ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיים קליין ובניו בע"מ נגד יזמי הצפון לשיווק בע"מ :

בפני כבוד השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא
התובעת
חיים קליין ובניו בע"מ (בפירוק) , ח.פ. 510573496
באמצעות בא כוחה, עו"ד גבריאל בן-צבי

נגד

נתבעת
יזמי הצפון לשיווק בע"מ, ח.פ. 513514711
באמצעות בא כוחה, עו"ד ויסאם מוקטרן

פסק דין

הצדדים הסמיכו אותי ליתן פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, עם נימוקים בקצרה, כאשר בית המשפט הוגבל בפסיקתו בין חיוב הנתבעת בתשלום סך של 10,000 כסכום מינימלי ללבין 80,000 ₪ כסכום כולל מקסימלי.

עניינה של התובענה שלפניי בשני תיקים שאוחדו. תחילתם של ההליכים בשני תיקי הוצאה לפועל שפתחה התובעת נגד הנתבעת, הראשון לביצוע שטר, על סך של 108, 900 ₪ , והשני תביעה לסכום קצוב , על סך של 48,421 ₪.
הנתבעת הגישה התנגדויות ובעקבות כך הועבר הדיון לבית משפט זה, ההתנגדויות התקבלו, והדיון בשני התיקים אוחד.

בין התובעת (שנמצאת בהליך פירוק מאז חודש 12/2013) לנתבעת התנהלו יחסים עסקיים במהלכם רכשה הנתבעת מהתובעת "נגררים" (עגלות) במועדים שונים (לפני תחילת הליכי הפירוק של התובעת), כמו כן הנתבעת העניקה ל תובעת שירותים, כגון, השכרת ציוד והובלת נתמכים חדשים וזאת תמורת תשלום ששילמה התובעת לנתבעת.
במסגרת אחת מעסקאות הרכישה האמורות, נתנה התובעת לנתבעת שיק לביטחון, על סך של 165,000 ₪, להבטחת קיום העסקה, זמן פרעונו 27.8.13.
בהתאם לכרטסת הנהלת החשבונות של התובעת, הנתבעת נותרה חייבת סך של 151,530 ₪.
בגין החוב האמור, התובעת פתחה בשני הליכי הוצל"פ כנגד הנתבעת. ההליך הראשון (נשוא תיק הוצל"פ 25-01137-14-0, תיק אזרחי 31763-06-14) הוא לביצוע שיק על סך של 108,900 ₪, זמן פרעונו 15.1.14, אשר שולם לתובעת על חשבון תמורת הנגררים, אולם השיק חזר בשל הוראת ביטול שנתנה הנתבעת. ההליך השני (נשוא תיק הוצל"פ 25-01280-14-1, תיק אזרחי 11795-08-14) הוא תביעה לסכום קצוב, בגין יתרת החוב בכרטסת (לאחר ניכוי ה-108,900 ₪ בגינם נפתח תיק לביצוע שטר כאמור לעיל) בסך של 48,421 ₪.
מנגד, הנתבעת הגישה את שיק הביטחון לביצוע ומשחזר השיק עקב העדר כיסוי מספיק, פתחה הנתבעת תיק הוצל"פ (10-01670-14-0) כנגד התובעת לביצוע שיק הביטחון.

הנתבעת אינה מכחישה, כי היא קיבלה לידיה את הנגררים שהוזמנו , אך טוענת כי הנגררים סופקו באיחור ולא במועד שהוסכם בהתאם למסמכי ההזמנה החתומים על ידי הצדדים, כמו כן הנגררים שסופקו לא כללו את כל החלקים אלא היו בהם חוסרים של חלקים מסויימים. בשל מחדלים אלו , שלטענת הנתבעת גרמו לה נזקים בשווי של 159,819 ₪, טוענת הנתבעת כי היא נאלצה לבטל את ה שיק על סך 108,900 ₪ וכן להגיש את שיק הביטחון לביצוע בלשכת ההוצל"פ .
הנתבעת טוענת עוד, כי אין היא חייבת ביתרת החוב המפורטת בכרטסת הנהלת החשבונות של התובעת מאחר והאחרונה חייבת לנתבעת סכומים שונים בגין שירותים שהנתבעת העניקה לתובעת וטרם שולמה תמורתם וכן בגין זיכוי שהתובעת הבטיחה לנתבעת ולא רשמה אותו בכרטסת (סה"כ 27,232 ₪).
מכאן, טוענת הנתבעת כי בשל הנזקים שנגרממפורט לעיל (159,819 ₪) שהתובעת חייבת לפצותה בגינם ובגין החוב שהתובעת חייבת לנתבעת (27,232 ₪), אין הנתבעת חייבת בתשלום כלשהו לתובעת, נהפוך הוא התובעת היא שחבה בתשלם לנתבעת לכן נפתח תיק ההוצל"פ לביצוע שיק הביטחון.

התובעת אינה חולקת על העובדה , כי הנגררים סופקו באיחור וכי אכן היו בהם חוסרים. דבר אשר עולה גם מתעודות האחריות של הנגררים שעל גביהן נרשמו החוסרים (נספח יא' לתצהיר ת/1), ואף העד מטעם התובעת אישר זאת בחקירתו הנגדית, כאשר העיד שהיה על התובעת להשלים את החוסרים. הוא התייחס גם לטענת הנתבעת לעניין שווי החוסרים וטען, כי הסכומים הנטענים מופרזים וכי השווי עומד על אלפי שקלים ולא כפי שנטען על ידי התובעת, אם כי הוא לא פירט מה לטענתו עלות החוסרים. באשר לאיחור במסירת הנגררים שהוזמנו, התובעת כאמור אינה מכחישה כי אלה סופקו באיחור , בניגוד למוסכם בין הצדדים , אך לטענתה לא מגיע לתובעת פיצוי כלשהו מאחר והיא בחרה שלא לבטל את העסקה עקב האיחור אלא לקיים אותה, מכאן ובהתאם להסכם לא מגיע לה פיצוי כלשהו.
בהקשר זה יצוין, כי לטענת הנתבעת הנזק בגין האיחור באספקת הכלים שהוזמנו הינו בשווי של דמי שכירות של אותם כלים על סך של 5,000 ₪, לכל חודש. הנתבעת מסתמכת בטענתה זו על חוזה שכירות שנחתם בינה לבין התובעת במסגרתו הוסכם כי תמורת השכרת ציוד כאמור לתובעת על ידי הנתבעת, תשלם התובעת דמי שכירות על סך של 5,000 ₪ לחודש (נספח ח' לת/1).

באשר לטענה בדבר חיובים שהתובעת חבה לנתבעת ואותם יש לנכות מהחוב שבכרטסת, הנתבעת הגישה (נספח יז', יח' ו-יט ' לת/1) : חשבונית מספר 456 מיום 31.10.2013 בגין השכרת נתמך לתובעת וחיוב נסיעות בכביש 6 בסך 6,961 ₪; חשבונית מספר 471, בגין יתרת חיוב עבור נסיעות בכביש 6; חשבונית מספר 466, בגין 5 הובלות של נתמכים אשר הנתבעת ביצעה עבור התובעת. התובעת לא התייחסה כלל לטענה זו , כך שעיון בכרטסת הנהלת החשבונות אכן מלמד, כי חשבוניות אלו לא נכללו בה.
התובעת טוענת, כי שיק הביטחון ניתן למקרים שבהם העסקה בוטלה כליל והנגררים לא סופקו, דבר אשר אינו מתקיים בענייננו הואיל והנתבעת אכן קיבלה את הנגררים לידיה.

עיון במסמכי ההזמנות (34805 ו-34806) מלמד, כי סוכם שבמידה והנגררים לא יסופקו עד התאריך המוסכם, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה ולפרוע את השיק. הנתבעת אינה מכחישה, כי הנגררים סופקו אך היא טוענת כאמור לאיחורים ולחוסרים.

בהתחשב בכל הנתונים שהוצגו בפני ובהתחשב בטענות שני הצדדים, ובין היתר, בעובדה שאין חולק כי הכלים שהוזמנו סופקו באיחור , בהתחשב בכמות הנגררים שהוזמנה ומועדי המסירה של כל נגרר ונגרר ודמי השכירות שהתובעת נהגה לשלם עבור שכירות נגררים, בהתחשב בחוסרים שהיו בנגררים, ובטענות התובעת בעניין שווי החוסרים והנתונים שהוצגו בפני בעניין זה, בהתחשב בטענות הנתבעת לעניין יתרת החוב של התובעת כלפי הנתבעת , ולאור ההסדר אליו הגיעו הצדדים , הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 35,000 ₪.
הסכום ישולם תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה, שאם לא כן , ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים.

ניתן היום, ה' שבט תשע"ט, 11 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיים קליין ובניו בע"מ
נתבע: יזמי הצפון לשיווק בע"מ
שופט :
עורכי דין: