ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדי סבאתין נגד מוקיר שבת ושליו ודגים בע"מ :

לפני:

כבוד השופט כאמל אבו קאעוד – סגן נשיא

התובע
מגדי סבאתין
ע"י ב"כ עו"ד עואודה מרואן

-
הנתבעים
1. מוקיר שבת ושליו ודגים בע"מ

2. יצחק מאיר ברים

3. יוכבד מאטיל ברים

פסק דין

לפניי בקשת התובע למתן פסק-דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעים.
כתב התביעה בתיק שבכותרת הוגש ביום 18.3.2018.
התובע הודיע לבית-הדין כי כתב התביעה נמסר לנתבעים 2 ו-3 ביום 11.4.2018. עוד הודיע כי מסירת כתב התביעה לנתבעת 1 לא צלחה, שכן היא אינה יושבת בכתובתה הרשומה. אולם, כתב התביעה הומצא, כאמור, לנתבעים 2 ו-3, בעלי המניות בנתבעת 1 בעת הרלוונטית. התובע צירף להודעתו אישורי מסירה חתומים כנדרש.
משלא הוגש כתב הגנה, הגיש התובע, ביום 3.6.2018 את הבקשה שלפניי למתן פסק-דין בהעדר הגנה. בהחלטתי מיום 24.7.2018 התבקשו הנתבעים להגיש תגובתם לבקשה. התובע התבקש להמציא לנתבעים את בקשתו וכן את ההחלטה הנ"ל.
בהמשך לכך, הודיע התובע כי המציא את הבקשה וההחלטה לנתבעים 2 ו-3 ביום 23.10.2018. להודעה צורפו אישורי מסירה. התובע חזר וציין כי לא ניתן להמציא את הבקשה וההחלטה לידי הנתבעת 1 בכתובתה הרשומה וביקש לראות בהמצאת הבקשה וההחלטה כאמור לנתבעים 2 ו-3 כהמצאה כדין אף לנתבעת 1.
יצוין, כי מאישור רשם החברות אשר צורף לכתב התביעה עולה כי הנתבעת 3 היא בעלת המניות בחברה.
נוכח האמור, בהחלטתי מיום 11.11.2018 ציינתי כי בנסיבות העניין ניתן לראות בהמצאה לנתבעת 3 כהמצאה כדין אף לנתבעת 1.
על אף חלוף המועד לא הוגשו עד כה כתבי הגנה וכן לא הוגשה תגובה לבקשת התובע למתן פסק-דין בהעדר הגנה.
לפיכך, בהתאם לסמכותי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, ניתן בזאת פסק-דין כנגד הנתבעים בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.
הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, בגין כלל רכיבי התביעה, כפי שהופיעו בכתב התביעה, תוך 30 יום, סך של 265,243 ₪.
הסכום הנ"ל ישא הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת כתב התביעה ועד למועד תשלומו בפועל.
כמו-כן, ישלמו הנתבעים לתובע תוך 30 יום הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין בסך 3,000 ₪.

הנתבעים רשאים להגיש בקשה לביטול פסק-דין זה לבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום שיתקבל על-ידם.

ניתן היום, ח' שבט תשע"ט, (14 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מגדי סבאתין
נתבע: מוקיר שבת ושליו ודגים בע"מ
שופט :
עורכי דין: