ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א"ד מירז תעשיות בע"מ נגד מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה :

לפני כבוד ה שופט, סגן הנשיא קובי ורדי

העותרת:

א"ד מירז תעשיות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רוני כהן - שפירא

נגד

המשיבה:

מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה - משרד הפנים
ע"י ב"כ עו"ד קרן יוסט (דון-יחייא) מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)

פסק דין

עתירה מנהלית ובמרכזה ערבויות בנקאיות שהועמדו על ידי העותרת לטובת המשיבה לצורך הבטחת מילוי חובותיה כמעסיקתם של שני עובדים זרים, לפי סעיף 1ח לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991.
עם הגשת העתירה, הוריתי לעותרת להבהיר את מקור סמכותו המקומית של בית המשפט במחוז תל אביב לדון בעתירה, שכן לאחר עיון בנספחי העתירה סברתי כי הסמכות מסורה לבית המשפט במחוז מרכז. כמו כן, אפשרתי למשיבה להתייחס גם היא לסוגיה זו.
במסגרת הבהרתה, טענה העותרת כי הסמכות המקומית אכן מסורה לבית המשפט במחוז מרכז וביקשה כי אורה על העברת הדיון לבית משפט זה בהתאם להוראת סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן: "חוק בתי המשפט"). כמו כן, ביקשה העותרת כי הצו הארעי שניתן על ידי ביום 31.12.18, לפיו עד למתן החלטה אחרת לא יחולטו הערבויות נשוא העתירה, יוותר על כנו.
מנגד, המשיבה פנתה לבית המשפט בבקשה למחיקת העתירה. במסגרת בקשה זו טענה המשיבה ההחלטה נשוא העתירה ניתנה במינהל למעסיקים ועובדים זרים שמקום מושבו בירושלים וכי לפיכך הסמכות המקומית לדון בעתירה מסורה לבית המשפט במחוז ירושלים.
על האמור, הוסיפה המשיבה וטענה כי בשל הליכים פנימיים אשר יש בהם כדי לייתר עניינית את העתירה, היא לא תפעל לחילוט הערבות עד לקבלת החלטה חדשה בעניין החילוט (החלטה אשר לטענתה תתקבל בתוך 30 ימים). בנסיבות אלה, טענה המשיבה העתירה דנן התייתרה וכי יש להורות על סילוקה על הסף.
בתשובתה לבקשה למחיקת העתירה, טענה העותרת כי עצם חזרת המשיבה מבקשתה לחילוט הערבויות הרלוונטיות אינה רלוונטית כלל ועיקר לעתירה עצמה במסגרתה התבקש בית המשפט להורות על השבת וביטול הערבויות הבנקאיות. זאת, להבדיל מהבקשה למתן צו ביניים שנועד למנוע את חילוט הערבויות. לפיכך, חזרה העותרת על בקשתה להעברת הדיון בעתירה לבית המשפט במחוז מרכז (מבלי שהתייחסה לטענת המשיבה לפיה הסמכות המקומית מסורה לבית המשפט במחוז ירושלים).
בתגובתה לתשובת העותרת, שבה המשיבה על טענותיה תוך שהדגישה כי היא פועלת לקבלת החלטה חדשה בדבר חילוט ו/או השבת הערבויות הבנקאיות, זאת בשל נסיבות חדשות הקשורות לעובדים הזרים נשוא התירה. כמו כן, המשיבה הדגישה כי העותרת תוכל לעתור כנגד ההחלטה החדשה, ככל שתחפוץ, בבית המשפט לעניינים מנהליים במחוז ירושלים.
לאחר שעיינתי בעתירה, בהבהרת העותרת לעניין הסמכות המקומית ובטענות הצדדים לעניין הבקשה למחיקת העתירה על הסף, אני סבור כי בנסיבות העניין דין העתירה להימחק על הסף מחמת היעדר סמכות מקומית.
זאת, לאור כך שהצדדים אינם חלוקים בדבר היעדר סמכותו המקומית של בית משפט זה לדון בעתירה.
אכן, בהתאם להוראת סעיף 79 לחוק בתי המשפט, יש להעדיף העברת הדיון בהליך לבית המשפט המוסמך על פני מחיקתו. אולם, בנסיבות העניין בהן הצדדים חלוקים בשאלה האם הסמכות המקומית מסורה לבית המשפט במחוז מרכז או שמא לבית המשפט במחוז ירושלים, דומה כי אין מקום לעשות שימוש בסמכות האמורה ויש להעדיף מחיקת העתירה על פני יצירת מצב דברים בו בית משפט הנעדר סמכות מקומית לדון בה יהיה מנוע מהעברתה לבית המשפט המוסמך עקב "לא יעבירנו עוד" ותתכבד העותרת ותגיש את העתירה לבית המשפט המוסמך בלא לגרוע מזכותה של המשיבה לטעון להעדר סמכות .
באשר לצו הארעי שניתן על ידי ביום 31.12.18, הרי שנוכח הצהרת המשיבה לפיה היא אינה מתכוונת לפעול לחילוט הערבויות עד לקבלת ההחלטה החדשה, הרי שגם אין מניעה להותרת הצו על כנו עד לקבלת ההחלטה החדשה כאמור.
לאור כל האמור לעיל, אני מורה על מחיקת העתירה ובנסיבות העניין לא ניתן לצו להוצאות.
למען הסר ספק, אין בפסק דין זה כדי להכריע בשאלת התייתרותה לכאורה של העתירה והעותרת רשאית לטעון זאת בבית המשפט המוסמך.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ד' שבט תשע"ט, 10 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א"ד מירז תעשיות בע"מ
נתבע: מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה
שופט :
עורכי דין: