ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף שמש נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :

לפני כבוד השופטת טל פישמן לוי

התובעים:

  1. יוסף שמש
  2. סימון שמש

נגד

הנתבעים:

  1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
  2. דוד מדינה

החלטה

החלטה בדבר מינוי מומחה
בהמשך להחלטתי מיום 19/11/2018 אני ממנה בזה את מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין, מר דן אורמן, מרח' מרחוב הגר"א 11 רחובות, טלפון 054-XXXX996 , כמומחה מטעם בית המשפט, לצורך מתן חוות-דעת בשאלות השנויות במחלוקת בתובענה דנא (להלן: " המומחה").
המומחה יתייחס בחוות דעתו לשאלות השמאיות.
בשכר טרחת המומחה יישאו, בשלב זה, הצדדים בחלקים שווים.
כל צד ימציא למומחה, בהקדם האפשרי, העתק של כתב טענותיו על נספחיו, יחד עם חוות-דעת המומחה מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד.
המומחה יואיל להודיע לבית המשפט, בהקדם האפשרי, אם המינוי הוא בתחום מומחיותו ואם הוא מקבל על עצמו את המינוי, ינקוב בשכרו ויעריך את משך הזמן שיידרש לו להכנת חוות-הדעת.
המומחה יקבע את דרכי עבודתו ויודיע עליהן בכתב ומראש לב"כ הצדדים. בהקשר זה יקבע המומחה את האופן שבו ייפגש – במידת הצורך, לפי שיקול דעתו המקצועי – עם הצדדים ע"מ לקבל מהם הבהרות הנדרשות לו, או לשמוע את טענותיהם. כמו כן, יקבע ביקור במקום בנוכחות הצדדים והמומחים מטעמם.
המומחה יפרט בחוות דעתו את המסמכים והראיות שהוצגו בפניו, ויתייחס לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים.
לאחר קבלת הודעת המומחה, כאמור בסעיף 5 דלעיל, תינתן החלטה משלימה בדבר אישור מינוי המומחה וכן ייקבע מועד לקיום קדם משפט.
המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף שמש
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: