחשבונית שהציג התובע, אני קובעת כי הנזקים המפורטים בחוות הדעת הם הנזקים שנגרמו באירוע האמור.

יובהר כי השמאי העריך את עלות התיקון בסך כולל של 6,645 ₪, ואולם מהחשבונית ומן הקבלה עולה כי התובע שילם בעבור תיקון הרכב סך של 6,587 ₪ בלבד . זהו אם כן שיעור הנזק שנגרם לרכב התובע בפועל, ומעבר לסכום זה הוציא התובע 841 ₪ נוספים עבור שכר טרחת השמאי מטעמו, כמפורט באישור מספר 1234 שצורף לכתב התביעה.

"חובתה של רשות מקומית למנוע מפגעים בתחומה נובעת מהיותה בעלים ומחזיקה במקרקעין ציבוריים, כמו גם מתפקידיה כרשות ציבורית הפועלת לפי דין. מעמד זה של הרשות המקומית מטיל עליה 'חזקת חובה' [ת"א (מח' חי') 1108/01 נפומניאשיץ נ' עיריית חיפה [פורסם בנבו] (22.7.2004) אשר צוטט בהרחבה בעניין כלל].
זה מכבר נקבע, בהתייחס לאירוע נפילת עץ ולאירועים דומים, כי חזקת החובה שחלה על הרשות מקימה חובה מושגית של הרשות לצפות את התרחשותו של נזק, היה ולא תפעל כראוי בביצוע תפקידיה [ראו ע"א 862/80 עיריית חדרה נ' זוהר, פ"ד לז(3) 757 (1983), שאף עליו נסמך פסק-הדין בעניין כלל]." (ראו תא"מ (חדרה) 13954-11-12, הפניקס חברה לביטוח בע"מ –נ' המועצה המקומית פרדס חנה כרכור 4.1.14).

יחד עם זאת, חובת הזהירות הקונקרטית אשר ביהמ"ש יגדיר כחובתה של רשות מקומית היא החובה למנוע נזקים צפויים באמצעים סבירים. יש לזכור כי הרשות המקומית מחזיקה שטחים נרחבים, והטלת חיוב לפיו זו תמנע כל נזק ולו גם כזה שהצפי להתרחשותו הוא רחוק, עשוי להביא לחיובה להוציא הוצאות בקשר עם תחזוקת המרחב הציבורי בעלויות שאינן סבירות, לרבות בהעמדת פיקוח יומיומי שוטף, ונשיאה בתשלומי שכר שיש בהם כדי להכביד במידה שאיננה מידתית על הקופה הציבורית, וממנה על הציבור בכללותו.

מתמונות התובע עלה כי העמוד חובר במקור למדרכה, הסמוכה למקום החניה שבו חנה התובע, באמצעות עמודי מתכת, ותמונות צבעוניות שהוצגו לפניי מלמדות על כך שעמוד המתכת נשבר בנקודה חלודה, באופן שיוצר את הרושם שמצב מתקדם של חלודה הוא שהביא לנפילתו.

ההנחיות שצירפה הנתבעת 2 , כהנחיות שחויבה בהן במסגרת המכרז מטעם הנתבעת 1, מלמדות על כך שלשיטת הנתבעת 1 יש לעשות שימוש בחומרים יציבים שאינם מתכלים מהר לצורך קיבוע עמודי שילוט. כך צוין שם: "עמודי המתקן יהיו מעוגנים ביציקת בטון מזוין בתוך האדמה בעומק 1 מטר". עוד נקבע שם שהצינורות יהיו חדשים וצבועים.

דומה כי הנחיות אלו יש בהן כדי ללמד על דרך הפעולה הנאותה, אף לשיטתה של הנתבעת 1, בכל הנוגע להתקנת עמודי הכוונה ברחבי העיר וסטייה מהוראות אלו מלמדת על סטייה מנורמת ההתנהגות הראויה המקובלת על נתבעת 1 .

קיומה של תשתית המחוזקת באמצעות פרופיל מתכת מחייבת מטבע הדברים תחזוקה נאותה, תחזוקה אשר כוללת צביעה של הפרופיל מעת לעת, בחינתו ע"י פקחים ו/או קבלני משנה, איתור נקודות חלודות אשר עשויות להוביל לשבירת פרופיל המתכת וכיוצ"ב.

נפילתו של עמוד, המחוזק באמצעות פרופילי מתכת כאמור, באופן שזה נשבר בנקודת החולשה הנובעת מהצטברות חלודה, הינה תוצאה צפויה וסבירה של מצב הפרופיל, ובהתאמה דומה כי ניתן היה לצפות שיגרם נזק כתוצאה מתחזוקה לקויה של הפרופיל והעדר טיפול למניעת חלודה.

טענת נציג הנתבעת 2 לפיה פועלת הנתבעת 2 לאיתור חלודה, ביצוע עבודות לחיזוק ותיקון בנקודות חולשה ולהפקת חשבונית לנתבעת 1 לאחר מעשה, אין בה כדי ללמד כי כך נעשה במתקן נשוא התביעה, ונתבעת 2 לא המציאה ראיות אשר יעידו כי פעלה לחיזוק המתקן דנן בנקודת החולשה.

אציין כי טענות נציג נתבעת 2 ביחס למחדל בהבאת הראיה, לא היה בהן כדי לשכנע כי נבצר מנתבעת 2 להמציא ראיות אלה. גם התמונות שהוצגו אינן מלמדות על ביצוע עבודות כנדרש לרבות ריבוי נקודת החולשה, צביעה שלה או ריתוך, בתוך זמן סביר לפני האירוע.

הטענה לפיה פגעי מזג האוויר הם שהובילו לנפילתו של העמוד איננה יכולה, אף לו הוכחה ( אסמכתאות לא הוצגו לפניי), לנתק את הקשר הסיבתי בין מצב החלודה המתקדם של הפרופיל לבין שבירתו בנקודת החולשה וגרימת הנזק נושא הדיון.

מכל אלו, היה מקום לקבוע כי לנתבעת 1 אחריות קונקרטית כלפי התובע ביחס לנזק שנגרם לרכבו כתוצאה מנפילת העמוד, ואולם מן ההסכמים וההוראות שהוצגו לפניי ע"י הנתבעות עולה כי הנתבעת 1 מילאה את חובתה לבצע תחזוקה שוטפת של עמודי השילוט כאשר מינתה גורם מטעמה, היא הנתבעת 2, על מנת שזו האחרונה תבצע את עבודות התחזוקה ותערוך בנוסף פוליסת ביטוח לכיסוי כל נזק שעשוי להיגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מתחזוקה לקויה של העמודים.

טענת הנתבעת 2 לפיה יש לפטור אותה מאחריות לאור העובדה שהעמוד הותקן במקור ללא קיבוע בטון ע"י גורמים אחרים מטעם הנתבעת 1 , עובר לתחילת תקופת החוזה בין הצדדים כאן, אין בה כדי לשמש הגנה לנתבעת 2 במקרה דנן, שכן זו נטלה על עצמה את האחריות לתחזוקת השילוט הקיים ברחבי העיר. הנתבעת 2 יכולה הייתה, לו ביקשה לעשות כן, לבחון תחילה את מצב השילוט הקיים בפועל ולעמוד על תיקון ליקויים, בין אם על ידה ובין אם ע"י גורמים אחרים, עובר לנטילת האחריות על כתפיה.

משבחרה הנתבעת 2 להתחייב בהסכם כפי שהתחייבה, שומה חלה עליה החובה לאתר ליקויים במהלך תקופת ההסכם ולתקן אותם למניעת כל נזק, וזאת אף אם הותקנו תחילה שלא עפ"י הוראות המפרט.

הטענה לפיה רכב אחר חנה בסמוך לעמוד ופגע בו עובר לנפילתו לא הוכחה, וממילא בשים לב למיקום השבר – בנקודת החולשה, יש בה כדי להעיד על כך שמצבו של העמוד הוא שהוביל לקריסתו, אף אם נפגע, בנוסף, מגורם חיצוני – יהא זה רכב או רוח חולפת.

למעלה מן הצורך אציין כי מששהה הרכב במקום בשעות הלילה, בהן יש להניח כי אין מחסור של ממש במקומות חניה בסמוך לו (כעולה מהתמונות), ספק בעיני אם מאן דהוא מצא לנכון, על אף דברים אלה, להחנות את רכבו על גבי אי התנועה בסמוך למתקן נשוא ההליך.

מצאתי אם כן כי האירוע התקיים כפי שתואר ע"י התובע וכן משמצאתי כי לתובע נגרמו נזקים כמפורט מעלה בשל תחזוקה לקויה של השלט אשר התמוטט על רכבו, ובשים לב לעובדה שהנתבעת 1 מינתה גורם מטעמה לתחזוקתו השוטפת של השילוט ולאיתור תקלות בו, והנתבעת 2 לא עמדה בחובתה לתחזוקת בסיס השלט מפני פגעי חלודה.

מכל אלו, אני רואה לנכון לקבל את התביעה כנגד הנתבעת 2 ולדחות את התביעה כנגד נתבעת 1.

הנתבעת 2 תשלם לתובע סך של 7,428 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה – 17.6.18 ועד יום התשלום בפועל.

בנוסף תישא הנתבעת 2 בהוצאות התובע בגין ההליך כאן בסך כולל של 750 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פיליפ ריוו
נתבע: עיריית חיפה
שופט :
עורכי דין: