ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג נגד ע"י ב"כ עו"ד ס' שירזי :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג
ט' ג'

נגד

הנתבעים
ע"י ב"כ עו"ד ס' שירזי

  1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  2. אורן ישראל (נתבע פורמאלי כנהג הרכב)

החלטה

1. לפני בקשת התובעת למינוי מומחים רפואיים, בתחום האורתופדיה ובתחום הנוירולוגיה. לאחר עיון בבקשה, במסמכים המצורפים לה, בתגובת הנתבעת ובתשובה לה , מצאתי לנכון לקבל את הבקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, תוך שאני קובע כי הנתבעת היא שתישא כמימון ביניים בשכר המומחה.
בנוסף, מצאתי לדחות את הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.
2. על פי האמור בבקשה ובכתב התביעה, נפגעה התובעת בתאונת דרכים ביום 14.5.2017, עת נסעה ברכב אשר היה נהוג על ידי הנתבע 2, כשלפתע נפגע רכבה של התובעת מרכב צד ג' וכתוצאה מכך היא נחבלה בחלקי גופה השונים.
הבקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה
3. כפי שעולה מן הבקשה, פנתה התובעת למחרת התאונה לבדיקה אורתופדית אצל ד"ר שבידנקו ויקטור. בבדיקה אובחנה כוויה בצד האחורי של הזרוע, נפיחות ורגישות במישוש בכתף וזרוע ימין והומלץ לה ליטול משככי כאבים, מנוחה והמשך מעקב מול רופא מטפל.
ללא עדות לשברים או פריקהץ
4. ביום 16.5.2017 נבדקה התובעת בשנית ע"י ד"ר שבדינקו ויקטור, אשר אבחן נפיחות ורגישות במישוש בכתף וכן, רגישות במישוש בצוואר וטווחי תנועות מוגבלות.
5. ביום 28.5.2017 נבדקה התובעת במרפאתה של ד"ר ציצוה ללי, אשר אבחנה כי ישנה רגישות בצוואר, רגישות בבית החזה שמאל, שטף דם בזרוע ורגישות בכתף ימין.
6. ביום 19.7.2017 ביצעה התובעת בדיקה אורתופדית אצל ד"ר סינוב יורי, אשר אבחן רגישות במישוש בצוואר והגבלת תנועה בצוואר. ד"ר סינוב הפנה את התובעת לביצוע טיפולי פיזיותרפיה ובדיקת EMG.
7. בבדיקת EMG שביצעה התובעת ביום 25.7.2017 עולה כי קיימת עדות לתסמונת התעלה הקרפלית בינונית ניכרת מימין, תסמונת התעלה הקוביטלית קלה משמאל.
8. כעולה מהמסמכים הרפואיים שצ ורפו לבקשה, התובעת ביצעה סדרה של 5 טיפולי פיזיותרפיה, לטענתה, ללא הטבה במצבה הרפואי.
9. בדיקה נוספת שביצעה התובעת ביום 4.1.2018 העלתה כי תנועות הצוואר מוגבלות, ישנה רגישות וירידה תחושתית. התובעת הופנתה לביצוע בדיקת MRI.
10. בבדיקה, שבוצעה ביום 2.4.2018 אובחנו מימצאים בחוליות C4-5.
11. ביום 4.7.2018 ביצעה התובעת בדיקה אצל ד"ר אריה אריאלי, אשר ציין כי עברה פיזיותרפיה ללא שיפור ותוצאות בדיקת ה- MRI מעלות דיסקופטיה ב- C2-C6, רגישות מפוזרת ולחץ שורשי.
12. הנתבעת התנגדה לבקשת למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, בטענה כי התובעת לא קיבלה טיפול רפואי ביום הפגיעה, אלא למחרת, יש בכך שיהוי אשר יכול ללמד על קלות הפגיעה. כמו כן, טוענת הנתבעת כי ממצאי הבדיקות מעלים שינויים ניווניים בלבד.
13. לאחר עיון בטענות התובעת ובמסמכים הרפואיים שהובאו לפני, ניתן לומר כי קיים רצף של תלונות וטיפולים לאורך זמן לאחר התאונה וכן כי נמצאו ממצאים אובייקטיביים בבדיקת ה-MRI המאוחרת למועד התאונה. בכך יש כדי להצביע על " ראשית ראיה" לאפשרות קיומה של נכות צמיתה או מוגבלות עקב התאונה, כנדרש בפסיקה.
טענות הנתבעים, כי הממצאים בבדיקות שנעשו הם ניווניים, הן עניין למומחה, אשר יתייחס אליהן בחוות דעתו.
14. קיומה של ראיה לנכות צמיתה מהווה תנאי יסודי להחלטה למנות מומחה רפואי שיחווה דעתו בדבר נכותו של התובע או כל נושא רפואי אחר ( ר' לכך: אליעזר ריבלין תאונת הדרכים – תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים,547 (מהדורה שלישית, 1999); רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון ואח', פורסם ב"נבו" 23.04.1990).
לאור האמור אני נעתר לבקשת המינוי, תוך שאני קובע, כי שכר טרחת המומחה ישולם על ידי הנתבעת כמימון ביניים עד להכרעה בתביעה.
הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה
15. המבקשת מצרפת לבקשתה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה את התיעוד הרפואי המפורט בסעיפים 9,7 ו-10 לעיל.
16. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים, נראה כי אין כל תיעוד למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה. אין בכל התיעוד הרפואי פנייה למומחה בתחום הנוירולוגיה, והבדיקות המפורטות לעיל הן של מומחים בתחום האורטופדיה ורפואת משפחה.
יחד עם זאת, ככל והמומחה יחווה בדעתו שיש צורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, ניתן יהיה לשקול עניין זה בשנית, ככל שתוגש בקשה מתאימה לבית המשפט. לפיכך, בשלב זה, ומאחר ואין כל ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות צמיתה הרי שאין מקום למינוי מומחה רפואי התחום הנוירולוגיה.
17. בהתאם לאמור לעיל, אני מורה על מינויו של ד"ר ניסים אוחנה, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא, טלפון *6292, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
18. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
19. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובעת בעקבות התאונה הנטענת מיום 14.5.2017 ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה של התובעת בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה.
ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה הנטענת לבין מצב התובעת נכון להיום.
ו. המומחה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה.
20. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 4,500 ש"ח, בתוספת מע"מ.
כפי שצוין לעיל, הנתבעת תישא בשכר המומחה, כמימון ביניים, עד להכרעה סופית בתביעה.
המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מקבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.
21. הצדדים יעבירו את התיעוד הרפואי למומחה תוך 60 יום מהיום. המומחה לא יבדוק את התובעת טרם קבלת התשלום והחומר הרפואי מטעם שני הצדדים.
22. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין במידת האפשר בתוך 30 יום מיום הבדיקה.
23. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
24. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות שאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 יום מהיום.
25. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים.
26. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
27. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 10. 6.2019.
תחשיב הנזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 1.7.2019.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לרבות: אסמכתה להכנסות ( תלושי שכר או טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלו משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים ( כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
28. המזכירות תודיע לצדדים ותיצור תזכורת פנימית ליום 20. 2.2019 לקבלת אסמכתא לביצוע תשלום.

ניתנה היום, ה' שבט תשע"ט, 11 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ס' שירזי
שופט :
עורכי דין: