ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ילין צבי נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקש: ילין צבי

נגד

המשיב: היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט
העליון בבג"ץ 6319/97, מיום 30.10.97,
שניתן על ידי כבוד השופטים: ת' אור,
א' מצא, מ' חשין

בשם המבקש: בעצמו

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המבקש עתר לבית משפט זה, בשבתו כבית דין גבוה לצדק. בעתירתו ביקש, כי תבוטלנה החלטות שניתנו על ידי היועץ המשפטי לממשלה וסגנית פרקליטת המדינה, החלטות, שעניינן דחיית בקשת המבקש לפתוח בהליכים פליליים כנגד עורכי דין. בהחלטות אלה צויין, כי לא עולה בסיס לאשם פלילי כנגד עורכי הדין הנילונים. בפסק דינו של בית המשפט, מיום 30.10.97, נדחתה עתירתו של המבקש. בית המשפט ציין כי עררו של המבקש נבדק לגופו וכי בדיקה זו, על ידי גורמי החקירה, הניבה מסקנה על פיה אין בסיס לאישום פלילי במקרה דנן. בית המשפט ציין, כי המבקש לא הראה, ולו לכאורה, עילה המצדיקה את התערבותו של בית משפט זה בהחלטה וכי לא נמצא כל פגם בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה.

2. על פסק דין זה מבקש המבקש קיומו של דיון נוסף. לטענתו, התעלם בית המשפט בפסק דינו מן החומר שצורף לעתירה כאשר ברי, אליבא דמבקש, כי קיימות במקרה דנן ראיות למכביר, שיש בהן כדי לבסס הגשתו של כתב אישום. לאחר שעיינתי בחומר שבפני ובטענות המבקש, נחה דעתי כי דין בקשתו להידחות. אין בבקשה דנן את אותן העילות המצדיקות קיומו של דיון נוסף בסוגיה האמורה בפני הרכב מורחב של שופטי בית משפט זה. עיקר טענותיו של המבקש הן עובדתיות גרידא ואין בבקשה אלא כדי לבקש ערעור נוסף על החלטת היועץ המשפטי לממשלה. בכגון דא, אין כדי להקים עילה לדיון נוסף, כמשמעה בסעיף 30 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-, ועל כן, דין הבקשה להידחות.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ג בכסלו התשנ"ח (22.12.97).

א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97067760.A01/דז/


מעורבים
תובע: ילין צבי
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: