ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל הרוש נגד טרקלין חשמל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

גבריאל הרוש

נגד

נתבעת

טרקלין חשמל בע"מ

פסק דין

לפני תביעה לפיצוי כספי בגין אי תיקון מכשיר טלפון אלחוטי.

רקע

1. בתאריך 4.8.17, רכש התובע בחנות הנתבעת ב חדרה, מכשיר טלפון אלחוטי מדגם VTECH 1301, תמורת סך של 99 ₪ (להלן: "המכשיר").

2. בעתירתו לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים לדוגמא בסך של 10,000 ₪, טען התובע כי ביום 22.8.17, דהיינו בחלוף כשבועיים מאז רכישתו, התקלקל המכשיר והוא מסרו לנתבעת לשם תיקונו, דא עקא שנכון למועד הגשת התביעה (23.10.17) המכשיר לא תוקן וגם לא הושב לו חרף פניותיו הרבות אל הנתבעת.

3. הנתבעת טענה להגנתה כי ת פקידה התמצה בשיווק המכשיר וכי האחריות לגביו חלה על היבואנית - חברת "יורוקום בע"מ". משכך, הגישה הנתבעת כנגד האחרונה הודעת צד ג'.

4. לגופו של עניין אישרה הנתבעת כי בתאריך 22.8.17 הגיע התובע אל חנות הסניף שלה בחדרה ובקש למסור את המכשיר לתיקון. זאת, על אף שבהתאם לתעודת האחריות שנמסרה לו בעת הרכישה, היה עליו לפנות אל אחת מתחנות השירות שפרטיהן מופיעים בתעודה. חרף אופן התנהלותו של התובע ולפנים משורת הדין, הסכים מנהל הסניף הנתבעת לקבל מידיו את המכשיר ולהעבירו אל היבואנית לצורך תיקונו .

5. כעבור כשבועיים, משטיפול היבואנית במכשיר התעכב, הציעה הנתבעת לתובע להחליפו אצלה במכשיר חדש, אלא שהוא התעקש לקבל מכשיר שיהא זהה בצבעו לזה שנרכש על ידו קודם לכן ומשכך הובהר לו כי יצטרך להמתין עד להזמנת המכשיר עבורו והגעתו אל הסניף. עוד טענה הנתבעת כי בחלוף כשבוע נוסף הודיע מנהל הסניף לתובע על הגעת המכשיר החדש ואולם הוא לא הגיע לקבלו לידיו מאז, על אף שהצהיר כי יעשה כן .

6. ביום 12.6.18 הודיעה צד ג' לבית המשפט אודות צו הקפאת הליכים שהוצא כנגדה.
לנוכח הודעה זו הוריתי על עיכוב ההליכים כנגד צד ג' והתיק נקבע לדיון בפני במעמד התובע והנתבעת בלבד.

טענות התובע

7. בעדותו בפני, הכחיש התובע את טענות הנתבעת דלעיל, ואמר: "...זה לא נכון שאחרי שבועיים הודיעו לי שזה מתעכב, ולא נכון שהתעקשתי לקבל את אותו צבע, זה לא מעניין אותי הצבע, וזה לא נכון שאמרו לי שהמכשיר מוכן ושאני יכול לבוא לאסוף אותו ולא באתי ובמקום זה הגשתי את התביעה...".

8. התובע חזר וטען כי רכש את המכשיר בחנות סניף הנתבעת ביום 4.8.17 , מסר אותו לתיקון בתאריך 22.8.17 וב- 28.8.17 הגיע אל הסניף כדי לבדוק מה עלה בגורלו אך לשווא . לתמיכת טענות אלה הגיש התובע לעיוני את לוח השנה שעליו סימן את המועדים הרלבנטיים -– ת/1, ולשאלתי בדבר משמעות הרישום (במשבצות הימים 24-26.8.17) - "מגיע חדש, האם צריך להביא אריזה...", השיב : "... בדיוק לפני החג אמר לי "הטלפון שלך הגיע ותבוא עוד יום יומיים תקבל אותו", אמרו לי לבוא ולהביא את האריזה, מאיפה אני יביא את האריזה? לא אמרו לי שהטלפון הגיע, אמרו לי שהטלפון הגיע אבל זה היה אחרי שעברו 22 ימים. אם הטלפון היה מגיע, לא הייתי פה".

טענות הנתבעת

9. מנהל הסניף מר שרי חמו טען כי עם קבלת המכשיר לתיקון הובהר לתובע ש יהא עליו להמתין עד לקבלתו בחזרה במשך 21 ימי עסקים, אלא שהוא הגיע אל החנות בחלוף כשבוע בלבד, אמר ש"הוא לא יכול בלי טלפון" וכשהוצע לו מכ שיר חדש זהה בצבע אחר, הוא סירב לקחתו. בעקבות כך נעשה מאמץ להשיג עבור התובע מכשיר חדש בצבע זהה לזה שנרכש על ידו ואולם גם כש מכשיר כזה הגיע אל החנות מסניף אחר והודע לתובע על כך, הוא אמר: "...אני אגיע עוד כמה ימים לאסוף את המכשיר, אני כרגע בבית חולים... " ומאז ועד להגשת התביעה לא שמעה ממנו הנתבעת עוד. לשמע טענת התובע בדבר הדרישה כי יביא עמו את אריזת המכשיר המקורי, אמר מנהל הסניף כי נושא האריזה כלל לא הועלה על הפרק וחזר והצהיר כי הנתבעת מוכנה לציידו במכשיר חדש גם עתה.

10. התובע סירה להצעת נציגי הנתבעת (מנהל הסניף מר חמו ונציג קשרי הלקוחות מר אלרון) גם כשהעמדתי אותו על הסיכון של חיובו בהוצאות במקרה של דחיית התביעה.

דיון והכרעה

11. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ונדרשתי לראיותיהם, מסקנתי היא כי דין התביעה להידחות. גרסת נציגי הנתבעת נשמעה לי מהימנה ומשכנעת בעוד שהתובע התקשה להסביר את פשר הרישומים על לוח השנה שהוגש מטעמו – רישומים העומדים בסתירה לגרסתו הראשונית לפיה הנתבעת לא השיבה לפניותיו מאז שמסר אל המכשיר לתיקון. זאת ועוד, במהלך עדותו בפני אישר התובע כי מנהל סניף הנתבעת התקשר אליו , עת טען כי הלה דרש ממנו שיביא עמו את אריזת המכשיר המקורי. במצב דברים זה, בו שוכנעתי כי הנתבעת עשתה עבור התובע את כל שניתן היה לעשות וכי היה זה הוא שהכשיל את נסיונותיה לפצותו במכשיר חדש תחת זה שהתקלקל, דומני כי אין לו אלא להלין על עצמו.

סוף דבר, התביעה נדחית.
התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 400 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח לצדדים את פסק הדין, בדואר רשום.

ניתן היום, ט' שבט תשע"ט, 15 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאל הרוש
נתבע: טרקלין חשמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: